WEIGHT / WEIGH

Vydáno dne 25.06.2020

Studenti pro hmotnost často znají slovíčko WEIGHT. To je ale odvozeno od slovesa WEIGH a to mnohdy neznají.WEIGHT / WEIGH

Dnes si ukážeme dvě slovíčka, která se studentům pletou. Nebo možná lépe řečeno – jedno z nich znají a druhé ne, ač by měli. Budeme se bavit o hmotnosti.

Pro hmotnost používáme v angličtině podstatné jméno weight. To studenti většinou znají třeba z učebnic či dotazníků, ale mnohdy už neví, že je odvozeno do slovesa weigh.

weight/'weɪt/ = hmotnost, váha
weigh/'weɪ/vážit

Problém dělá i výslovnost. Pokud si nejste jisti, můžete použít tuto pomůcku:

Jelikož je jedno slovíčko podstatné jméno a druhé sloveso, je třeba s nimi podle toho pracovat.

What's your weight? – My weight is 80 kg. TTT
What's your weigh? – My weigh is 80 kg.

How much do you weigh? – I weigh 80 kg. TTT
How much do you weight? – I weight 80 kg.

Tato slovíčka se určitě nepoužívají pouze v souvislosti s hmotnosti lidí, proto si ukážeme další příklady.

weight = hmotnost, váha

What's the weight of the package? TTT
The box is about 5 kilos in weight. TTT
My brother has always had a weight problem. TTT
Are you sure the bridge can support our weight? TTT 

lose weight = zhubnout
put on weight / gain weight = přibrat

She's trying to lose weight. TTT
My husband has put on a little weight. TTT 

Pozn.: Podstatné jméno weight má také význam “závaží”, “činka”.

weigh = vážit

The baby weighed 3 kg at birth. TTT
Sorry, I can't lift the box. It weighs a ton! TTT
weigh myself every morning. TTT
The greengrocer weighed the potatoes and handed them to me. TTT
When I was weighing the flour, I spilled some on the floor. TTT 

kilo vs. pound

U nás používáme pro hmotnost jednotku kilogram = kilogram/'kɪləˌg­ræm/ = kilo/'ki:ləʊ/. V některých státech ovšem používají libru = pound/'paʊnd/, pro kterou se používá zkratka lb / lbs.

  • 1 pound = 0.45 kilograms
  • 1 lb = 0.45 kg

Více v článku Míle, stopy, palce, libry….

váha (hmotnost) vs. váha (přístroj)

V češtině má slovo váha dva významy. Může jít o udání hmotnosti nebo o přístroj. V angličtině jsou to ale rozdílná slovíčka:

V americké angličtině mají váhu přístroj (stejně jako v češtině) jako jednotné číslo. V Británii jde ale o množné číslo (stejně jako třeba brýle nebo kalhoty), proto jedna váha je a pair of scales nebo a set of scales.

I put the pineapple on the scale/scales and weighed it. It weighed one kilo. (Its weight was one kilo.) TTT


Pro pokročilejší:

Pro úplnost zmíníme ještě dva významy.

weigh = zvážit, zvažovat (přeneseně)

Sloveso weigh/'weɪ/ se používá i přeneseně jako zvážit, zvažovat. Použít lze i frázové weigh up.

I don't know what to do really. I'm weighing two options. TTT
You should weigh up the pros and cons and make a decision. TTT 

weight = zatížit

Slovíčko weight/'weɪt/ lze použít i jako sloveso zatížit (aby něco neuletělo). Často se používá frázové weight down.

Please weight the tablecloth down with something or it'll blow away. It's quite windy. TTT 

Přepis bublinkové nápovědy: