Národnost

Vydáno dne 23.08.2007

Jak se zeptáme na národnost a jak na takovou otázku odpovídáme.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Měli byste znát:

Sloveso BÝT #3: Otázky - otázky se slovesem být v jednotném čísle
Osobní a přivlastňovací zájmena #1 - jednotné číslo (já, ty, on, ona, ono, můj, tvůj, jeho, její)

a kangaroo from Australia

Národnost

Již jsme probrali, jak můžeme říct, odkud jsme. V této lekci na to navážeme a naučíme se, jak vyjádřit, jaké narodnosti jsme.

Otázka

Národnost se anglicky řekne:

nationality / næʃə'næləti/

Otázka potom zní:

What nationality are you?

Podobně můžeme vytvořit otázky na další osoby:

What nationality am I?
What nationality is he?
What nationality is she?

Odpověď

Pro odpověď nám opět bude stačit znalost slovesa být:

What nationality are you?
- I'm Czech.

What nationality is he?
- He's Australian.

Tuto odpověď je samozřejmě možné použít i na otázku WHERE ARE YOU FROM?

Where are you from?
- I'm Czech.

Státy a národnosti

Naučte se důležité názvy států a odpovídající slova pro národnost. Např.:

The Czech Republic - Czech
Germany - German
The USA - American

Tato slovíčka neoznačují pouze národnost, ale používají se jako normální přídavná jména a mnohdy i jako jazyk dané země.

I'm Czech.
I'm a Czech actor.
I speak Czech.
I study Czech.

Všimněte si, že v angličtině je u těchto slov vždy velké písmeno (narozdíl od češtiny - v češtině se v přídavných jménech a v názvech jazyků píše malé písmeno).

V následující lekci si prostudujte přehled důležitých států a k nim odpovídajících národností:
Státy a národnosti
Přepis bublinkové nápovědy: