Sunshine, sunbathe, suntan ...

Vydáno dne 19.07.2023

Léto je to v plném proudu. Pojďme si ukázat několik užitečných složených slov se slovíčkem SUN.Sunshine, sunbathe, suntan …

Léto je v plném proudu, proto si dnes ukážeme užitečná složená slova se slůvkem sun/'sʌn/.

sluneční světlo

Přirozené sluneční světlo je sunlight/'sʌnlaɪt. Vedle toho máme velice podobné sunshine/'sʌnˌʃaɪn­/, což je sluneční záře či svit.

Move the plant out of direct sunlight. TTT *1
Sunlight exposure is essential to good health. TTT *2  

The midday sunshine can be exhausting for some people. TTT *3
Enjoy the sunshine while it lasts. TTT *4  

The sun is shining

Slovíčko shine může mít i význam slovesa zářit, svítit. Studenti velice často chybují, pokud chtějí vyjádřit, že je slunečno. Znají totiž fráze spojené s počasím, kde je nevyjádřený podmět:

 • It's raining. (Prší.)
 • It's snowing. (Sněží.)

Potom však řeknou špatně větu It's sunshining.

Správně však je The sun is shining. Známe zde totiž podmět (the sun).

Pozn.: Zmínit můžeme i sunbeam/'sʌnbi:m nebo sunray/'sʌnˌreɪ/, což je sluneční paprsek.

sluneční opalování

Pro opálení (hnědou kůži) použijeme slovíčko suntan/'sʌntæn, případně jen tan/'tæn/.

You have a very nice suntan. Have you been sunbathing? TTT *5
I need to get a tan. I want to go to Greece, not Norway. TTT *6  

Slovo tan/'tæn/ lze použít i ve významu opálit se.

My skin tans quite easily. TTT *7
She said she needed to tan her pale legs. TTT *8 

Ve významu opalovat se uslyšíte častěji sloveso sunbathe/'sʌnbeɪð.

Jack sunbathed for 20 minutes and then played beach volleyball. TTT *9
Mum, where are you? – I'm sunbathing in the garden. Come here. TTT *10  

bathe vs. bath

Zde si dejte pozor na výslovnost. Sloveso sunbathe/'sʌnbeɪð má totiž jako kořen sloveso bathe, nikoli podstatné jméno bath. Porovnejte:

 • bathe/'beɪð/ (koupat se)
 • bath/'bɑ:θ/ (koupel)

Proto vyslovujeme na konci /beɪð/, nikoli /bɑ:θ/ a to samozřejmě platí i pro odvozená slova, např. sunbathing/'sʌnˌbeɪðɪ­ŋ/ (opalování).

Pozn.: Více v článku Výslovnost BATH vs. BATHE.

krém na opalování

Pokud se opalujeme, bude se jistě hodit nějaká ochrana proti slunci. Pro opalovací krém (nebo třeba olej) uslyšíte nejčastěji výraz sunscreen/'sʌnsˌkri­:n/ nebo sunblock/'sʌnblɒk/. Použít ale můžete například i spojení suntan lotion.

Your face is all red. Have you used a sunblock? TTT *11
You should buy a suntan lotion with factor 30. TTT *12  

Pro krém po opalování se nejčastěji používá spojení after-sun lotion. Slovo lotion/'ləʊʃn/ totiž označuje pleťové mléko.

lehátko

Pro opalovací lehátko máme spojení sun lounger/'sʌnˌla­ʊndʒə/ (nebo sunlounger).

Amanda was lying on a sun lounger listening to her favourite CD. TTT *13
There's a terrace in his new flat. Let's buy him a sun lounger as a housewarming gift. TTT *14  

Použít můžete i samotné lounger/'laʊndʒ­ə/, což je jakékoli lehátko.

You can even rent a lounger for a small fee. TTT *15
The inflatable lounger can support up to 100 kg. TTT *16  

Vedle toho ovšem máme i slovíčko sunbed/'sʌnbed, což je solárium.

There's a new tanning salon in our street. They say they have the best sunbeds in town. TTT *17
I've never used a sunbed before. I hope they will tell me how to use it properly. TTT *18  

Pozn.: Hlavně v britské angličtině ale může slůvko sunbed (případně sun bed) označovat i opalovací lehátko.

K lehátku patří jistě slunečník, což je parasol/'pærəsɒl­/, případně beach umbrella/ˌbi:tʃ ʌ­m'brelə/ (plážový slunečník).

spálení od slunce

Pokud to s opalováním přeženete, čeká vás sunburn/'sʌnbɜ:n/, tedy spálení od slunce. Stejné slovo může mít i význam spálit se.

Nothing can ruin your holiday faster than painful sunburn. TTT *19
When you are sunburned, your skin is irritated and very itchy. TTT *20  

Vedle toho máme slovíčko sunstroke/'sʌns­trəʊk/, což je úžeh.

If you feel sick and have a headache after sunbathing, you might have sunstroke. TTT *21
You shouldn't sunbathe from noon to 2 pm, otherwise you can get sunstroke. TTT *22  

Pozn.: Zmínit můžeme i heatstroke/'hi:tstrə­ʊk/, to je úpal.

východ a západ slunce

Další složené slovo je sunrise/'sʌnˌraɪz­/, tedy východ slunce.

In the morning we went to the beach to watch the sunrise. TTT *23
Her day begins at sunrise. TTT *24  

Základem je sloveso rise/'raɪz/ – stoupat, zvedat se. Je nepravidelné (rise-rose-risen)

Look, the sun is rising. TTT *25
The sun rose at 6 o'clock sharp. TTT *26  

Pozn.: Sloveso rise (stoupat) se často plete se slovesem raise (zvednout). Více v článku RISE vs. RAISE.

Slovo sunset/'sʌnset označuje západ slunce.

It's our last day here. I'd like to watch the sunset tonight. TTT *27
We got there in time to see the beautiful sunset. TTT *28  

Zde je základem sloveso set/'set/, které je taky nepravidelné (set-set-set).

What time did the sun set last night? TTT *29
The sun set at about 9. TTT *30  

sluneční brýle

Známé je určitě složené slovo sunglasses/'sʌŋglɑ:­sɪz/, což jsou sluneční brýle. V hovorové angličtině můžete slyšet už méně známé shades/'ʃeɪdz/.

My wife has lost her sunglasses again. TTT *31
I never buy expensive sunglasses. I'm afraid I might lose them or break them. TTT *32  

další slovíčka

Dále můžeme zmínit třeba sundial/'sʌnˌdaɪə­l/, což jsou sluneční hodiny, nebo sunflower/'sʌnflaʊ­ə/, což je slunečnice.

I don't think sundials are very accurate. TTT *33
A stone sundial is set in the wall above the front door. TTT *34
The field of sunflowers looked amazing. TTT *35 

Překlad:
 1. Přesuň tu rostlinu mimo dosah přímého slunečního světla.
 2. Vystavení se slunečnímu světlu je nezbytné pro dobré zdraví.
 3. Polední slunce může být pro některé lidi vyčerpávající.
 4. Užij si slunečního svitu, dokud trvá.
 5. Máš pěkné opálení. Opalovala ses?
 6. Potřebuju se opálit. Chci jet do Řecka, ne do Norska.
 7. Moje kůže se opaluje poměrně dobře.
 8. Řekla, že si potřebuje opálit bledé nohy.
 9. Jack se 20 minut opaloval a pak hrál plážový volejbal.
 10. Mami, kde jsi? – Opaluju se na zahradě. Pojď sem.
 11. Máš obličej celý červený. Použil jsi krém na opalování?
 12. Měl by sis koupit krém na opalování s faktorem 30.
 13. Amanda ležela na lehátku a poslouchala své oblíbené CD.
 14. V jeho novém bytě je terasa. Kupme mu lehátko jako dárek ke kolaudaci bytu.
 15. Za nízký poplatek si můžete dokonce pronajmout lehátko.
 16. To nafukovací lehátko unese až 100 kg.
 17. V naší ulici je nový opalovací salón. Říkají, že mají nejlepší solária ve městě.
 18. Nikdy jsem solárium nepoužíval. Doufám, že mi řeknou, jak ho používat správně.
 19. Nic nemůže zničit vaši dovolenou rychleji než bolestivé spálení od slunce.
 20. Když jste spálení, vaše kůže je podrážděná a velice svědí.
 21. Pokud je vám na zvracení a bolí vás hlava, možná máte úžeh.
 22. Neměli byste se opalovat od poledne do dvou hodin, jinak můžete dostat úžeh.
 23. Ráno jsme šli na pláž dívat se na východ slunce.
 24. Její den začíná za svítání.
 25. Podívej, slunce vychází.
 26. Slunce vyšlo přesně v 6 hodin.
 27. Je to náš poslední den tady. Dneska bych se chtěl dívat na západ slunce.
 28. Dostali jsme se tam včas, abychom viděli krásný západ slunce.
 29. V kolik hodin včera zapadlo slunce?
 30. Slunce zapadlo kolem deváté.
 31. Moje manželka zase ztratila sluneční brýle.
 32. Nikdy si nekupuju drahé sluneční brýle. Mám strach, že bych je mohl ztratit nebo rozbít.
 33. Myslím si, že sluneční hodiny nejsou velmi přesné.
 34. Kamenné sluneční hodiny jsou vsazeny do zdi nad vstupní dveře.
 35. To pole se slunečnicemi vypadalo úžasně.
Přepis bublinkové nápovědy: