Information, advice, news

Vydáno dne 18.09.2013

Proč se u slovíček INFORMATION, ADVICE a NEWS tak často chybuje? Jak se chybám vyhnout?Information, advice, news

Rádi bychom se s vámi dnes podívali na tři zajímavá anglická slova:

Jsou zajímavá hlavně proto, že se v nich velmi často chybuje. A chybuje se v nich z toho důvodu, že se poměrně zásadně gramaticky liší od českých slov informace, rada a zpráva.

Problém spočívá v jejich počitatelnosti, tedy spíše nepočitatelnosti. Pokud jste o tomto jevu ještě neslyšeli, určitě si přečtěte základní článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

V angličtině jsou slova information, advice a news nepočitatelná. Vyjadřují pouze jakoby abstraktní myšlenku a nikoliv konkrétní jednotlivé informace, rady či zprávy/novinky. Je tedy špatně říci např.:

I need some informations.
I have two advices for you.
There weren't many interesting news on TV today.

Je potřeba to říci takto:

I need some information. TTT *1
I have some advice for you. TTT *2
There wasn't much interesting news on TV today. TTT *3

Jak vidíte, v těchto větách není rozlišeno, zda se jedná o jednu informaci/radu/zprá­vu nebo více. Angličtina to většinou vůbec nerozlišuje. Studenti si toto ale dokáží jen velmi těžko představit. Jak to, že to nerozlišují?

Představte si to tak, že oni vlastně větu ‘potřebuji informaci/infor­mace’ chápou podobně jako ‘potřebuji informovat’. V takové větě ani my v češtině nerozlišujeme, jestli to informování proběhne jednou informací nebo více informacemi. Podobně ‘mám pro tebe radu/nějaké rady’ chápou jako ‘chci ti poradit’. Opět ani čeština nerozlišuje, zda mu chci dát jednu nebo více rad.

Není-li tedy vyloženě potřeba rady, informace či zprávy počítat, naučte se používat pouze some information, some advice a some news. U slova news si obzvláště dejte pozor, že ačkoliv se tváří jako množné číslo, je to číslo jednotné, proto news is a nikdy news are.

Je-li rad, zpráv, informací hodně, použijte:

a lot of information
a lot of advice
a lot of news

Když je jich málo / trochu:

little information / a little information
little advice / a little advice
little news / a little news

Pozn.: Pokud neznáte rozdíl mezi little a a little, doporučujeme článek Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW.

Když jich není moc:

not much information
not much advice
not much news

Když je jich příliš:

too much information
too much advice
too much news

Skoro vždy si poradíme i bez počítání.

Rozhodně u těchto slov nikdy nebude množné číslo (informations, advices), číslovka (two informations, three advices, four news) ani neurčitý člen (an information, an advice, a news).

Ale co když přesto budeme chtít informace/rady/zprá­vy počítat?

Potom máme dvě možnosti:

1) a piece of / a bit of

Podobně jako u piva můžeme říci a glass of beer, u dortu můžeme říct a piece of cake, u mýdla a bar of soap apod., u našich tří slovíček použijeme a piece of nebo a bit of. Tím se z obecných informací stane jedna konkrétní informace, z rad se stane konkrétní rada a ze zpráv se stane jedna konkrétní zpráva.

I need a piece of information. TTT *4
I have two pieces of advice for you. TTT *5
Two bits of news caught my attention. TTT *6

Slovo piece a bit jsou normální počitatelná podstatná jména, proto ten neurčitý člen (a bit of…) nebo množné číslo (two bits of…).

2) tip, fact, item

Druhou možností, jak informace, rady a zprávy počítat, je náhrada slov information, advice a news jiným podstatným jménem, a to počitatelným. Slovo advice např. snadno nahradíme slovem tip:

I have two tips for you. TTT *7
Thanks for the tip. TTT *8
That's an interesting tip. I'll try that. TTT *9

Slovo information lze někdy nahradit např. slovíčkem fact:

The book has a lot of interesting facts about the history of the human language. TTT *10
The information was correct with the exception of one fact on page three. TTT *11

Výraz news lze nahradit např. slovy a news item, a news report (případně pouze item či report).

I just saw a news item about some schools being closed tomorrow. TTT *12
According to several news reports, the principal of the school was arrested. TTT *13

Překlad:
 1. Potřebuji nějaké informace/nějakou informaci.
 2. Mám pro tebe radu/nějaké rady.
 3. V televizi dnes nebylo moc zajímavých zpráv.
 4. Potřebuji jednu informaci.
 5. Mám pro tebe dvě rady.
 6. Dvě zprávy mě zaujaly.
 7. Mám pro tebe dvě rady.
 8. Díky za radu.
 9. To je zajímavá rada. To vyzkouším.
 10. Kniha obsahuje hodně zajímavých informací o historii lidského jazyka.
 11. Ty informace byly správné až na jednu na straně tři.
 12. Právě jsem viděl zprávu o tom, jak zítra budou zavřené nějaké školy.
 13. Podle několika zpráv byl ředitel školy zatčen.
Přepis bublinkové nápovědy: