Jak přeložit: zápach/páchnout

Vydáno dne 13.06.2018

Slovíčko “smell” jistě znáte. Dnes si ukážeme další slovíčka, která souvisí s nelibou vůní.Jak přeložit: zápach/páchnout

Nedávno jste si u nás mohli přečíst článek o překladu vůně a vonět. Dnes si ukážeme, jak je to se zápachem.

smell = zápach / vůně

Když se řekne zápach nebo páchnout, asi vás napadne smell. A bez kontextu má opravdu negativní zabarvení.

There was a smell. TTT
It smelled. TTT 

Tento zápach můžete i více popsat:

There was a terrible smell. TTT
It smelled terrible. TTT 

Můžeme přidat i doplňující negativní kontext, ale je možno naopak slovo změnit na “voňavé”:

There was a terrible smell. = Byl tam strašný zápach.
There was a lovely smell. = Byla tam krásná vůně.

It smelled horrible. = Strašně do zapáchalo.
It smelled lovely. = Krásně to vonělo.

Pozn.: Sloveso smell také znamená čichat, cítit, a jak jsme si řekli i vonět, ale ne vonět/zapáchat někomu. Více si přečtěte v samostatném článku zde.

stink = zapáchat, smrdět, zápach, smrad

Další je sloveso stink/'stɪŋk/, které vyjadřuje silný nepříjemný zápach. Může jít o podstatné jméno i o nepravidelné sloveso:

stink/'stɪŋk/ stank/'stæŋk/ stunk/'stʌŋk/

His breath stank of cigarettes. TTT
It stinks in here. What have you been doing? TTT
The stink of decaying meat was unbearable. TTT
There were stinking beer cans lying around. TTT 

Jako sloveso ho lze použít i přeneseně, když něco nestojí za nic.

The movie stinks. I wouldn't watch it. TTT 

stench = zápach, smrad, puch

Podobné slůvko je stench/'stentʃ/, které již patří do poměrně pokročilé slovní zásoby. Opět jde o velice silný zápach.

Pozn.: Na rozdíl od slůvka stink (což je sloveso i podstatné jméno), je slovo stench pouze podstatné jméno.

The stench of the dead mouse behind the wardrobe drove him crazy, but he did nothing about it. TTT
The stench of tear gas was in the air for another few days. TTT
There’s an unpleasant stench in the fridge. I think something’s gone bad. TTT
Many people covered their noses when they entered the room. The stench was appalling. TTT 

odour = pach, zápach

Další slůvko je odour/'əʊdə/, kde si dejte pozor na výslovnost (americký pravopis je odor). Opět označuje nepříjemnou vůni, odér, zápach. Někdy ovšem nemusí jít vyloženě o nepříjemný zápach.

A very strange odour was coming from the hole. TTT
I smelled the characteristic odour of something burning, but I didn't see anything unusual. TTT
His terrible odour prevented other people to go anywhere near him. TTT
It's a colourless liquid with an irritating odour. TTT 

reek = smrdět, čpět, pach, puch

Slůvko reek/'ri:k/ může být opět podstatné jméno i sloveso a z dnešních slůvek je asi nejsilnější, tedy vyjadřuje zápach “nejvyššího stupně”. Je to také slovíčko z nejpokročilejší slovní zásoby.

After camping for three weeks without a proper shower, he began to reek. TTT
The reek of rotting fish made her feel sick. TTT
There was a reek of cat waste in her house, but he didn't mention anything. TTT
The inside of his apartment reeked of sweat and cologne. TTT
His breath reeked of garlic and his hands were filthy. TTT
Please don't try to kiss me. You reek of booze. TTT 

Páchnoucí, smradlavý …

Ze slovíček výše pak často odvozujeme přídavná jména popisující zápach, smrad, puch.

smelly/'smeli/ = smradlavý, páchnoucí
stinky/'stɪŋki/ = smradlavý, smrdutý (taky stinking)
reeking /'ri:kɪŋ/ = smrdutý, čpící

Závěr

Jak vidíte, se slůvkem smell byste si mnohdy jistě vystačili, ale při učení se jakéhokoli jazyka je třeba snažit se rozšiřovat slovní zásobu. Dnešní článek vás posunul v oblasti “zápachu”. Doporučujeme i článek o vůních.

Přepis bublinkové nápovědy: