Help for English

Pleteme si: Bored or Boring?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.09.2012

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Přečtěte si, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény ‘bored’ a ‘boring’, ‘surprised’ a ‘surprising’ atd.Bored or Boring?

Téma dnešního příspěvku možná nebude pro nikoho složité. Jako učitel se však s chybami tohoto typu setkávám, a proto nebude na škodu zmínit se o tom, jak lze z některých sloves vytvořit přídavné jméno. Kolikrát jsem již například slyšel větu I was boring at the weekend TTT *1 či I don't like physics because it's bored. TTT *2

Z některých sloves lze vytvořit přídavná jména pomocí koncovek -ed nebo -ing. Ze slovesa bore (jak lze vidět v nadpisu tohoto článku) tedy můžeme vytvořit přídavná jména bored a boring.

Koncovka -ed

Přídavná jména končící na -ed říkají, že se podmět tak cítí, sám má ten pocit. Bored tedy znamená ‘znuděný’ – podmět cítí nudu. Podobně shocked znamená ‘šokovaný’ – podmět pociťuje šok.

She was bored because there was nothing on TV. TTT *3
When I heard about the accident, I was shocked. TTT *4

Koncovka -ing

Oproti tomu přídavná jména končící na -ing říkají, že podmět vyvolává daný pocit v okolí, tedy ostatní se kvůli němu tak cítí. Boring tedy znamená ‘nudný’ – podmět vyvolává nudu ve svém okolí, ostatní se kvůli němu nudí. Podobně shocking znamená ‘šokující’, ostatní jsou kvůli podmětu v šoku.

We hate the lessons because the teacher is boring. (=We are bored because of him.) TTT *5
I heard the shocking news. (=I was shocked by the news.) TTT *6

Přehled přídavných jmen s -ed a -ing

Nyní se podívejme na krátký přehled přídavných jmen tvořených ze slovesa pomocí koncovky -ed a -ing a jejich význam. Není ani v nejmenším vyčerpávající, ale snad z něho pochopíte základní významový rozdíl mezi nimi.

sloveso -ed -ing
bore nudit bored znuděný boring nudný
shock šokovat shocked šokovaný shocking šokující
surprise překvapit surprised překvapený surprising překvapivý
interest zajímat, zaujmout interested mající zájem interesting zajímavý
worry znepokojovat worried znepokojený worrying znepokojující
annoy rozčilovat annoyed rozčilený annoying rozčilující
irritate iritovat irritated iritovaný irritating iritující
embarrass uvádět do rozpaků embarrassed v rozpacích embarrassing rozpačitý, trapný
relax uvolnit relaxed uvolněný relaxing uklidňující
depress deprimovat depressed v depresi depressing depresivní
excite vzrušovat, nadchnout excited vzrušený, nadšený exciting vzrušující
thrill uchvátit thrilled uchvácený thrilling napínavý
frighten děsit frightened vyděšený frightening děsivý
disappoint zklamat disappointed zklamaný disappointing zklamávající
confuse poplést, zmást confused zmatený confusing matoucí

Cvičení

Nyní si vyzkoušejte, zda jste látku pochopili správně.

Překlad:
 1. O víkendu jsem byl nudný – byla se mnou nuda
 2. Nemám rád fyziku, protože se nudí.
 3. Byla znuděná, protože v televizi nic nedávali.
 4. Když jsem uslyšel o té nehodě, byl jsem v šoku.
 5. Nemáme ty hodiny rádi, protože učitel je nudný.
 6. Zaslechl jsem tu šokující novinu.
 1. After the massage I felt .
 2. The journey was long and we were all .
 3. We're all about the upcoming The Hobbit movie.
 4. I started reading the book our teacher told us about but it was really  .
 5. Some customers are just . But they're customers so you always have to be polite.
 6. Kids, I'm really in you.
 7. He got into a fight yesterday. It's not , though.
 8. I failed the test because the instructions were very  .
 9. Not Nirvana again! Turn it off. It's so .
 10. You shouldn't feel to ask your friend for help.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (1)

Doplňte správné tvary přídavných jmen do deseti vět. Bored / boring? Shocked / shocking?

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Přídavná jména -ED/-ING (2)

Doplňte správná přídavná jména s koncovou -ED nebo -ING.

UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jen s koncovkou ED, kde se koncovka ED nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Bored or Boring? 13 24349 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 dny