Plná inverze (podmětu a slovesa)

Vydáno dne 11.01.2020

Kdy dochází k inverzi podmětu a plného slovesa?Plná inverze (subject–verb inversion)

Plná inverze je jedním ze dvou typů inverze v angličtině. Spočívá v převrácení slovosledu podmětu a plného slovesa (said John, comes the bus, ran the children…) Oproti tomu částečná inverze se převrácení slovosledu podmětu a pomocného slovesa (is John sitting, do they know, will you come…) O té se více dočtete v článku Částečná inverze (podmětu a pomocného slovesa).

Obecný přehled naleznete v článku Inverze – úvod a přehled.

Tvoření

Tvoření plné inverze není nic složitého. Místa si ve větě vymění celý podmět a celé významové sloveso:

Mimo přítomný prostý a minulý prostý čas se tato inverze běžně nepoužívá. U složených slovesných tvarů (např. v čase předpřítomném čase, přítomném průběhovém, budoucím apod.) je to tedy opravdu spíše výjimkou. Taková inverze by potom vypadala např. takto:

Použití

Za příslovečným určením místa

Plná inverze se v literárním stylu používá v rámci vypravování, když věta začíná příslovečným určením místa. Velmi často je to s slovesem be, ale i s dalšími slovesy.

Once upon a time there was a hill and on the hill was a little house. TTT
On the other side of the river was a park with a children's play area. TTT
In a deep dark forest once lived an old witch. TTT
In the door stood a tall dark figure. TTT 

Místo inverze lze použít i vazbu s pomocným podmětem there.

In the bed lay an old ugly woman. TTT
In the bed there lay an old ugly woman.

Průběhový čas v tomto stylu není moc častý, ale i ten by se mohl v inverzi objevit, stejně jako např. trpný rod.

There was a small table in the corner and on it was lying an open book. TTT
The tomb was over a thousand years old and in it were buried the remains of six people. TTT 

K inverzi v tomto případě však nedochází, je-li podmětem osobní zájmeno:

In the bed she lay. TTT (nikoliv lay she)
Through the forest he ran. TTT (nikoliv ran he)
In the chest it was hidden. TTT (nikoliv was hidden it)

Za přímou řečí

S plnou inverzí se obzvláště v literárním stylu setkáme u tzv. řečových sloves (lat. verba dicendi), pokud stojí za přímou řečí. Jedná se např. o slovesa say, ask, answer, wonder a další.

‘I don't care either way,’ said Arthur. TTT
‘No, it's not like that,’ answered Chelsea. TTT
‘Have you not heard what I said?’ asked her sister angrily. TTT
‘How did he manage to do that?’ wondered Nancy. TTT
‘Bring me more wine!’ ordered Mr. Dursley. TTT
‘Life is awesome,’ thought Sebastian with a smile. TTT 

U všech uvedených příkladů je možný i klasický slovosled (Arthur said, Sebastian thought atd.)

Inverze není možná, pokud je podmět vyjádřen pouze osobním zájmenem.

‘I don't know what you're talking about,’ he said. TTT (nikoliv said he)
‘Get out of here!’ she shouted. TTT (nikoliv shouted she)

Dále inverzi nepoužíváme, pokud má sloveso i nepřímý předmět (tedy např. že někdo něco řekl někomu):

‘You're funny,’ Mia said to me. TTT (nikoliv said Mia to me)
‘I have a little something for you,’ her husband told her. TTT  

Za příslovci HERE a THERE

K plné inverzi dochází také ve větách, které začínají příslovci here , obzvláště ve smyslu že něco přichází (here comes). Často se jedná o zvolání.

Oh, here comes my train. Bye! TTT
‘Here comes trouble,’ I thought to myself. TTT
‘Here comes another problem,’ she said. TTT
Look kids, here comes Santa Claus! TTT
Oh no, here come the tears again. TTT  

Podobně se používá příslovce there, často ve smyslu, že někdo o něco přišel, něco ujelo (there goes).

Look, we're late! There goes our train! TTT
‘There goes my bonus,’ I thought. TTT
‘We need to talk,’ Harry says and there goes her smile. TTT  

I zde platí důležité pravidlo, že k inverzi nedochází, je-li podmět vyjádřen osobním zájmenem!

Here it comes. Here comes more drama! TTT (nikoliv here comes it)
He lost all the money. There it went, just like that. TTT (nikoliv there went it)

Proto není inverze ani v běžných hovorových vazbách here we go/ˌhɪə wi'gə­ʊ/ (a je to tu) nebo there you go/ˌðeə jə'gə­ʊ/, here you go/ˌhɪə jə'gə­ʊ/ či here you are/'hɪə ju: ɑ­:/ (tady to máš).

Za příslovečnými částicemi (IN, OUT, DOWN, UP atd.)

Podobně jako here a there způsobují plnou inverzi i příslovečné částice umístěné na začátku věty. Příslovečnými částicemi zde myslíme krátká příslovce, která se objevují jako částice ve frázových slovesech. Jako příklad můžeme uvést třeba slovíčko down ve frázovém slovesu come down/ˌkʌm'daʊn.

Klasický slovosled by byl:

The rain came down. TTT  

Jako stylistický výrazový prostředek lze ale částici down přesunout na začátek. To potom způsobí plnou inverzi podmětu a slovesa:

Down came the rain. TTT  

Používají se tak především příslovečné částice down, up, in, out, on, off.

He cut open the wolf's stomach and out jumped Grandma and Little Red Riding Hood. TTT
Down came the wall with a loud crash. TTT
I opened the window and in stepped a raven. TTT
The door swings open and in runs the guard. TTT
‘Let's go,’ the teacher says and off walk all the children. TTT
Round and round went the great wheel. TTT
On and on plodded the horses. TTT  

Tato struktura je možná pouze se slovesy vyjadřujícími pohyb. Nejde to tedy u jakéhokoliv frázového slovesa.

Out died the dinosaurs.
It was 6 o'clock and up woke the children.

Běžné je navíc použití pouze v přítomném prostém a minulém prostém čase. Mimo ně se s touto inverzí setkáme zřídkakdy. Vypadala by ale např. takto:

Down will fall the sky and everyone shall perish. TTT  

I v případě těchto inverzí platí pravidlo, že k inverzi nedochází, je-li podmět vyjádřen osobním zájmenem.

What goes up must come down, and down it came. TTT (nikoliv down came it)
‘Off you go,’ he said. And off they went. TTT (nikoliv off went they)

Závěrem

Tento typ inverze je otázkou spíše literárního a uměleckého stylu. Budete se s ním setkávat hlavně při četbě beletrie či poezie. Sami ho můžete použít např. při psaní nějakého vyprávění. Jinak ale postačí pasivní povědomí o tomto jevu. Nepřekvapí vás potom např. název písně ‘Here Comes the Sun’ od skupiny The Beatles.

Přepis bublinkové nápovědy: