Ořechy v angličtině

Vydáno dne 17.03.2023

Dnes se podíváme na různé druhy ořechů a s nimi spojenou slovní zásobu.Ořechy v angličtině

Dnes se podíváme na základní druhy ořechů a ukážeme si i užitečnou slovní zásobu. Začneme známým slovíčkem ořech, oříšek, v angličtině nut/'nʌt/.

Z tohoto slova vychází několik složených slov.

Patří sem vlastně i slovo chestnut/'tʃes­nʌt/, což je ovšem kaštan, přesněji jedlý kaštan. Někdy se používá i sweet chestnut, Spanish chestnut nebo true chestnut.

Vedle toho je i nejedlý kaštan a ten je v angličtině horse chestnut/ˌhɔ:s't­ʃesnʌt/. V Británii můžete slyšet i conker/'kɒŋkə/, v Americe taky buckeye/'bʌkaɪ/.

Zmínit můžeme i slovíčko doughnut/'dəʊnʌ­t/ (nebo donut/'dəʊnʌt), což je americká kobliha (kobliha s otvorem).

Je ale i několik ořechů, které v sobě nemají slovo nut, např.:

U mnoha těchto slov si dejte pozor na výslovnost. Některá používáme i v češtině a studenti občas těmto slovům dávají v angličtině chybně českou výslovnost.

Pozn.: U slova pecan je přízvuk v britské angličtině na první slabice, v americké na druhé.

Další slovní zásoba

K ořechu patří jistě skořápka, což je nutshell/'nʌtʃel/. Pokud byste chtěli specifikovat vnitřek ořechu, tedy jádro, použijete slovo kernel/'kɜ:nl/. Toto slovo ovšem popisuje nejen jádro ořechu, ale třeba taky jádro pecky nebo zrno kukuřice (více v článku Jak přeložit: pecka, pecička).

He cracked open the nutshell, revealing the tasty nut inside. TTT *1
She grated a few walnut kernels to decorate the cake. TTT *2 

Pokud chcete loupat ořechy, použijete sloveso crack/'kræk/. Složenina nutcracker/'nʌtˌkræ­kə/ je pak louskáček ořechů. V britské angličtině někdy používají pro jeden louskáček množné nutcrackers.

cracked the nut using a hammer. TTT *3
It's not easy to open these nuts without a nutcracker. TTT *4 

Jiné významy slova nut

Známé slovo nut/'nʌt/ má ovšem i jiné (méně známé) významy. Může to být například matice, matka od šroubu (samotný šroub je pak bolt/'bəʊlt/).

I wanted to loosen the nut with a wrench, but it was impossible. TTT *5
The bolt wouldn't go through the nut. It wasn't the right size. TTT *6 

Další význam slova nut/'nʌt/ je blázen, šílenec (použít můžete i nutcase/'nʌtkeɪs). Stejné slovo ale označuje i nadšence (do něčeho).

She's a complete nut. Nobody knows how she came up with such an idea. TTT *7
All the gossip around town is that he's gone off the rails, they say she's a real nutcase. TTT *8 

Množné číslo nuts/'nʌts/ se v hovorové (až vulgární) angličtině používá i ve významu koule (varlata).

Odvozené je pak přídavné jméno nuts/'nʌts/ – bláznivý, šílený. Spojení go nuts/ˌgəʊ'nʌts pak znamená zbláznit se, zešílet.

Are you nuts? TTT *9
And then she went completely nuts. TTT *10  

Slovíčko peanuts/'pi:nʌts/ se hovorově používá ve významu pakatel, pár šupů.

A thousand pounds for that fancy watch? I'm sure it's just peanuts for him. TTT *11
Do you know how much they are offering to pay? I'm not going to work for peanuts! TTT *12  

Idiomatické spojení in a nutshell/ˌɪnə'nʌtʃ­el/ má význam v kostce (krátce).

You may not see the big picture here. The problem is, in a nutshell, a lack of motivated staff. TTT *13
So, just in a nutshell, today's annou­ncement means what? TTT *14  

Slyšet můžete i spojení tough nut to crack/ˌtʌf'nʌt t­ə'kræk/ (případně hard nut), které znamená tvrdý oříšek jako těžký úkol, problém.

Pozn.: Zmiňujeme se o tom v článku Food idioms (1).

Překlad:
 1. Rozlousknul skořápku a odhalil chutný oříšek uvnitř.
 2. Nastrouhala několik jader vlašských ořechů a dort ozdobila.
 3. Ořech jsem rozlouskl pomocí kladiva.
 4. Bez louskáčku není snadné tyto ořechy otevřít.
 5. Chtěl jsem matici povolit klíčem, ale nešlo to.
 6. Šroub se do matky nevešel. Neměl správnou velikost.
 7. Je to naprostý blázen. Nikdo neví, jak na takový nápad přišla.
 8. Všude ve městě se povídá, že se zbláznil, prý je to opravdový blázen.
 9. Zbláznil ses?
 10. A pak se úplně pomátla.
 11. Tisíc liber za ty nóbl hodinky? Jsem si jistý, že to je pro něj pakatel.
 12. Víš, kolik nabízejí platit? Nehodlám pracovat za pár šupů.
 13. Možná to nevidíš v globálu. Problém je v kostce nedostatek motivovaného personálu.
 14. Takže, jen v kostce, dnešní prohlášení znamená co?
Přepis bublinkové nápovědy: