Help for English

Frázová slovesa

STARTER Vydáno dne 27.07.2009

Základní informace o slovesech, která se skládají ze dvou (či více) částí.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
wake up people

Frázová slovesa

Tato lekce se bude věnovat tzv. frázovým slovesům. Řekneme si, co to frázová slovesa jsou a jak se používají.

Co jsou to frázová slovesa?

Frázová slovesa jsou slovesa, která se skládají z více částí, obvykle z hlavního slovesa a tzv. příslovečné částice. Přidáním částice slovo obvykle získává odlišný význam.

Jak si to představit? Můžete si to představit např. na českých slovesech s předponou. Vezměme si krásné české slovo DĚLAT. Když k němu budeme přidávat předpony, bude se měnit význam, často dosti zásadně.

vydělat (peníze)
prodělat (nemoc / peníze)
podělat (se do kalhot / pokazit)
oddělat (zastřelit)
zadělat (těsto)

Mohl bych jít dál. V angličtině takto nepřidáváme předpony před slovo, přidáváme příslovečné částice za slovo.

Jako příklad si můžeme vzít např. slovo TURN (otáčet, otočit). Přidáme-li částici ON, vznikne frázové sloveso TURN ON - zapnout. Přidáme-li OFF, máme frázové sloveso VYPNOUT. Přidáme-li DOWN, vznikne sloveso TURN DOWN - ztlumit (např. hlasitost, topení apod.)

Vidíte také, že jedno takové sloveso může mít v češtině několik zcela odlišných významů (např. podělat). Stejně tak je to v angličtině. Více významů má např. sloveso TAKE OFF (svléknout, vzlétnout, utéct...)

Častá frázová slovesa

Následující čtyři frázová slovesa jsme již zmínili. Používají pro nejrůznější přístroje apod.

turn on / 'tɜ:n 'ɒn / - zapnout (přístroj)
turn off / 'tɜ:n 'ɒf / - vypnout (přístroj)
turn up / 'tɜ:n 'ʌp / - zesílit (např. rádio apod.)
turn down / 'tɜ:n 'daʊn / - ztlumit (např. rádio apod.)

Jistě znáte slova pro 'postavit se' a 'sednout si':

stand up / 'stænd 'ʌp / - postavit se
sit down / 'sɪt 'daʊn / - posadit se

V předchozích lekcích jsme narazili i na tato frázová slovesa:

wake up / 'weɪk 'ʌp / - probudit se
get up / 'get 'ʌp / - vstávat


Další dvě frázová slovesa se pojí s oblékáním:

put on / 'pʊt 'ɒn / - obléknout
take off / 'teɪk 'ɒf / - svléknout

Frázové sloveso použijeme, i když chceme něco zvednout či položit:

pick up / 'pɪk 'ʌp / - zvednout, sebrat
put down / 'pʊt 'daʊn / - položit

PICK UP také používáme, když někoho někde vyzvedneme.

S frázovými slovesy se budete setkávat po celou dobu studia. Jsou jich stovky ale skutečně TRÁPIT se s nimi budete až později. Těchto pár příkladů nám prozatím postačí.

Struktury

Jak ale frázové sloveso správně použít ve větě? Některá slovesa se používají s předmětem (např. TURN ON, TURN OFF apod.), jiná nikoliv (např. SIT DOWN, STAND UP).

Má-li sloveso předmět, ten může stát před částicí nebo až za ní:

Please take off your shoes.
Please take your shoes off.

Pokud by však byl předmět vyjádřen osobním zájmenem (it, them apod.), je možná jen jedna možnost:

Please take them off.
Please take off them.

Podobně je to např. s frázovým slovesem WAKE UP:

Don't wake up the baby.
Don't wake the baby up.

Don't wake her up.
Don't wake up her.

Závěrem

V tomto článku jsme probrali jen jeden typ frázových sloves. S tím druhým se setkáme později. Ti náročnější či nedočkavější z Vás si mohou prostudovat další články tomuto věnované na Help for English.

Abyste si frázová slovesa zapamatovali, vždy se je učte na příkladech, ve větách, ve spojeních.

Další příklady:

Wake me up when September ends. - populární píseň skupiny Green Day.
Stand up when I'm talking to you! - oblíbená věta některých autoritativních učitelů.
Turn the music down! It's terrible!
Turn on the TV. I want to watch the news.
I'm tired. I don't want to get up today.
Take off your sweater. It's hot in here.
Put something on. We have a visitor.
Can you pick me up at the airport?

Frázová slovesa z této lekce se také můžete naučit pomocí našeho online zkoušení slovíček:
Spustit zkoušeníOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem PUT

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GO

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa 8 52653 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 11 lety