Osobní a přivlastňovací zájmena #1

Vydáno dne 17.08.2007

Osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Osobní a přivlastňovací zájmena #1

(jednotné číslo)

Nyní se naučíme anglická osobní zájmena (já, ty, on, ona, ono) a přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její, jeho). Zatím zůstaneme u jednotného čísla.

Přehled


osobní zájmeno
přivlastňovací zájmeno
1. osoba
já / můj
2. osoba
ty / tvůj
3. osoba
on / jeho

ona / její

ono / jeho

I
/ aɪ/
you
/ ju:/
he
/ hi:/
she
/ ʃi:/
it
/ ɪt/

my
/ maɪ/
your
/ jɔ:/
his
/ hɪz/
her
/ hɜ:/
its
/ ɪts/Pozn.:
  1. Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenem.
  2. V angličtině se nerozlišuje tykání a vykání, druhá osoba je vždy YOU / YOUR.
  3. Pozor na rozdíl mezi osobním it's (=it is) a přivlastňovacím zájmenem its (píše se bez apostrofu).

Příklady použití:

This is my car.
What's your name?
His hair is black.
Jack is her brother.

Svůj

V češtině používáme zvratné přivlastňovací zájmeno SVŮJ. V angličtině nic podobného není. Vždy tedy používáme běžná přivlastňovací zájmena.

I have my friends. - Mám své přátele.
You have your friends. - Ty máš své přátele.
He has his friends. - On má své přátele.
She has her friends. - Ona má své přátele.

Výslovnost


Osobní i přivlastňovací zájmena nepatří mezi významová slova, a proto se v angličtině vyslovují většinou oslabeně, bez přízvuku.Další užitečné články na Help for English:

Fonetická abeceda - Přehled fonetických znaků, které používáme pro přepis výslovnosti, příklady, nahrávky
Think or Sink- anglická výslovnost - jak se vyslovují obtížnější anglické hlásky

Přepis bublinkové nápovědy: