*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

UNABLE / ENABLE / DISABLE

Vydáno dne 28.01.2010

Samotné slovíčko ABLE určitě znáte. Víte však, co znamenají tato tři odvozená slova?

UNABLE / ENABLE / DISABLE

Dnes vám opět nabídnu slovíčka, která se mohou plést a také se často pletou. Obzvláště dvojice UNABLE vs. ENABLE (díky své značné podobnosti). Aby však byl výklad ucelený, připomeneme si také slovíčko DISABLE.

Tímto krátkým článkem opět rozšiřuji seriál o předponách (prefixes) a příponách (suffixes), který najdete na našich stránkách.

 

Přídavné jméno ABLE určitě všichni znáte. Jedná se význam 'schopný'. Používá se často se slovesem 'TO BE':

be able = být schopný, moci, umět

Pozn.: Jistě nemusím připomínat, že jde také o opisný tvar modální slovesa CAN.

Jeho protiklad je tvořen předponou UN-, kdy nám vznikne přídavné jméno UNABLE (neschopný).I'm not able to help you.
I hope my mum will be able to cook us dinner.
My sister has always wanted to be able to paint.

Pozn.: Připomínám, že v angličtině existuje také přípona -ABLE, která se však vyslovuje jinak! Více ZDE.

Věřím, že to pro vás není žádná novinka. Ale teď přijde složitější část.

Slovíčka ABLE a UNABLE jsou přídavná jména.

 

Pokud před přídavné jméno ABLE vložíme předponu -EN, stává se z něj sloveso.

 


Pozor na výslovnost!
První písmeno se vyslovuje jako I: ********

Sloveso ENABLE má významy umožnit, dovolit, dát možnost.

This gadget will enable you to locate all mobile phones in the area.
The new machine has enabled us to produce more efficiently.
The new diet enabled him to lose weight.
Pressing this button enables you to open graphs in a new window.Předpona a přípona -EN-

Pro pokročilejší studenty jen okrajově zmíním, že -EN- může být přípona i předpona. Více se o tomto problému dočtete v našem seriálu o předponách a příponách.

Přidáte-li -EN- na začátek nebo konec přídavného nebo podstatného jména, vytvoříte z něj sloveso.

Význam slovesa je podobný významu daného přídavného či podstatného jména - vytvořené sloveso popisuje činnost, jak se dostat do stavu zmíněného přídavného nebo podstatného jména.

Pozn.: Bavíme-li se o předponě, přidává se před podstatné nebo přídavné jméno. Přípona se pak přidává pouze za přídavné jméno.

Předpona EN-Přípona -EN
vyslovujeme **-vyslovujeme -**
  
able - enable bright - brighten
large - enlarge deep - deepen
title - entitle loose - loosen
joy - enjoy sweet - sweeten
danger - endanger sharp - sharpen
code - encode weak - weaken
  
více příkladů ZDEvíce příkladů ZDE

 

 

U slovesa ENABLE je také vhodné zmínit jeho protiklad, který se tvoří předponou DIS-:

 

Sloveso DISABLE má tyto významy:

- hendikepovat, zmrzačit, ochromit
- vyřadit z provozu (činnosti), zneškodnit
- znemožnit, odepřít


The virus has disabled all our computers.
My brother was disabled in the war.
If you press this button, it will disable the USB connection.


Jelikož je jedním z významů 'hendikepovat', velmi často se můžete setkat s termínem DISABLED, což znamená 'zdravotně postižený'.

 

Závěr

Věřím, že jste vše správně pochopili a už se vám nebudou plést podobná slovíčka UNABLE a ENABLE. Také si dejte pozor na výslovnost slovesa ENABLE.

Na závěr ještě shrnující tabulka:

 

 Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek, 38, soukromý učitel angličtiny s více než patnáctiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku. Nabízí také konzultace pro začínající učitele. Kurzy pro veřejnost vyučuje v Agentuře Motivace v Praze.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno UNABLE / ENABLE / DISABLE 7 9786 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 4 lety

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno