Help for English

Pleteme si: Bored or Boring?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.11.2021

Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény ‘bored’ a ‘boring’, ‘surprised’ a ‘surprising’ atd.Bored or Boring?

Dnešní článek se zaměří na dvojice přídavných jmen s koncovkami -ed a -ing, která jsou tvořena ze sloves. A je jich celá řada.

Studenti zde často chybují a v důsledku pak říkají nesmyslné věty jako I was boring at the weekend TTT *1 či I don't like physics because it's bored TTT *2.

Koncovka -ed

Přídavná jména končící na -ed vyjadřují, jak se cítí podmět. Podmět sám má takový pocit, něco na něj působí.

Slůvko bored/‘bɔ:d/ tedy znamená 'znuděný’ – podmět cítí nudu. Podobně třeba slovo shocked/‘ʃɒkt/ znamená 'šokovaný’ – podmět pociťuje šok.

She was bored because there was nothing on TV. TTT *3
When I heard about the accident, I was shocked. TTT *4  

Koncovka -ing

Oproti tomu přídavná jména končící na -ing říkají, že podmět vyvolává daný pocit v okolí, ostatní se kvůli němu tak cítí.

Slovo boring/‘bɔ:rɪŋ/ tedy znamená 'nudný’ – podmět vyvolává nudu ve svém okolí, ostatní se kvůli němu nudí. Podobně shocking/‘ʃɒkɪŋ/ znamená 'šokující’, ostatní jsou kvůli podmětu v šoku.

We hate the lessons because the teacher is boring. TTT *5 (= We are bored because of him.)
I heard the shocking news. TTT *6 (= I was shocked by the news.)

Akce – reakce

Pomoci si také můžete tím, že přídavná jména končící na -ing popisují nějaký podnět, příčinu, nějakou akci, a koncové -ed pak popisuje následnou reakci.

The book was boring. → I was bored. TTT *7
The news was shocking. → I was shocked. TTT *8
The flight will be tiring. → We'll be tired. TTT *9
The bath was relaxing. → She was relaxed. TTT *10
The song is depressing. → They are depressed. TTT *11

Bored/boring, interested/in­teresting

Pomůcka s akcí a následnou reakcí poměrně dobře funguje. Pokud se ale někde chybuje, je to hlavně u dvojic bored/boring a interested/in­teresting.

Problém je způsoben špatným pochopením i překladem z češtiny. Pokud si totiž student řekne českou větu “já se nudím”, pak zde vidí akci a chybně překládá I am boring. Podívejme se na to ale takto:

Já se nudím = Já jsem znuděný.
I am bored.

Pokud se díváte na film, může být nudný (the film is boring) a vy se pak nudíte, jste z toho znudění (I am bored). Ale i v případě, že na nic nekoukáte, nic nečtete, jen se prostě nudíte, ta samotná situace je nudná, proto i vy jste pod jejím vlivem.

Podobné je to s dvojicí interested/in­teresting. Pokud se totiž o něco zajímáte, pak zcela jistě děláte nějakou akci. Zajímám se o hudbu, poslouchám ji. Zajímám se o sport, sportuju. To je důvod, proč studenti často říkají chybné I am interesting (about football).

Pokud se zajímáte o fotbal, tak to je hlavně proto, že právě fotbal je pro vás zajímavý, a vy se pak o něj zajímáte. Váš zájem je ovšem až důsledek.

Football is interesting. – Fotbal je zajímavý.
I am interested in football. – Zajímám se o fotbal.

Pozn.: Přídavné jméno interested se pojí vždy s předložkou in, nikoli s about.

Přehled přídavných jmen s -ed a -ing

Nyní se podívejme na krátký přehled přídavných jmen tvořených ze sloves pomocí koncovek -ed a -ing a jejich význam. Není ani v nejmenším vyčerpávající, ale snad z něj pochopíte základní významový rozdíl mezi nimi.

sloveso -ed -ing
bore nudit bored znuděný boring nudný
shock šokovat shocked šokovaný shocking šokující
surprise překvapit surprised překvapený surprising překvapivý
interest zajímat, zaujmout interested mající zájem interesting zajímavý
worry znepokojovat worried znepokojený worrying znepokojující
annoy rozčilovat annoyed rozčilený annoying rozčilující
irritate iritovat irritated iritovaný irritating iritující
embarrass uvádět do rozpaků embarrassed v rozpacích embarrassing rozpačitý, trapný
relax uvolnit relaxed uvolněný relaxing uklidňující
depress deprimovat depressed v depresi depressing depresivní
excite nadchnout excited nadšený exciting úžasný
thrill uchvátit thrilled uchvácený thrilling napínavý
frighten děsit frightened vyděšený frightening děsivý
disappoint zklamat disappointed zklamaný disappointing neuspokojivý
confuse poplést, zmást confused zmatený confusing matoucí
exhaust vyčerpat exhausted vyčerpaný exhausting vyčerpávající
amuse pobavit amused pobavený amusing zábavný
disgust znechutit disgusted znechucený disgusting nechutný, odporný
Překlad:
 1. O víkendu jsem byl nudný – byla se mnou nuda
 2. Nemám rád fyziku, protože se nudí.
 3. Nudila se, protože v televizi nic nedávali.
 4. Když jsem uslyšel o té nehodě, byl jsem v šoku.
 5. Nesnášíme ty hodiny, protože učitel je nudný.
 6. Zaslechl jsem tu šokující novinu.
 7. Kniha byla nudná. – Já jsem byl znuděný.
 8. Zpráva byla šokující. – Já jsem byl šokovaný.
 9. Let bude únavný. – Budeme unavení.
 10. Koupel byla uvolňující. – Ona byla uvolněná.
 11. Píseň je depresivní. – Oni jsou deprimovaní.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED / -ING (3)

Patří do věty přídavné jméno s příponou -ED (např. BORED) nebo -ING (např. BORING)?

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (2)

Doplňte správná přídavná jména s koncovou -ED nebo -ING.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Bored or Boring? 13 27433 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 měsíci