Help for English

RISE vs. RAISE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.09.2015

(Přepracovaný článek z roku 2011) Další dvojice slovíček, která se pletou i pokročilejším studentům. Obě souvisí s pohybem směrem nahoru, ale zaměnit je rozhodně nemůžete. Než otevřete článek, zkuste si je obě nahlas přečíst.RISE vs. RAISE

Dvojice rise/'raɪz/ a raise/'reɪz/ patří ke slovíčkům, která se pletou i značně pokročilým studentům. Je to dáno jejich podobným pravopisem, výslovnostívýznamem. Vše se dá jednoduše znázornit takto:

Pravopis, výslovnost i význam jsou však odlišné. Dnes si vše podrobně rozebereme – začneme pravopisem a výslovností. Opět si pomůžeme ilustračním obrázkem:

Stačí si tedy pamatovat, že pokud píšeme ai, nevyslovujeme //.

Význam a použití obou sloves:

Obě slovesa mimo jiné označují pohyb směrem nahoru. Jde zde však základní rozdíl v použití předmětu:

  • rise je sloveso intranzitivní = nepojí se s přímým předmětem
  • raise je sloveso tranzitivní = musí se pojit s přímým předmětem

S tímto rozdělením pak souvisí základní významy obou sloves:

  • rise = zvedat se (stoupat)
  • raise = zvedat něco

Pojďme si nyní vše ukázat na dvou příkladech:

The prices are rising. = Ceny se zvedají. (stoupají)
není zde předmět
They are raising the prices. = Oni zvedají ceny.
předmět je slovíčko ‘ceny’

Špatně by bylo toto použití:

The prices are raising. = Ceny zvedají. (co zvedají?)
sloveso ‘raise’ se musí pojit s předmětem
They are rising the prices. = Oni se zvedají. (‘prices’ je zde navíc)
sloveso ‘rise’ se nesmí pojit s předmětem

Je samozřejmě jasné, že ceny jako takové se technicky vzato samy nezvednou. Musí za touto činností být někdo, kdo to udělá. Ale zde je právě ten problém. Pokud je podmět slovo ‘ceny’, pak říkáme, že ‘se zvedají’. Pokud je podmět zájmeno ‘oni’, pak ‘oni zvedají něco’ (tedy ‘ceny’).

Také je třeba připomenout, že sloveso rise je na rozdíl od druhého dnešního slovesa nepravidelné:

  • rise /raɪz/ – rose /rəʊz/ – risen /'rɪzən/
  • raise /reɪz/ – raised /reɪzd/ – raised /reɪzd/

Pozn.: pozor na výslovnost! Ve všech tvarech sloves vyslovujeme z (nikoli s).

RISE

rise/'raɪz/

rise = zvednout se, stoupat

Their sales rose by 30 per cent last year. TTT
Our sales rose from 1 million to 2 million in less than a year. TTT
The prices of petrol rose slightly again. TTT
The unemployment is rising rapidly. TTT
Smoke rose from the chimney. TTT
The water began to rise dramatically. TTT
The wind rose again. TTT
Rise and shine! TTT  

Pozn.: u zvyšování cen nebo hodnoty se v běžné angličtině používá také go up:
Their sales went up by 30 per cent.

rise = vstát, postavit se formal

When she finished, she rose to leave. TTT
Our teacher rose from his chair and started shouting. TTT
She rose to her feet and left. TTT  

rise = vycházet (slunce)

The sun rises in the east. TTT
The sun rose at 6:05 this morning. TTT  

rise = zvýšení

We are expecting a rise in unemployment. TTT
There was a rise of 16 per cent in their sales. TTT  

rise = vzestup

His popularity is on the rise. TTT  

RAISE

raise/'reɪz/

raise = zvednout (něco)

Jack knew the answer, but didn't raise his hand. TTT
If you want to ask something, raise your hand. TTT
The stranger raised his hat to greet her. TTT
Please raise the torch. I can't see anything. TTT
Jack said nothing. He didn't even raise his head. TTT
He raised his glass to propose a toast. TTT  

Pozn.: zvedáte-li ruku, můžete použít put up your hand / put your hand up:
Jack knew the answer, but didn't put up his hand.

raise = zvýšit (něco)

The shop raised their prices for no reason. TTT
They've raised the prices of petrol again. TTT  

Pozn.: i zde se běžně používá put up:
The shop put their prices up.

raise = vychovávat (děti)

She raised three kids on her own. TTT
My parents raised me a vegetarian. TTT TTT
My nephew was raised in London. TTT  

Pozn.: v britské angličtině se používá častěji bring up:
She brought up three kids on her own.

raise = chovat (zvířata), pěstovat (rostliny)

He has a small farm where he raises cattle. TTT
My mum raises vegetables in her garden. TTT  

Pozn.: u rostlin se v tomto významu často používá sloveso grow:
She grows vegetables.

raise = vybírat peníze na charitu

They would like to raise 100,000 pounds for disabled children. TTT
That concert raised some money for charity. TTT  

raise = nadnést, vznést (otázku, téma)

He raised a very tricky question. TTT
Please don't raise that subject again. TTT 

Pozn.: i zde se dá použít bring up:
He brought up a very tricky question.

PAY RISE vs. PAY RAISE

Trochu zvláštní situace nastane, pokud se budeme bavit o zvyšování platu. Zde se totiž může použít i riseraise (obě jako podstatné jméno):

  • pay rise /raɪz/ = zvýšení platu (br.)
  • pay raise /reɪz/ = zvýšení platu (am.)

He got a pay rise. = He got a rise. TTT (br.)
He got a pay raise. = He got a raise. TTT (am.)

Nyní máte možnost otestovat si svoje znalosti.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Využijte naši předvánoční slevovou akci a pořiďte sobě či známým English Me se slevou 25 %! Pokračujte zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: RISE vs. RAISE

Tato dvě slovíčka se pletou nejen začátečníkům. Umíte je správně používat?
INTERMEDIATE

Reading: Gladiators

Test čtení s porozuměním. Přečtete si zde text o gladiátorech a odpovíte na 7 otázek (multiple choice).
UPPER-INTERMEDIATE

H. W. Longfellow: The Tide Rises, The Tide Falls

Báseň amerického romantického básníka doplněná zvukovou nahrávkou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno RISE vs. RAISE 16 14443 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety