Help for English

Výuková aplikace English Me!

ALL LEVELS Vydáno dne 04.02.2013

Dovolte nám představit vám naši novou výukovou aplikaci.Upozornění: Text níže představuje původní verzi naší výukové aplikace. Podrobné informace o nové verzi najdete zde.

English Me!

Co je to English Me

Elektronických pomocníků k učení angličtiny jsme z naší ‘dílny’ vypustili již několik. Kromě těchto stránek, kde si můžete vedle čtení článků také trénovat slovní zásobu či testovat gramatiku zcela zdarma, jsme na trhu v posledních letech měli naše úspěšné a Vámi oblíbené softwarové produkty Word Manager a Smart Tests. Rozhodli jsme se, že bychom Vám, českým (a slovenským) studentům angličtiny, chtěli nabídnout více.

Proto Vám nyní představujeme náš nejnovější produkt – výukovou aplikaci English Me! Ta v jistých ohledech spojuje dohromady naše předchozí programy a k tomu přináší nové zajímavé prvky.

English Me doma i na cestách

Na rozdíl od našich předchozích produktů, které byly určeny pouze pro Windows a musely se instalovat, English Me běží plně online. Znamená to, že přístup ke svému účtu máte odkudkoliv, kde je internetové připojení. Učit se můžete na svém počítači doma, na laptopu v čekárně, na tabletu ve vlaku, na mobilním telefonu na autobusové zastávce apod. Ano, English Me běží i v chytrých mobilních přístrojích, vlastně téměř na čemkoliv, co je vybaveno internetovým prohlížečem.

English Me v mobilním telefonu

Co English Me umí

English Me se zaměřuje především na výuku dvou klíčových jazykových prostředků, tedy slovní zásoby a gramatiky. Tam ale jeho možnosti nekončí.

Výukové plány

Co doposud našim aplikacím chybělo, byly výukové plány. English Me na základě informací o úrovni uživatele a postupně na základě posbíraných dat o jeho slovní zásobě a znalostech gramatiky navrhuje, které aktivity by si měl student udělat. Každý výukový plán má okolo deseti navržených aktivit a cílem uživatele je projít všechny z nich. Po jejich dokončení si může nechat sestavit nový výukový plán, který zase bude vycházet z jeho úrovně a dosavadních výsledků. Věříme, že toto je velmi důležitým prvkem, který dá studentům pocit postupu, úspěchu a dobře dokončené práce.

Trenér slovní zásoby

Trenér slovní zásoby vlastně funguje podobně jako zkoušení slovíček, které je na Help for English zdarma. Uživatel si vybere okruh slovní zásoby, ze kterého mu počítač nejprve zadává slovíčka náhodně a později dle toho, jak správně či nesprávně uživatel odpovídal. Uživatel si může zvolit způsob zkoušení (překlad, zkoušení podle výkladu, zkoušení bez psaní na klávesnici apod.) Počítač si vše pamatuje a na konci zkoušení si ukládá tzv. problematická slovíčka. K těm se potom uživatel může vracet a problémová slovíčka si opakovat.

Slovíčka si takto můžete procvičovat několika způsoby – překlad z nebo do angličtiny, diktát slov, definice, výběr z obrázků, nepravidelné tvary sloves, doplňování chybějících slov do vět atd.

Nechybí možnost tvoření vlastních okruhů, import okruhů z Help for English, tisk přehledů slovní zásoby nebo dokonce tisk kartiček se slovíčky.

Zkoušení slovíček v English Me

S English Me se můžete naučit již přes 18 tisíc slovíček, každé slovo obsahuje překlad, přepis výslovnosti a definici v angličtině. Většina slovíček je doplněna zvukovou nahrávkou v britské a/nebo americké angličtině. K dispozici je také několik tisíc ilustrací a několik tisíc příkladových vět, ve kterých je patrné, jak se dané slovíčko používá.

Chytré testy

Z programu Smart Tests si English Me převzal více než 5000 otázek zaměřených na anglickou gramatiku a slovní zásobu. Všechny otázky, jak jste zvyklí z Help for English, jsou okomentované a špatné i správné odpovědi česky vysvětlené.

Na Help for English jsou k dispozici pouze ucelené testy, v English Me jsou ale všechny otázky samostatně. Je tedy možné si z celé databáze nechat sestavit různé testy zaměřené jen na konkrétní gramatický či lexikální jev apod. Zároveň si program pamatuje, která témata jsou pro Vás obtížná a doporučuje Vám potom nové aktivity podle toho.

Doplňování vět

Naprostou novinkou v English Me je doplňování chybějících slov či frází do vět. Naše databáze nyní již obsahuje více než 13 000 vět určených k doplňování. Program ve vybraných větách vynechá některá slovíčka dle zadaného klíče (např. každé čtvrté slovo, všechna podstatná jména, všechna lexikální slovesa, všechna slovíčka z vybrané lekce apod.) Vám zobrazí její překlad a za úkol máte větu doplnit tak, aby zněla jako originál.

Doplňování vět v English Me

V tomto cvičení si můžete upevnit slovní zásobu, skladbu věty nebo si prostě trénovat překlad. Možností je tu téměř neomezeně. I kdybyste již všechny věty v databázi měli probrané, program v nich pokaždé může vynechat něco jiného a vy si tak procvičíte jiné aspekty angličtiny.

Trénink poslechu

Větné doplňovačky lze spustit také v režimu ‘trénink poslechu’, ve kterém budete mít za úkol větu s chybějícími slovy doplnit na základě zvukové nahrávky rodilého mluvčího. K dispozici již máme několik tisíc nahrávek v americké angličtině a postupně přidáváme i nahrávky britské. Tato funkce pomůže studentům zvyknout si na mluvenou podobu angličtiny a procvičit si anglický pravopis v kontrastu se zvukovou podobou. Poslechová cvičení v kurzech, testech apod. pro ně již nebudou takovým problémem a už vůbec se nebudou muset obávat tzv. anglických diktátů, které bývají součástí testování na základních i středních školách.

gramatické drily

Gramatické drily

Dalším jedinečným prvkem v English Me jsou tzv. gramatické drily. Počítač Vám z databáze totiž dokáže sám vybrat věty a z nich vytvořit cvičení např. na tvoření přítomného průběhového času, otázek s DO a DOES, stupňování přídavných jmen, množné číslo podstatných jmen nebo dokonce nepravidelná slovesa.

V gramatických drilech nebudeme řešit, zda ve větě má být přítomný prostý či přítomný průběhový čas. Jednoduše si třeba vyberete přítomný čas průběhový, počítač Vám z databáze vybere 10 vět, kde se tento jev objevuje a nechá Vás ho doplnit postupně do všech vět. Desetkrát tedy napíšete IS GOING, ARE SLEEPING, AM SITTING, ISN'T WAITING… Lépe si tak strukturu BE +ING zažijete. Navíc vždy doplňujete do smysluplných vět (překlad věty je zobrazen stejně jako při výše zmíněném cvičení doplňování vět) a tak budete mít strukturu spojenou i s nějakým významem.

Zkoušení podle obrázků

Pokud byste rádi něco nenásilného, nenáročného, nedávno jsme spustili možnost zkoušení slovíček výběrem z obrázků. Je to jako hra. Počítač vám napíše a vysloví slovíčko a vy jednoduše v časovém limitu kliknete na jeho obrázek. Pokud Vám to půjde, bude počítač postupně přidávat více a více obrázků najednou. Toto cvičení je oblíbené i u menších dětí, které se teprve anglicky začínají učit.

Slovíčko dne

Každý den Vám na hlavní stránce nabízíme jedno slovíčko, o kterém si budete moci přečíst nějaké zajímavosti, upozornění na chyby, podívat se na příkladové věty apod. Slovíčka jsou určena studentům na úrovni PRE-INTERMEDIATE až UPPER-INTERMEDIATE, ale i ostatní studenti se z nich mohou něco naučit. Pokud Vám nějaké slovíčko uteče, je možné si prohlédnout i slovíčka z předchozích dní nebo si slovíčka dne z minulosti zobrazit náhodně.

Hláskování

English Me nezapomíná ani na anglické hláskování. Nabízí několik typů cvičení, díky kterým se naučíte rozpoznávat anglická písmenka a zapisovat je podle poslechu.

English Me pro školy

Hromadné objednávky pro školy, kurzy apod. jsou cenově velmi zvýhodněné. Kromě toho mohou učitelé používat řadu prvků, které jsme vytvořili právě pro ně. Jedním z nich je možnost zadávání a kontrolování domácích úkolů. Téměř jakékoliv cvičení, se kterým se na English Me setkáte, můžete svým studentům zadat za domácí úkol a potom si prohlédnout, kdo a s jakým výsledkem úkol vypracoval!

Propojení English Me a Help for English

Jedno přihlášení

Výuková aplikace English Me a stránky Help for English jsou navzájem propojené, což znamená mimo jiné i to, že pro přihlášení používáte stejné přihlašovací jméno a heslo.

Import okruhů slovní zásoby

Propojení obou systémů nám umožňuje několik příjemných funkcí. Jednou z nich je možnost importu okruhů slovní zásoby do English Me jednoduchým kliknutím myši. Místo zjednodušeného zkoušení u nás na Help for English si můžete rovnou spustit zkoušení slovíček v English Me.

slovníček a nákupní košíkNákupní košík

Dalším novým prvkem je, že když si otevřete kontextový slovníček (dvojklikem na jakékoliv anglické slovíčko na stránkách Help for English nebo English Me), u každého slovíčka je ikonka ‘přidat do košíku’. Jakékoliv slovíčko, které je pro Vás nové si takto můžete ‘koupit’ (samozřejmě bez placení) a až bude košík plný, z jeho obsahu si můžete vytvořit svoji vlastní lekci a z té se potom nechat zkoušet apod.

Příkladové věty

Ve výpisu slovíček na Help for English (v okruzích nebo ve vyhledávání) se uživatelům English Me zobrazují i příkladové věty, tedy pokud dané slovíčko příkladovou větu přiřazenou už má. Pro učení slovíček je velmi důležité, aby student viděl, jak se slovo opravdu používá. Ve výpisu slovní zásoby se navíc zobrazuje, zda jste se slovíčko už v English Me naučili a jak dobře ho umíte.

příkladové věty

Podrobný návod English Me

Detailní uživatelskou příručku s popisem všech funkcí programu naleznete zde.

English Me pro rodiny a školy

Kromě toho, že rodiny a školy mají možnost výrazně cenově zvýhodněné hromadné objednávky (sleva až 76%), nabízíme učitelům a rodičům možnost nahlížení do statistik svých dětí, žáků či studentů. Mohou tak mít přehled o tom, jak děti v aplikaci pracují, jaká cvičení si dělají a s jakým výsledkem, dokonce vidí konkrétní chyby, které v testech a dalších aktivitách dělají.

Další vývoj English Me

English Me je na trhu od roku 2013. Za tu dobu již přibyly desítky nových zajímavých funkcí a prvků. Téměř denně přibývají další slovíčka, další příkladové věty, další testové otázky či další věty na doplňování. English Me se vyvíjí velmi dynamicky a reaguje na potřeby našich předplatitelů. Tento vývoj jsme si předsevzali udržet i do budoucna.

Jak si English Me pořídit

English Me si zákazníci objednávají formou předplatného na 3, 6 nebo 12 měsíců. První týden nabízíme studentům na vyzkoušení zcela zdarma. Zkušební verze je ničím neomezené, vyzkoušet si tak můžete úplně všechny funkce. Pokud Vás English Me nezaujme, nic neplatíte, Vaše uživatelské jméno bude v systému zablokované.

Ceny

Běžná cena předplatného English Me je 370 Kč za 3 měsíce, 620 Kč za 6 měsíců a 990 Kč za 12 měsíců. Roční předplatné tedy můžete mít za 83 Kč měsíčně.

Navíc rodinám a školám nabízíme možnost zvýhodněného hromadného předplatného. Zde je přehled cen roční aktivace a množstevních slev:

1 licence: 990 Kč  
2 licence: 620 Kč (sleva 37%)
3 licence: 580 Kč (sleva 41%)
4 licence: 540 Kč (sleva 45%)
5 licencí: 490 Kč (sleva 51%)
15 licencí: 370 Kč (sleva 63%)
30 licencí: 300 Kč (sleva 70%)
60 licencí: 240 Kč (sleva 76%)

Způsob objednávky

Případná objednávka se vždy provádí z již existujícího profilu. Pokud ještě zaregistrovaní na Help for English nebo English Me nejste, vytvořte si uživatelský účet. Přihlašte se do English Me a odtud teprve lze provést objednávku. Vše tedy bude probíhat pod Vaším jménem a heslem.

Věrnostní kredit

Za každou objednávku navíc získáte tzv. věrnostní kredit (v hodnotě 30 % výsledné ceny objednávky po případných slevách). Tento kredit bude využit pro příští objednávku.

English Me jako dárek

Pokud nemáte zájem využít naši aplikaci přímo pro sebe, možná víte o někom, koho by potěšila jako dárek. V tom případě na domovské stránce www.englishme.cz zvolte možnost “Objednat jako dárek”. Emailem vám pak zašleme dárkový poukaz, který může po registraci využít kdokoli.

Upozornění: Text výše představuje původní verzi naší výukové aplikace. Podrobné informace o nové verzi najdete zde.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

English Me! pro skupiny

Víte, že naše výuková aplikace English Me! se skvěle hodí i pro školní třídy, přátele, kolegy v práci či celou rodinu?

ALL LEVELS

Help for English vs. English Me

V čem se liší placená aplikace ENGLISH ME od našeho portálu HELP FOR ENGLISH? Proč se předplatné ENGLISH ME vyplatí?

ALL LEVELS

Výuková aplikace English Me! v novém

Naše výuková aplikace English Me! má nyní nový vzhled. Jaké jsme pro vás připravili novinky?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno English Me! 249 99588 Od Leiah poslední příspěvek
před 4 lety