GO TO WORK vs. GET TO WORK

Vydáno dne 07.02.2016

Tato dvě spojení mnozí začátečníci považují za stejná či podobná. Opak je však pravdou.GO TO WORK vs. GET TO WORK

Začátečníci mají občas problém rozlišit slovesa GO a GET. V učebnicích se sice často objevují v prvních kapitolách, ale neklade se dostatečný důraz na jejich významový rozdíl.

Vezměme to ale od začátku. Začátečníci už většinou ví, že sloveso get/'get/ znamená dostat. Mnohým se ale plete se slovesem give/'gɪv/, které znamená dát. Pokud se pletou i vám, doporučujeme samostatný článek zde.

Sloveso get má až překvapivě velké množství významů a použití (pokročilejší studenti se mohou podívat zde), ale jeho základní význam (dostat) lze použít hned dvěma způsoby: dostat něco a dostat se někam.

A zde je již pro mnohé studenty problém. Pokud povedeme naprosto jednoduchou konverzaci o každodenních činnostech, můžeme chtít použít základní otázky typu “V kolik hodin chodíš do práce?” nebo “Kdy se dostaneš obvykle do práce?”.

Zde začátečníci čekají užití základního slovesa go, ale pokud učitel použije get, jsou často v koncích. A i když se už dokonce naučí, že sloveso get souvisí také s pohybem (nejen s darováním), nerozlišují moc rozdíly mezi go a get. Pak dojde třeba k následujícímu rozhovoru:

- What time do you go to work? TTT *1
- At 8 o'clock.
- And what time do you get to work? TTT *2
- At 8 o'clock. (často se zmateným výrazem)
- I see. So you live near your office. TTT *3
- No, no. I live very far. TTT *4

Studenti totiž často nevidí rozdíl a spojení go to work a get to work vnímají stejně. Proto si pamatujte:

Spojení go to work znamená jít do práce ve smyslu vyjít, vyrazit, ale taky jet nebo vyjet. Označuje, že se prostě vydáte na cestu do práce (a je jedno, jestli pěšky, autem nebo třeba autobusem).

Naopak spojení get to work znamená, že se dostanete do práce. A je jedno, jakým způsobem.

Pozn.: Obě slovesa jsou nepravidelná (sloveso go má minulý čas went a sloveso get má v minulosti tvar got).

Použití se pochopitelně netýká jen práce, proto si ukážeme několik příkladových vět:

What time do you usually get home? TTT *5
She got home very late last night. TTT *6
We will get to London at about six. TTT *7
What time did you get to school this morning? TTT *8
What time will he get there? TTT *9
What time did you get here? TTT *10
I need to get to the office by 11. TTT *11
How do you get to work? TTT *12

Pozn.: Jako doplněk doporučujeme lekci s názvem How do you get to work? z našeho Kurzu pro začátečníky.

Podobný význam jako sloveso get (dostat se někam) má i sloveso come (přijít někam):

What time do you usually get home? TTT *13
What time do you usually come home? TTT *14

Význam je vlastě stejný. Pokud se chcete zeptat například na čas, kdy člověk dorazil do práce (viz věty výše), můžete použít oboje. Sloveso get je častější, protože v sobě nese (stejně jako v češtině) více “energie” (dorazit vs. přijít).

Pokud se ale chcete zeptat na způsob, jakým člověk přišel/přijel do práce, vhodnější je sloveso get.

Pozn.: Slovesa come a go se často pletou. Doporučujeme přečíst si i článek zde.

Související články:
GIVE vs. GET
Sloveso GET (pro pokročilejší)
How do you get to work? (z Kurzu pro začátečníky)
GO vs. COME

Překlad:
 1. V kolik hodin chodíš do práce?
 2. A v kolik hodin se dostaneš do práce?
 3. Aha. Takže bydlíš blízko své kanceláře.
 4. Ne, ne. Bydlím velice daleko.
 5. V kolik se většinou dostaneš domů?
 6. Včera večer se dostala domů velmi pozdě.
 7. Dostaneme se do Londýna asi v šest.
 8. V kolik ses dneska ráno dostal do školy?
 9. V kolik se tam dostane?
 10. V kolik ses sem dostal?
 11. Potřebuju se dostat do kanceláře do 11.
 12. Jak se dostáváš do práce?
 13. V kolik se obvykle dostaneš domů?
 14. V kolik obvykle přijdeš domů?
Přepis bublinkové nápovědy: