Vadí, nevadí - slovesa MIND a MATTER

Vydáno dne 29.10.2013

Jak anglicky říct, že mi něco vadí nebo nevadí? Jak správně používat slovesa MIND a MATTER?Vadí, nevadí – MIND and MATTER

Název článku by mohl napovídat, že tu dnes bude řeč o oblíbené ‘párty’ zábavě puberťáků, o hře ‘vadí – nevadí’, ale nebude tomu tak. Podíváme se na sloveso ‘vadit’ a to, jak ho přeložit do angličtiny.

Když už je o tom řeč, v angličtině teenageři rádi hrají hru TRUTH OR DARE. Jeden se druhého zeptá ‘Truth or dare?’ a ten si musí vybrat. Vybere-li si TRUTH, musí odpovědět na nějakou velmi šťouravou a osobní otázku. Pokud si vybere DARE, je vyzván, aby udělal nějakou šílenost, jako např. někoho políbil apod. Pokud sledujete americké filmy či seriály o teenagerech, určitě jste již tuto hru viděli.

Pro překlad českého vadit budeme potřebovat slovesa MIND a MATTER.

MIND

První slovíčko bude sloveso mind/‘maɪnd/. Ve významu 'vadit’ ho uvidíme především v záporných větách a v otázkách:

don't mind waiting. TTT *1
Do you mind if I close the window? TTT *2
It's a private conversation! Do you mind? TTT *3
Everybody called me baby and it didn't occur to me to mind. (Dirty Dancing) TTT *4 = I didn't mind.

V kladných oznamovacích větách toto sloveso většinou neuvidíme. Leda jako přímou odpověď na otázku:

Do you mind if I smoke? – Yes, I do mind, actually. TTT *5  

Všimněte si také toho, že sloveso mind nemusí mít vždy předmět, takže je zcela běžné říci I DON'T MIND – nevadí mi TO - nebo otázku DO YOU MIND – vadí ti TO ?

Slovo mind má ale mnoho významů a použití. Můžete si přečíst samostatný článek Slovíčko MIND.

MATTER

Další sloveso je matter/'mætə/. Znamená, že na něčem záleží či nezáleží:

It doesn't matter where you're from. TTT *6
We love each other and nothing else matters. TTT *7
Does it matter if you're fat or skinny? TTT *8
Does age matter? – Yes, it matters to me. TTT *9
Size matters. TTT *10  

I slovo matter má mnoho významů a použití. Můžete si přečíst samostatný článek Slovíčko MATTER.

MIND vs. MATTER

Na uvedených příkladech použití sloves mind a matter vidíme jednu zásadní věc.

mind – podmětem slovesa je člověk, kterému něco vadí:

I don't mind. TTT *11  

matter – podmětem slovesa je věc, na které záleží:

It doesn't matter. TTT *12  

Studenti v tomto často dělají chyby a říkají např. IT DOESN'T MIND – To by ale znamenalo, že té dané věci něco nevadí, ne že mně něco nevadí.

Vadí mi…

Ukázali jsme si, že slovíčko mind se používá v záporných větách nebo otázkách. Jak ale vyjádříme, že nám něco vadí, např. když nám lidé lžou? V tomto případě budeme muset zvolit nějakou zcela jinou variantu, úplně jiný způsob vyjádření. Nejlépe např.:

hate it when people lie to me. TTT *13
He hates it when people call him that. TTT *14
Some people don't like it when you use your phone in a restaurant. TTT *15  

Pozor zde na zájmeno IT. V češtině zájmeno nepoužíváme (vadí mi, když…), v angličtině zpravidla ano (I like it when, I hate it when…). Jeho vynechání by ale nebyla chyba.

Slovíčkem HATE se zde nenechte odradit. Možná máte pocit, že je tak silně negativně nabito jako české ‘nenávidět’. V tomto případě ale není.

Závěrem

Poukázali jsme si na hlavní rozdíl mezi slovíčky MIND a MATTER:

I DON'T MIND – mě nevadí…
IT DOESN'T MATTER – nezáleží na tom…

Také jsme si řekli, že ani MIND ani MATTER nepoužijeme pro vyjádření kladného ‘vadí mi, když…’ Tam je potřeba sáhnout po jiném slovesu, např. DON'T LIKE nebo HATE.

Na úplný závěr ještě připomenu, že MIND i MATTER mají mnoho různých významů. Jako podstatná jména např. znamenají MYSL (mind) a HMOTA (matter). Existuje např. fráze MIND OVER MATTER (často zobrazovaná jako zlomek, kde MIND je v čitateli a MATTER ve jmenovateli). Ta vyjadřuje, že myšlení (MIND) je silnější, než hmota, materiálno (MATTER), tedy např. než tělo. Tento slogan je často spojován s moderními filozofiemi, nebo zvláštními jevy jako chození přes žhavé uhlí apod.

Ještě vtipná slovní hříčka Marka Twaina na závěr:

Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter.

Rozumíte mu? Říká se zde, že VĚK je pouze záležitostí zmíněného MIND OVER MATTER, tedy mysl nad hmotou.If you don't mind – když ti nevadí, it doesn't matter – tak na něm nezáleží. Do češtiny lze ale jen těžko přeložit.

Překlad:
 1. Nevadí mi čekání.
 2. Nevadí ti, když zavřu okno?
 3. Tohle je soukromá konverzace. Nevadí ti to?
 4. Všichni mi říkali ‘Baby’ a mě ani nenapadlo protestovat – nenapadlo mě, že by mně to mohlo vadit. (Hříšný tanec)
 5. Vadí ti, když si zapálím? – Ale jo, vadí.
 6. Nezáleží na tom, odkud jsi.
 7. Máme se rádi a na ničem jiném nezáleží.
 8. Záleží na tom, jestli jsi tlustý nebo hubený?
 9. Záleží na věku? – Ano, mně na něm záleží.
 10. Na velikosti záleží.
 11. Nevadí mi to.
 12. Na tom nezáleží.
 13. Nesnáším, když mi lidé lžou.
 14. Vadí mu, když mu tak lidé říkají.
 15. Některým lidem vadí, když v restauraci používáte telefon.
Přepis bublinkové nápovědy: