Help for English

Physical exercise

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.01.2011

Cvičme v rytme – anglická slovíčka pro různé posilovací či gymnastické cviky. V češtině je jistě všechny důvěrně známe z tělocviku. Známe je i anglicky?back roll
back roll - kotoul vzad
BrE
/'bækˌrəʊl/ Přehrát
AmE
/'bækˌroʊl/ Přehrát

noun - an exercise in which you curl your body and then roll backward over your head

bench press
bench press - bench press
BrE
/'bentʃˌpres/ Přehrát
AmE
/'bentʃˌpres/ Přehrát

noun - an exercise in which you lie on a kind of bench and push a weight with both hands

cartwheel
cartwheel - hvězda (v gymnastice)
BrE
/'kɑ:twi:l/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rtwi:l/ Přehrát

noun - a gymnastic move similar to a handspring in which your body rotates sideways (like a wheel, your arms and legs will look like the spokes of a wheel)

flip
flip - salto
BrE
/'flɪp/ Přehrát
AmE
/'flɪp/ Přehrát

noun - a jump in which the body rotates forward or backward completely

handspring
handspring - přemet
BrE
/'hændˌsprɪŋ/
AmE
Přehrát

noun - a gymnastic jump in which your body rotates forward, first into a handstand and then on your feet again

handstand
handstand - stojka
BrE
/'hændˌstænd/ Přehrát
AmE
/'hændˌstænd/ Přehrát

noun - the act of standing on your hands in the vertical position

headstand
headstand - stoj na hlavě
BrE
/'hedstænd/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the act of standing on your head in the vertical position, supported by your hands or your forearms

chin-up
chin-up - shyb (s podhmatem)
BrE
/'tʃɪnˌʌp/ Přehrát
AmE
/'tʃɪnˌʌp/ Přehrát

noun - a physical exercise in which you are suspended holding onto a fixed bar (with your palms facing towards you) and then you pull yourself up until the bar touches your chest and lower yourself down again

pullover
pullover - výmyk
BrE
/'pʊlˌəʊvə/ Přehrát
AmE
/'pʊlˌoʊvər/ Přehrát

noun - a kind of gymnastic move performed on the high bar in which you pull your legs up and over the bar and your body rolls backward around the bar

push-up
push-up - klik
BrE
/'pʊʃˌʌp/ Přehrát
AmE
/'pʊʃˌʌp/ Přehrát

noun, American English - a physical exercise in which you lie down in the horizontal position and lift and lower your body using the muscles on your arms

roll
roll - kotoul, kotrmelec
BrE
/'rəʊl/ Přehrát
AmE
/'roʊl/ Přehrát

noun - an exercise in which you curl your body and then roll forward over your head

sit-up
sit-up - lehsed, leh-sed
BrE
/'sɪtˌʌp/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬ˌʌp/ Přehrát

noun - an exercise in which you lie down with your knees slightly bent and then lift the upper part of the body to a sitting position and back

squat
squat - dřep
BrE
/'skwɒt/ Přehrát
AmE
/'skwɑ:t/ Přehrát

noun - a physical exercise in which you start in a standing position, then bend your knees to lower your body down and then up again

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

EXERCISE vs. EXERCISES

Jak je to s podstatným jménem “exercise”? Je počitatelné nebo ne? A jaké může mít významy?

ELEMENTARY

Quiz: Napište, co slyšíte (#2)

Druhý díl nového typu testů. Úkolem je napsat slovo, které slyšíte. Procvičíte si tedy i pravopis.
ELEMENTARY

Quiz: Napište, co slyšíte (#1)

Dnes jsme si připravili nový typ jednoduchého poslechového cvičení. Úkolem je napsat slovo, které slyšíte. Procvičíte si tedy i pravopis.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Physical exercise 16 13532 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 4 lety