Classroom activity: a video with Cloony&Malkovich

Vydáno dne 22.11.2015

Dnešní článek je určen pro učitele. Nabídneme vám aktivitu, kterou můžete použít jako warm-up nebo poslechové cvičení. Ve videu hraje George Cloony a “asistuje” mu John Malkovich.Aktivitu je možné využít ve skupině, ale i v one-on-one hodině. Samozřejmě si tento plán upravte podle svých potřeb.

Méně pokročilým studentům můžete představit slovní zásobu ke kávě a kavárnám (viz také náš článek CAFÉ vs. COFFEE) nebo teplým nápojům obecně. S nadcházejícím zimním obdobím se to může hodit.

Discussion
Požádejte studenty, aby ve dvojicích krátce diskutovali o svém oblíbeném nápoji: co to je, jak často si ho dopřávají, kde si ho nejradši dávají a s kým. Pak se zeptejte, kdo z nich mluvil o kávě. Tito studenti potom společně probírají, jaký druh kávy mají nejraději. Kdo kávu rád nemá, diskutuje o tom, proč ji nepije. Stačí pár minut diskuze.

Guess what's coming next
A nyní se dostáváme k samotné aktivitě. Je to vcelku jednoduché. Řekněte studentům, že jim pustíte video a v určitých chvílích to video zastavíte a zeptáte se jich, co podle nich bude následovat. Můžete to pojmout i jako soutěž, kdy si každý zaznamenává své guesses a na konci si je sečtou. Pro vás jako učitele je důležité, abyste si pozorně prošli celé video předem, abyste věděli, kde přesně je máte zastavit.
Odpovědi studentů můžete nechat zcela na nich, nebo jim dát na výběr z více možností – záleží na tom, jak hodně vaši studenti spolupracují. Tato aktivita se výborně hodí k procvičování budoucího času (going to / will / be about to / present continuous).

Kde video zastavit?
Zde je pár návrhů, kde video zastavit:
- George vzhlédne (padá na něj piano)
- George jde po schodech (kde to je?)
- John mu dá návrh (We could make an arrangement…)
- 4 lidé sedí na pohovce (první pohled)

Zde zastavte na delší dobu a zadejte úkol. George je tam nový a je zvědavý, takže se bude ptát na různé věci. Můžete studentům říct, ať si napíší seznam, na co se bude ptát. Můžete jim prozradit, že věcí, které ho zajímají, je 6, a poradit, na co by se asi ptali oni sami, kdyby přišli nenadále do nebe.

Potom pusťte video a na konci zjistěte, kdo se trefil. Aktivitu můžete uzavřít krátkou diskuzí, kdo má doma kávovar a kterou značku (Obchodní značky v angličtině).

Studentům můžete vysvětlit zajímavé obraty
Make an educated guess. TTT *1
It's not my time. TTT *2
Not a chance, pal. TTT *3
We could make an arrangement. TTT *4
We'll be quite buzzed. TTT *5

Je také dobré studenty upozornit na výslovnost spojení I'm gonna v řeči: /ʌmənə/ – když si George stýská I'm gonna miss shooting movies.

Závěr
Věříme, že se vám video bude líbit jako nám a tuto aktivitu ve svých hodinách použijete.

Překlad:
  1. Zkus hádat. – an educated guess = odhad založený na zkušenostech, znalostech apod.
  2. Můj čas ještě nenadešel / ještě není můj čas.
  3. Ani náhodou, kámo.
  4. Mohli bychom to zařídit.
  5. Slušně se nadopujeme. – Spojení BE QUITE BUZZED se samozřejmě hovorové a používá se především ve spojení s kávou/kofeinem.
Přepis bublinkové nápovědy: