APPEALING vs. APPALLING

Vydáno dne 28.11.2019

Další dvojice slov, která by se mohla plést.APPEALING vs APPALLING

Dvojice slovíček appealing/ə'pi:lɪŋ/ a appalling/ə'pɔ:lɪŋ/ patří mezi tzv. paronyma (j.č. paronymum, anglicky paronym).

Jde o slova graficky či zvukově podobná, ale s odlišným významem. Máme je i v češtině, např. skolit/školit, povědomí/podvědomí, suterén/suverén.

V angličtině mezi taková slova patří například dvojice quite/quiet, colleague/colle­ge, affect/effect, complement/com­pliment apod. Některým z nich jsme se na našich stránkách již věnovali a dnes si přidáme další dvojici.

Než si ukážeme významy a použití, podívejte se na jejich pravopis a poslechněte si výslovnost. Slova jsou si podobná – pravopis i výslovnost se liší:

appealing

Kořenem přídavného jména appealing/ə'pi:lɪŋ/ je sloveso appeal/ə'pi:l/, které má mnoho významů. Např. apelovat, požadovat, vyzvat, podat odvolání, ale i oslovit, přitahovat, lákat.

Jako podstatné jméno má pak slůvko appeal významy žádost, výzva, apel, odvolání, ale i přitažlivost, půvab apod. Asi znáte i z češtiny spojení sex appeal (sexuální přitažlivost).

A právě se zvýrazněnými významy souvisí i odvozené přídavné jméno appealing = přitažlivý, zajímavý, lákavý, atraktivní.

The bright colours of the toys made them very appealing to children. TTT
The idea of working only four days a week is fairly appealing to me. TTT
The company car made the offer more appealing to him. TTT
Tourists don't usually find it appealing to visit the old district. TTT
The slow-cooking technique was very appealing to me. TTT 

Pozn.: Toto přídavné jméno může mít i význam “prosebný”, “úpěnlivý”, např. appealing look, appealing voice.

appalling

Kořenem přídavného jména appalling/ə'pɔ:lɪŋ/ je sloveso appal/ə'pɔ:l/ (am. appall) s významy děsit, šokovat nebo znechutit.

Logicky pak odvodíme významy slova appalling = otřesný, strašný, šokující, ale i nechutný.

She was kept in the most appalling conditions for almost a month. TTT
The hotel was fine, but the weather was appalling. TTT
We found all his lies utterly appalling. TTT
Did our boss really say my work was appalling? TTT
His table manners are absolutely appalling. I don't think he knows how to use a knife and fork. TTT 

appalling vs. appalled

Určitě je třeba zmínit, že z kořene appal odvozujeme dvě přídavná jména:

His comment was appalling.
I was appalled by his comment.

Podobných dvojic je určitě víc (a studentům se často pletou). Více v článku Pleteme si: Bored or Boring?.

very appalling / very appalled

Tato přídavná jména patří mezi tzv. extrémní, proto se nedají stupňovat a nelze je zesilovat pomocí slova very. Můžeme použít například absolutely nebo utterly (absolutně, naprosto).

  • absolutely appalling / absolutely appalled
  • utterly appalling / utterly appalled

Více v článku Extrémní přídavná jména.

appealing or appalling

Pojďme se však vrátit na začátek. Díky jisté zvukomalebnosti se totiž můžete poměrně často setkat s použitím obou slov v jedné větě.

Angličtina má ráda rýmy a různé hry se zvuky. A jelikož jsou si tato slova podobná, ale zároveň jsou to vlastně protiklady, společné použití se přímo nabízí.

Did you find his speech appealing or appalling? TTT
Does it sound appealing or appalling? TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: