TAP vs. PAT (slovesa dotyku)

Vydáno dne 08.12.2019

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “He tapped me on the shoulder” a “He patted me on the shoulder”?TAP vs. PAT

Pro sloveso dotýkat se, sahat nebo podstatné jméno dotek asi znáte slovíčko touch/'tʌtʃ/. My si dnes ale ukážeme dvě slovesa, která s dotekem souvisí, ale vzájemně se liší. Podívejte se na následující dvě fotografie a věty s překlady:

She tapped her on the shoulder.
Poklepala jí na rameno. (jen prsty, například proto, aby se otočila)

He patted him on the shoulder.
Poplácal ho po ramenou. (dlaní, například jako výraz podpory)

Z výše uvedeného by měl být vidět jasný rozdíl ve významu a použití. My si ovšem slovesa rozebereme podrobněji.

TAP

Význam slovesa tap/'tæp/ je klepat, poklepat, ťukat – jemně, nejčastěji konečky prstů.

When I tapped him on the shoulder again, he turned and frowned. TTT
She tapped the door and whispered something. TTT
The doctor tapped the girl on the sore shoulder. TTT
He kept tapping his fingers on the table, which was extremely annoying. TTT  

Známé je jistě poklepání na displej telefonu nebo tabletu. V českých překladech občas najdete i nové české sloveso “tapnout”.

Tap the screen here and here. TTT
You must tap the display twice. TTT  

Můžete ovšem i klepat nebo podupávat do rytmu.

He had both earbuds in his ears, tapping to the music. TTT  

Asi pak nepřekvapí, že tanec step je anglicky tap dancing/'tæpˌdɑ:ns­ɪŋ/ (nebo tap dance či jen tap).

She had tap classes for five years. TTT  

PAT

Sloveso pat/'pæt/ znamená poplácat, poklepat (otevřenou dlaní). Nejčastěji jako výraz podpory či chvály.

Josh patted Steve on his shoulder to show he understood. TTT
“I'm full,” he said, patting his belly. TTT
She smiled and patted him affectionately on his forearm. TTT
She patted her boyfriend gently on his thigh. TTT
She then walked carefully to the horse and patted it on the neck. TTT
“Did you sleep well?” she asked nervously, patting the pillows. TTT
He patted the bed next to him. “Sit down please,” he said. TTT  

Pozn.: Pokud poplácáte někoho po rameni (či jinde), můžete použít spojení pat sb on the shoulder nebo pat sb's shoulder.

Podstatné jméno pat/'pæt/ je pak poplácání, poklepání. Často ve spojení se slovesem give.

The doctor gave the little girl a pat on the head and said she was brave. TTT
He gave his sister a gentle pat on the knee, stood up and walked away. TTT
My mum gave me a light pat on the knee and said, “Sit still.” TTT
She gave the pillow a pat and another cloud of dust came out. TTT  

Pokud použijete toto slůvko ve spojení se slovem back (záda), může být myšleno doslova i přeneseně (pochvala, pochválit).

I don't need him to say it was good. I can pat myself on the back. TTT
I think I deserve a pat on the back. TTT
Well done, Peter. Give yourself a pat on the back. TTT
I got a pat on the back from all my colleagues. TTT 

pat vs. pet

Sloveso pat/'pæt/ by se mohlo plést se slovesem pet/'pet/. Významy jsou podobné. Často se používají ve spojení s dětmi či zvířaty. Sloveso pat označuje poplácání (třeba láskyplné), ale u slovesa pet jde vyloženě o hlazení (pohyb rukou).

Možná znáte spojení petting zoo, což je místo, kde si děti mohou pohladit mláďata zvířat. V češtině se někdy používá spojení “kontaktní zoo”.

Pozn.: V britské angličtině pro význam “hladit” používají častěji sloveso stroke.

Pro jistotu připomínáme, že u obou sloves se zdvojuje souhláska: tapped (taped), patted (pated). Více zde.


Slovíčko tap/'tæp/ také označuje vodovodní kohoutek nebo uzávěr či větší kohout. Věnovali jsme se mu v našem seriálu Word of the Day. Pokud máte předplacenou naši aplikaci English me, můžete si ho zpětně nalistovat.

Přepis bublinkové nápovědy: