Czenglish alert 40: Raději si čtu

Vydáno dne 15.09.2020

Pozor na často nesprávné používání slovíčka RATHER ve významu ‘raději’.Czenglish Alert 40: Raději si čtu

Vazba would rather/wʊd'rɑ:ð­ə/ říká, že by někdo raději něco dělal místo něčeho jiného. Vyjadřuje tedy nějakou naši preferenci.

I don't want to go. I would rather stay here. TTT *1
What would you rather do, watch a movie here or go out? TTT *2
I'd rather take the train than fly. TTT *3  

Toto studenty často vede k tomu, že si slovíčko rather/'rɑ:ðə/ překládají jako raději (slovíčka rather a raději navíc sdílí jistou podobnost), což potom způsobuje typicky české chyby. Výraz rather totiž nemůžeme použít, když říkáme, co obecně děláme raději.

I rather read than go to the cinema. TTT *4
Do you like football? – I rather like baseball. TTT *5
People rather shop online, because it's convenient. TTT *6

Protože se zde mluví o preferenci, použijeme zde místo rather sloveso prefer/prɪ'fɜ:.

prefer reading to going to the cinema. TTT *7
Do you like football? – I prefer baseball. TTT *8
People prefer shopping online because it's convenient. TTT *9  

U slovesa prefer je důležité znát tři věci:

 1. Ve výslovnosti je velmi důležitý přízvuk na druhé slabice! První slabika je krátká a nepřízvučná /prɪ/ nebo /prə/ a druhá je dlouhá přízvučná /fɜ:/ nebo /fɜ:r/.
 2. Pokud za prefer následovat sloveso, bude buď ve tvaru gerundia (prefer doing) nebo infinitivu (prefer to do).
 3. Pokud chceme říci, čemu dáváme přednost před čím, použijeme předložku to (prefer A to B) nebo předložku over (prefer A over B). Ve formální angličtině se používá rather than (prefer A rather than B).

Další ‘raději’

České slovíčko raději se používá i v dalších typech vět, ve kterých také nemá místo slovíčko rather. První z nich je případ, kdy říkáme, že by někdo raději měl něco udělat.

had better tell the truth. TTT *10
You'd better see a doctor. TTT *11
He had better not show his face here again. TTT *12  

Pozn.: O spojeních would rather a had better se dočtete více v článku Would rather / had better.

Druhý případ je překladatelsky náročnější. V češtině se objevuje raději také ve větách, kde někdo něco dělá pro jistotu, tedy např. ‘raději jsem si vzal deštník’, ‘raději jsem neodpovídal’, ‘raději si tu účtenku nechám’ apod. Podívejte se na následující věty a jejich překlady obsahující slůvko raději.

She locked the door in case he returned. TTT *13
I'll keep the receipt in case I need it. TTT *14
It didn't look like rain but I took an umbrella just in case. TTT *15
The police cordoned off the road as a precaution. TTT *16
I had myself tested just to be safe. TTT *17
I used an external hard drive as backup just to be on the safe side. TTT *18
I knew better than to ask. TTT *19 (věděl jsem, že se nemám ptát, že nemá cenu se ptát)

Pozn.: O výrazu in case si můžete přečíst v článku IF vs. IN CASE.

Závěrem

Ve významu radši/raději používejte slovíčko rather pouze ve spojené would rather – raději bych. V ostatních případech je nutné větu vyjádřit jinak, např. za pomoci slovesa prefer, had better nebo třeba just in case.

Překlad:
 1. Nechci odcházet. Raději bych zůstal tady.
 2. Co bys raději dělal, podíval se na film tady a nebo si někam zašel?
 3. Radši bych jel vlakem než letěl.
 4. Raději si čtu, než chodím do kina.
 5. Máš rád fotbal? – Mám raději baseball.
 6. Lidé raději nakupují online, protože je to pohodlné.
 7. Raději čtu než chodím do kina.
 8. Máš rád fotbal? – Mám raději baseball.
 9. Lidé raději nakupují online, protože je to pohodlné.
 10. Raději bych měl říct pravdu.
 11. Radši bys měl zajít k doktorovi.
 12. Raději by se tu už neměl ukazovat.
 13. Raději zamkla dveře, kdyby se vrátil.
 14. Raději si tu účtenku nechám, kdybych ji potřeboval.
 15. Nevypadalo, že bude pršet, ale já jsem si raději deštník vzal.
 16. Policie raději silnici uzavřela.
 17. Pro jistotu jsem se nechal otestovat.
 18. Raději jsem použil externí hard disk jako zálohu, abych měl jistotu.
 19. Raději jsem se neptal.
Přepis bublinkové nápovědy: