Help for English

RISE vs. RAISE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.09.2015

Další dvojice slovíček, která se pletou i pokročilejším studentům. Obě souvisí s pohybem směrem nahoru, ale zaměnit je rozhodně nemůžete. Než otevřete článek, zkuste si je obě nahlas přečíst.RISE vs. RAISE

Dvojice rise/'raɪz/ a raise/'reɪz/ patří ke slovíčkům, která se pletou i značně pokročilým studentům. Je to dáno jejich podobným pravopisem, výslovnostívýznamem. Vše se dá jednoduše znázornit takto:

Pravopis, výslovnost i význam jsou však odlišné. Dnes si vše podrobně rozebereme – začneme pravopisem a výslovností. Opět si pomůžeme ilustračním obrázkem:

Stačí si tedy pamatovat, že pokud píšeme ai, nevyslovujeme //.

Význam a použití obou sloves:

Obě slovesa mimo jiné označují pohyb směrem nahoru. Je zde však základní rozdíl v použití předmětu:

 • rise je sloveso intranzitivní = nepojí se s přímým předmětem
 • raise je sloveso tranzitivní = musí se pojit s přímým předmětem

S tímto rozdělením pak souvisí základní významy obou sloves:

 • rise = zvedat se (stoupat)
 • raise = zvedat něco

Pojďme si nyní vše ukázat na dvou příkladech:

The prices are rising. = Ceny se zvedají. (stoupají)
není zde předmět
They are raising the prices. = Oni zvedají ceny.
předmět je slovíčko ‘ceny’

Špatně by bylo toto použití:

The prices are raising. = Ceny zvedají. (co zvedají?)
sloveso ‘raise’ se musí pojit s předmětem
They are rising the prices. = Oni se zvedají. (‘prices’ je zde navíc)
sloveso ‘rise’ se nesmí pojit s předmětem

Je samozřejmě jasné, že ceny jako takové se technicky vzato samy nezvednou. Musí za touto činností být někdo, kdo to udělá. Ale zde je právě ten problém. Pokud je podmět slovo ‘ceny’, pak říkáme, že ‘se zvedají’. Pokud je podmět zájmeno ‘oni’, pak ‘oni zvedají něco’ (tedy ‘ceny’).

Také je třeba připomenout, že sloveso rise je na rozdíl od druhého dnešního slovesa nepravidelné:

 • rise /raɪz/ – rose /rəʊz/ – risen /'rɪzn/
 • raise /reɪz/ – raised /reɪzd/ – raised /reɪzd/

Znělé z (nikoli neznělé s)

Ve všech tvarech vyslovujeme znělé /z/, nikoli neznělé /s/, to bychom totiž říkali něco jiného:

 • rise/'raɪz/ (stoupat) x rice/'raɪs/ (rýže)
 • raise/'reɪz/ (zvedat) x race/'reɪs/ (závod)

Pozn.: Více v článku Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

RISE

rise = zvednout se, stoupat

rise/'raɪz/

Their sales rose by 30 per cent last year. TTT *1
Our sales rose from 1 million to 2 million in less than a year. TTT *2
The prices of petrol rose slightly again. TTT *3
The unemployment is rising rapidly. TTT *4
Smoke rose from the chimney. TTT *5
The water began to rise dramatically. TTT *6
The wind rose again. TTT *7
Rise and shine! TTT *8  

Pozn.: u zvyšování cen nebo hodnoty se v běžné angličtině používá také go up:
Their sales went up by 30 per cent.

rise = vstát, postavit se, povstat

When she finished, she rose to leave. TTT *9
Our teacher rose from his chair and started shouting. TTT *10
She rose to her feet and left. TTT *11  

rise = vycházet (slunce)

rise/'raɪz/

The sun rises in the east. TTT *12
The sun rose at 6:05 this morning. TTT *13  

rise = zvýšení

rise/'raɪz/

We are expecting a rise in unemployment. TTT *14
There was a rise of 16 per cent in their sales. TTT *15  

rise = vzestup

His popularity is on the rise. TTT *16  

RAISE

raise = zvednout (něco)

raise/'reɪz/

Jack knew the answer, but didn't raise his hand. TTT *17
If you want to ask something, raise your hand. TTT *18
The stranger raised his hat to greet her. TTT *19
Please raise the torch. I can't see anything. TTT *20
Jack said nothing. He didn't even raise his head. TTT *21
He raised his glass to propose a toast. TTT *22  

Pozn.: zvedáte-li ruku, můžete použít put up your hand / put your hand up:
Jack knew the answer, but didn't put up his hand.

raise = zvýšit (něco)

The shop raised their prices for no reason. TTT *23
They've raised the prices of petrol again. TTT *24  

Pozn.: i zde se běžně používá put up:
The shop put their prices up.

raise = vychovávat (děti)

raise/'reɪz/

She raised three kids on her own. TTT *25
My parents raised me a vegetarian. TTT *26 TTT *27
My nephew was raised in London. TTT *28  

Pozn.: lze použít i frázové sloveso bring up – She brought up three kids on her own.

raise = chovat (zvířata), pěstovat (rostliny)

raise/'reɪz/

He has a small farm where he raises cattle. TTT *29
My mum raises vegetables in her garden. TTT *30  

Pozn.: u rostlin se v tomto významu často používá sloveso grow – She grows vegetables.

raise = vybírat peníze (např. na charitu)

raise/'reɪz/

They would like to raise 100,000 pounds for disabled children. TTT *31
That concert raised some money for charity. TTT *32  

Odvozené je slovo fundraising/'fʌndˌreɪz­ɪŋ/ (získávání finančních prostředků) a fundraiser/'fʌndˌre­ɪzə/ (sbírková benefiční akce).

raise = nadnést, vznést (otázku, téma)

raise/'reɪz/

He raised a very tricky question. TTT *33
Please don't raise that subject again. TTT *34  

Pozn.: i zde se dá použít bring up – He brought up a very tricky question.

PAY RISE vs. PAY RAISE

Trochu zvláštní situace nastane, pokud se budeme bavit o zvyšování platu. Zde se totiž může použít i riseraise (obě jako podstatné jméno):

 • pay rise /raɪz/ = zvýšení platu (br.)
 • pay raise /reɪz/ = zvýšení platu (am.)

He got a pay rise. = He got a rise. TTT *35 (br.)
He got a pay raise. = He got a raise. TTT *36 (am.)

Překlad:
 1. Jejich prodeje se loni zvedly o 30 procent.
 2. Naše prodeje se zvedly z jednoho milionu na dva za méně než rok.
 3. Ceny benzínu se opět mírně zvýšily.
 4. Nezaměstnanost rapidně roste.
 5. Kouř stoupal z komínu.
 6. Voda začala dramaticky stoupat.
 7. Vítr se opět zvedl.
 8. Vstávat a s chutí do nového dne!
 9. Když skončila, zvedla se k odchodu.
 10. Náš učitel se zvedl ze židle a začal křičet.
 11. Zvedla se a odešla.
 12. Slunce vychází na východě.
 13. Slunce dnes ráno vyšlo v 6:05.
 14. Očekáváme zvýšení nezaměstnanosti.
 15. V jejich prodejích došlo ke zvýšení o 16 procent.
 16. Jeho popularita je na vzestupu.
 17. Jack znal odpověď, ale nezvedl ruku.
 18. Pokud se chceš na něco zeptat, zvedni ruku.
 19. Ten cizí člověk zvedl svůj klobouk, aby ji pozdravil.
 20. Prosím zvedni tu baterku. Nic nevidím.
 21. Jack nic neřekl. Ani nezvedl hlavu.
 22. Zvedl svou sklenici, aby pronesl přípitek.
 23. Ten obchod zvedl bezdůvodně své ceny.
 24. Opět zvedli ceny benzínu.
 25. Vychovala sama tři děti.
 26. Moji rodiče mě vychovali jako vegetariána.
 27. je možno použít “…raised me AS a vegetarian”
 28. Můj synovec byl vychován v Londýně.
 29. Má malou farmu, kde chová dobytek.
 30. Moje máma na své zahradě pěstuje zeleninu.
 31. Chtěli by vybrat 100 000 liber na postižené děti.
 32. Ten koncert vynesl nějaké peníze na charitu.
 33. Nadnesl velmi záludnou otázku.
 34. Prosím už se o tom nezmiňuj.
 35. Zvýšili mu plat.
 36. Zvýšili mu plat.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: RISE vs. RAISE

Tato dvě slovíčka se pletou nejen začátečníkům. Umíte je správně používat?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

COUPLE vs. PAIR

Jaký je rozdíl mezi podstatnými jmény COUPLE a PAIR, která obě shodně překládáme jako pár či dvojice?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno RISE vs. RAISE 16 18653 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety