Irregular Verbs: Section 2.2.2

Vydáno dne 24.06.2009

Osmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát se koncové -IND v infinitivu bude měnit na -OUND v nepravidelných tvarech.Irregular Verbs: Section 2.2.2

Tímto článkem začínáme sekci 2.2.0, kde budou nepravidelné tvary končit vždy písmenem -d. V sekci 2.0.0 za sebou již máme část 2.1.0, kde končí nepravidelné tvary pro změnu písmenem -t (více v mapě kurzu nahoře).

V části 2.2.0 máme za již sebou následující:
V podsekci 2.2.1 jsme si ukázali slovesa, kde se koncové -EED infinitivu měnilo na -ED v nepravidelných tvarech.

Dnes bude krátká kategorie, kde se koncové -ind v infinitivu bude měnit na -ound v nepravidelných tvarech.

Section 2.2.2

Pravopis:

Jak jsme si již řekli, změna zde bude jednoduchá. IND se změní na OUND, nebo chcete-li: -i- v infinitivu se bude měnit na -ou- v nepravidelných tvarech. Nepravidelné tvary končí opět na -d.

Výslovnost:

Na výslovnost si dejte pozor nejen v nepravidelných tvarech, ale i v infinitivech. Všimněte si, že uprostřed infinitivu se čte /a/, a stejně je tomu u nepravidelných tvarů. Píšeme sice -o-, čteme však /a/.

Výsledné změny:

Teorii máme za sebou. Pojďme si nyní projít slovesa, která do této kategorie patří. Důležitá slovesa jsou označena hvězdičkou.


bind – bound – bound

bind /baɪnd/ – bound /baʊnd/ – bound /baʊnd/

Sloveso bind/'baɪnd/ znamená vázat (svázat, ovázat, zavázat), zavazovat. Ukažme si pár užitečných vazeb:


*find – found – found

find /faɪnd/ – found /faʊnd/ – found /faʊnd/

Sloveso find/'faɪnd/ znamená najít, nalézt nebo zjistit a ač je toto sloveso notoricky známé, studenti zde velice chybují ve výslovnosti nepravidelného tvaru, kde vyslovují chybně /foʊnd/.

Pokud ve tvaru found špatně vyslovíte písmeno -o-, místo nalezení budete telefonofat:

Také si dejte pozor na význam find (najít) a look for (hledat):

looked for my glasses and I found them under the bed. TTT *1


*grind – ground – ground

grind /graɪnd/ – ground /graʊnd/ – ground /graʊnd/

Sloveso grind/'graɪnd/ znamená mlít, rozemlít, semlít. Slovíčko možná méně známé, ale také důležité.

Podstatné jméno ground asi znáte jako “země”, ale spojení ground coffee není zemitá káva ale mletá káva (ground je zde jako příčestí minulé, tedy vlastně naše přídavné jméno “mletý”).

Pozor! Podstatné jméno ground (země) a nepravidelný tvar ground se vyslovují opravdu stejně.


*wind – wound – wound

wind /waɪnd/ – wound /waʊnd/ – wound /waʊnd/

Sloveso wind/'waɪnd/ znamená vinout, vinout se, točit se, ovinout, omotat. Toto sloveso je problematické jak v infinitivním tvaru, tak v nepravidelném.

Pozor na výslovnost infinitivu:

Pozor na výslovnost nepravidelného tvaru:

Tomuto problému je zde věnován samostatný článek.


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bind /baɪnd/ bound /baʊnd/ bound /baʊnd/ vázat
find /faɪnd/ found /faʊnd/ found /faʊnd/ najít
grind /graɪnd/ ground /graʊnd/ ground /graʊnd/ mlít
wind /waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/ vinout

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Příště nás čeká dvojlekce, kde najdete dvě krátké skupiny.

V sekci 2.2.3 najdete tři slovesa, kde se infinitivní koncovka -y mění v nepravidelných tvarech na -id. V podstatě jde tedy o pravidelné tvary, pokud jde o výslovnost, ale nepravidelné, pokud jde o pravopis.

V sekci 2.2.4 najdete pouze dvě slovesa, kde se infinitivní koncové -ell mění na -old.

Domácí úkol: Která slovesa budu patřit do následujících sek­cí?

Překlad:
  1. Hledal jsem své brýle a našel jsem je pod postelí.
Přepis bublinkové nápovědy: