Výslovnost: Support, suppose, supply...

Vydáno dne 14.08.2013

Úvodem bych rád poděkoval skupině Support Lesbiens, která se zasloužila o to, že polovina Čechů vyslovuje slovíčko SUPPORT špatně…Support, suppose, supply…

Anglické výslovnosti jsme se již věnovali mnohokrát a to, na co se zaměříme dnes, jsme jistě již zmiňovali i jinde. Jedná se o nesprávnou výslovnost skupiny slovíček začínajících na SU-. Tam totiž čeští studenti velmi často chybují. Možná to zapříčinila česká skupina SUPPORT LESBIENS, kterou hezky po česku všichni čtou jako “saport”, což je ovšem špatně. A co je na “saport” špatně?

Je to především slovní přízvuk. O tom, jak důležitý je slovní přízvuk v angličtině, jsme psali v článku Slovní přízvuk v angličtině. Jedním z tvrzení tam je, že slovní přízvuk je v angličtině přinejmenším stejně důležitý (jestli ne ještě důležitější) jako výslovnost jednotlivých hlásek. Špatný přízvuk způsobí, že slovo potom zní úplně jinak a může pak dojít k tomu, že si lidé nerozumí.

Zkuste si to. Vyslovte nejdříve hezky česky “saport” a potom si poslechněte nahrávku support/sə'pɔ:t/. Přijde vám, že se tyto dvě varianty výslovnosti podobají? Slovo správně vyslovené zní úplně jinak, než jeho počeštěná varianta à la Support Lesbiens.

Podívejme se spolu na slovníkový přepis výslovnosti:

support

Hlavní jsou tu pro nás první tři znaky. Žádné “sa” ale //, za kterým následuje značka přízvuku. Přízvuk je tedy na druhé slabice. První slabika je nepřízvučná, nevýrazná. To, co bychom měli ze slova slyšet především, je konec, tedy /pɔ:rt/ (v britské angličtině /pɔ:t/). Ještě lépe bychom si měli slovo přepsat takto:

support

První slabika je tam, jen aby se neřeklo. Druhá, ta je důležitá, výrazná, silná. Na tu je ucho anglicky mluvícího člověka naladěno. Na tu čeká. Podle té slovo support v plynulé řeči pozná.

Další slovíčka

Slov s přízvukem na druhé slabice je v angličtině spousta, např.: hotel/həʊ'tel, believe/bɪ'li:v/, advice/əd'vaɪs/ a tisíce dalších. V článku se chceme ale zabývat jen těmi začínajícími na su-. Po vzoru ‘saportu’ totiž lidé vyslovují špatně i další podobná slovíčka. Podívejme se tedy na tři z nich.

suppose

Ani slovo suppose/sə'pəʊz/ nezačíná slabikou “sa” ale // a přízvuk (důraz) je na druhé slabice. To samé je u dalších tvarů slova jako supposed, supposing apod. O slovíčku suppose se dočtete více v článku Vazba “BE SUPPOSED TO”.

supply

Další slovo je supply/sə'plaɪ a odvozené supplier/səp'laɪə – i zde se vyslovuje s přízvukem na druhé slabice.

surprise

V české reklamě na Kinder Surprise sice uslyšíme “SURprais”, ale správně je samozřejmě přízvuk na druhé slabice, tedy surprise/sə'praɪz. Určitě jste již v nějakém americkém filmu slyšeli zvolání surPRISE! (když někomu uspořádají narozeninovou párty jako překvapení).

Přepis bublinkové nápovědy: