Oblékání - shrnutí důležitých slov

Vydáno dne 12.08.2009

Slovíčka nezbytná k tomu, abychom se dokázali dobře vyjadřovat, mluvíme-li o oblečení. Probereme si slovíčko CLOTHES a připomeneme použití a rozdíly mezi slovesy WEAR, GET DRESSED/UNDRESSED, PUT ON/TAKE OFF.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
hate shopping

Oblékání

Důležitá slovíčka

Oblékání a oblečení jsme se již věnovali v několika lekcích. Dnes vám nabídnu jisté shrnutí důležitých slov a hlavně sloves, která se tohoto tématu týkají.

Oblečení - CLOTHES

Oblečení jedním slovem řekneme CLOTHES / kləʊðz /. Je to podstatné jméno v množném čísle, které nemá jednotné číslo. Používáme ho, když mluvíme o oblečení obecně.

a clothes shop
I hate shopping for clothes.
I need to buy some clothes.
My clothes are wet!

Máme-li na mysli jednu věc, jeden kus oblečení, použijeme A PIECE OF CLOTHES.

This T-shirt is my favorite piece of clothes.

Jednotným číslem není slovo CLOTH / klɒθ/, to znamená "hadr, látka, textílie".

POZOR: České slovíčko ŠATY ve významu "oblečení" nelze překládat slovem DRESS. DRESS jsou totiž dámské šaty.

Obléknout se - GET DRESSED

Již v lekci věnované denním činnostem jsme měli vazbu GET DRESSED. Používá se ve významu 'obléknout se'. Nepřibírá předmět, takže neříkáme CO si člověk oblékne, ale jen to, že SE oblékne.

Get dressed! We're leaving in five minutes!
In the morning, I get dressed and then I have breakfast.

Přídavné jméno DRESSED znamená 'oblečený':

The bride is usually dressed in white.

Opakem je vazba GET UNDRESSED / get ʌn'drest /, tedy 'svléknout se'. Opět neříkáme, co si člověk svleče, pouze to, že SE svleče.

Obléknout / svléknout si něco

Pokud mluvíme o nějakém konkrétním oblečení, které si někdo vezme na sebe nebo svlékne, používáme frázová slovesa PUT ON a TAKE OFF (viz lekce o frázových slovesech zde).

Porovnejte:

Get dressed!
Put on a shirt!

Get undressed!
Take off your shirt!

Mít něco na sobě - WEAR

Poslední sloveso jen připomeneme, detailně jsme o něm hovořili v první lekci zaměřené na oblékání (zde).

Průběhový čas:
He's wearing my jeans!
My feet are cold. I'm not wearing socks.

Prostý čas:
He wears jeans and T-shirts to work.
What do you wear to school?

Závěrem

Oblečení a oblékání je předmětem našeho každodenního života. Je proto důležité, abyste o tomto tématu uměli správně mluvit. Slovíčka obsažené v této lekci jsou základem, který byste měli znát. Pro náročnější máme na stránkách další články věnované oblékání.
Přepis bublinkové nápovědy: