ANGRY vs. UPSET

Vydáno dne 21.05.2020

Tato přídavná jména mají podobný význam, ale rozhodně nejde o synonyma.ANGRY vs. UPSET

Přídavná jména angry a upset mají podobné významy, ale rozhodně nejde o synonyma. Studenti je však často neumí správně používat.

Ve slovníku totiž u obou najdou český překlad “rozčilený” a to je svádí k tomu si myslel, že mají vlastně stejný význam. Ale…

Obě slovíčka mají negativní emoce – angry označuje naštvání, ale upset spíše smutek.

angry = naštvaný

Přídavné jméno angry/'æŋgri/ je z těchto dvou “silnější”. Vyjadřuje naštvání na někoho, nebo ohledně něčeho. Nabízí se překlady rozčilený, rozzlobený, naštvaný, rozezlený. Používá se s těmito předložkami:

I've broken another plate. Please don't be angry. TTT *1
Why are you angry with me? I didn't tell him about it. TTT *2
Is she still angry about the broken vase? TTT *3
She said something and it made him extremely angry. TTT *4
The manager had to deal with an angry customer who came to the shop to complain. TTT *5 

upset = rozrušený

Přídavné jméno upset/ʌp'set/ také popisuje negativní emoce, ale nejde o rozčilení či naštvání, ale spíše smutek, znepokojení apod. Něco vás prostě rozhodí, ale nemusíte kvůli tomu být naštvaní. Překládáme ho jako rozčilený, rozrušený, znepokojený, rozhozený, ale taky třeba smutný, nešťastný. Pozor si dejte i na výslovnost – přízvuk je až na druhé slabice.

Susan was very upset when she heard her mother was ill. TTT *6
Please, don't be upset. It was just an old plate. TTT *7
What happened? Why are you upset? TTT *8
She is still upset about the divorce. – That's understan­dable. TTT *9
No, I'm not angry about it. I'm just a little upset. TTT *10 

get angry / get upset

Spojení “být naštvaný” / “být rozrušený” vyjadřují stav. Pokud byste chtěli přeložit “naštvat se” / “rozrušit se”, použijete je ve spojení se slovesem get:

When she told him she wanted to leave him, he got very angry. TTT *11
I could see Tom was getting angry, so I stopped talking. TTT *12
When she heard the news, she got upset. TTT *13 

Pozn.: Více v článku GET – změna stavu.

Postavení ve větě

Ještě jedna věc tato přídavná jména odlišuje. Angry může stát samostatně nebo před podstatným jménem. Upset ovšem před podstatným jménem v základním významu nestojí.

He was angry. / He was an angry man.
He was upset. / He was an upset man.

she was angry vs. she was upset

Obě slova lze použít třeba i ve stejné větě, ale je zde pochopitelně trochu rozdíl ve významu:

She was angry when he broke the cup. TTT *14
Byla naštvaná. Zlobila se na něj.

She was upset when he broke the cup. TTT *15
Byla spíše smutná. Bylo jí to líto.

Odvozené slovní druhy

angry

Slovíčko angry/'æŋgri/ je běžné přídavné jméno, které se stupňuje jako krátké, tedy za použití přípon -er a -est.

Příslovce se tvoří běžně pomocí přípony -ly. Změkčuje se však koncové “y”.

Přídavné jméno je odvozeno od podstatného jména anger.

upset

Přídavné jméno upset/ʌp'set/ má sice jen dvě slabiky, ale stupňuje se jako dlouhé:

Je odvozeno od slovesa upset.

Jde o nepravidelné sloveso s tvary upset – upset – upset. Přídavné jméno upset je tedy vlastně třetí tvar slovesa (rozčílen, rozčílený).

It upset her. = To ji rozčílilo.
She was upset. = Byla rozčilená.

Překlad:
 1. Rozbil jsem další talíř. Prosím nebuď naštvaný.
 2. Proč jsi na mě naštvaný? Já mu o tom neřekl.
 3. Ona se ještě zlobí kvůli té rozbité váze?
 4. Něco řekla a to ho strašně naštvalo.
 5. Manažer musel jednat s naštvaným zákazníkem, který si do obchodu přišel stěžovat.
 6. Susan byla velice rozrušená, když zjistila, že je její matka nemocná.
 7. Prosím, nerozčiluj se. Byl to jen starý talíř.
 8. Co se stalo? Proč jsi smutný?
 9. Je stále rozhozená kvůli tomu rozvodu. – To je pochopitelné.
 10. Ne, nejsem kvůli tomu naštvaný. Jsem jen trochu rozhozený.
 11. Když mu řekla, že ho chce opustit, velice se naštval.
 12. Viděl jsem, jak Tom začíná být naštvaný, tak jsem už dál nemluvil.
 13. Když uslyšela tu zprávu, rozrušilo ji to.
 14. Když rozbil ten hrnek, byla naštvaná.
 15. Když rozbil ten hrnek, byla smutná.
Přepis bublinkové nápovědy: