EXERCISE vs. EXERCISES

Vydáno dne 09.01.2020

Jak je to s podstatným jménem “exercise”? Je počitatelné nebo ne? A jaké může mít významy?EXERCISE vs. EXERCISES

Se slovem exercise/'eksəsaɪz/ se mnoho studentů seznámí téměř při začátku studia a zná ho tak jako cvičení v učebnici. Toto slovo má však mnohem širší použití a to už některým studentům uniká. Navíc může být počitatelné i nepočitatelné s trochu odlišnými významy.

Pozn.: Více o počitatelnosti se dočtete zde.

EXERCISE (počitatelné)

exercise = cvičení v učebnici

Jak jsme si již řekli, toto je asi nejznámější význam.

Do exercise 5 on page 26 for homework. TTT
The class was so boring. We did grammar exercises for half an hour. TTT
Well, the textbook is quite good, but there aren't enough exercises. TTT
The listening exercise was really difficult. TTT 

exercise = cvik (tělesné cvičení)

Může jít ovšem také o cvičení, procvičování těla. V počitatelném významu jde o jednotlivé cviky.

You should do a few warm-up exercises before you start lifting weights. TTT
Now we're going to do a set of exercises for the back and biceps. TTT
It's a hassle, but it's a great exercise for my lower back. TTT
Try doing some relaxation exercises in the evening. It might help. TTT 

Pozn.: Pokud vás zajímají názvy cviků (např. kotoul, stojka), podívejte se na okruh slovní zásoby Physical exercise.

EXERCISE (nepočitatelné)

exercise = pohyb

Podstatné jméno exercise (jako nepočitatelné) popisuje obecně jakýkoli pohyb – nemusí jít jen o cvičení v posilovně nebo doma (ačkoli i to je možné).

Patří sem i situace, kdy si jdete zaběhat, nebo jdete na procházku. Ale také to, když místo svezení tramvají jdete raději pěšky. Pokud vám lékař doporučí “více pohybu”, jde přesně o toto slovíčko (slovo movement by se nehodilo). Nejčastěji se používá se slovesy do, take a get.

My doctor told me to do more exercise. TTT
He drives to work and stays in the office all day. No wonder he doesn't get much exercise. TTT
You should eat less and take more exercise. TTT
You should do light exercise every morning. You will feel much better in no time. TTT 

EXERCISE jako sloveso

Překlad slovesa asi nepřekvapí – cvičit, procvičovat (své tělo). V tomto významu se ale častěji používá podstatné jméno z odstavce výše:

You should do more exercise. (častější použití)
You should exercise more.

He exercises every evening. TTT
How often do you exercise? TTT
If you don't exercise regularly, you'll be overweight. TTT 

Cvičit ale můžete i něco – třeba nějaký sval na těle, nebo nějaké zvíře.

You should exercise your lower back more often. TTT
She exercised her dog twice a week. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: