Czenglish alert 40: Raději si čtu

Vydáno dne 15.09.2020

Pozor na často nesprávné používání slovíčka RATHER ve významu ‘raději’.Czenglish Alert 40: Raději si čtu

Vazba would rather/wʊd'rɑ:ð­ə/ říká, že by někdo raději něco dělal místo něčeho jiného. Vyjadřuje tedy nějakou naši preferenci.

I don't want to go. I would rather stay here. TTT
What would you rather do, watch a movie here or go out? TTT
I'd rather take the train than fly. TTT 

Toto studenty často vede, že si slovíčko rather překládají jako raději (slovíčka rather a raději navíc sdílí jistou podobnost), což potom způsobuje typicky české chyby. Výraz rather totiž nemůžeme použít, když říkáme, co obecně děláme raději.

I rather read than go to the cinema. TTT
Do you like football? – I rather like baseball. TTT
People rather shop online, because it's convenient. TTT

Protože se zde mluví o preferenci, použijeme zde místo rather sloveso prefer/prɪ'fɜ:.

prefer reading to going to the cinema. TTT
Do you like football? – I prefer baseball. TTT
People prefer shopping online because it's convenient. TTT 

U slovesa prefer je důležité znát tři věci:

  1. Ve výslovnosti je velmi důležitý přízvuk na druhé slabice! První slabika je krátká a nepřízvučná /prɪ/ nebo /prə/ a druhá je dlouhá přízvučná /fɜ:/ nebo /fɜ:r/.
  2. Pokud za prefer následovat sloveso, bude buď ve tvaru gerundia (prefer doing) nebo infinitivu (prefer to do).
  3. Pokud chceme říci, čemu dáváme přednost před čím, použijeme předložku to (prefer A to B) nebo předložku over (prefer A over B). Ve formální angličtině se používá rather than (prefer A rather than B).

Další ‘raději’

České slovíčko raději se používá i v dalších typech vět, ve kterých také nemá místo slovíčko rather. První z nich je případ, kdy říkáme, že by někdo raději měl něco udělat.

had better tell the truth. TTT
You'd better see a doctor. TTT
He had better not show his face here again. TTT 

Pozn.: O spojeních would rather a had better se dočtete více v článku Would rather / had better.

Druhý případ je překladatelsky náročnější. V češtině se objevuje raději také ve větách, kde někdo něco dělá pro jistotu, tedy např. ‘raději jsem si vzal deštník’, ‘raději jsem neodpovídal’, ‘raději si tu účtenku nechám’ apod. Podívejte se na následující věty a jejich překlady obsahující slůvko raději.

She locked the door in case he returned. TTT
I'll keep the receipt in case I need it. TTT
It didn't look like rain but I took an umbrella just in case. TTT
The cordoned off the road as a precaution. TTT
I had myself tested just to be safe. TTT
I used an external hard drive as backup just to be on the safe side. TTT
I knew better than to ask. TTT (věděl jsem, že se nemám ptát, že nemá cenu se ptát)

Pozn.: O výrazu in case si můžete přečíst v článku IF vs. IN CASE.

Závěrem

Ve významu radši/raději používejte slovíčko rather pouze ve spojené would rather – raději bych. V ostatních případech je nutné větu vyjádřit jinak, např. za pomoci slovesa prefer, had better nebo třeba just in case.

Přepis bublinkové nápovědy: