Help for English

Frázová slovesa

STARTER Vydáno dne 27.07.2009

Základní informace o slovesech, která se skládají ze dvou (či více) částí.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
wake up people

Frázová slovesa

Tato lekce se bude věnovat tzv. frázovým slovesům. Řekneme si, co to frázová slovesa jsou a jak se používají.

Co jsou to frázová slovesa?

Frázová slovesa jsou slovesa, která se skládají z více částí, obvykle z hlavního slovesa a tzv. příslovečné částice. Přidáním částice slovo obvykle získává odlišný význam.

Jak si to představit? Můžete si to představit např. na českých slovesech s předponou. Vezměme si krásné české slovo DĚLAT. Když k němu budeme přidávat předpony, bude se měnit význam, často dosti zásadně.

vydělat (peníze)
prodělat (nemoc / peníze)
podělat (se do kalhot / pokazit)
oddělat (zastřelit)
zadělat (těsto)

Mohl bych jít dál. V angličtině takto nepřidáváme předpony před slovo, přidáváme příslovečné částice za slovo.

Jako příklad si můžeme vzít např. slovo TURN (otáčet, otočit). Přidáme-li částici ON, vznikne frázové sloveso TURN ON - zapnout. Přidáme-li OFF, máme frázové sloveso VYPNOUT. Přidáme-li DOWN, vznikne sloveso TURN DOWN - ztlumit (např. hlasitost, topení apod.)

Vidíte také, že jedno takové sloveso může mít v češtině několik zcela odlišných významů (např. podělat). Stejně tak je to v angličtině. Více významů má např. sloveso TAKE OFF (svléknout, vzlétnout, utéct...)

Častá frázová slovesa

Následující čtyři frázová slovesa jsme již zmínili. Používají pro nejrůznější přístroje apod.

turn on / 'tɜ:n 'ɒn / - zapnout (přístroj)
turn off / 'tɜ:n 'ɒf / - vypnout (přístroj)
turn up / 'tɜ:n 'ʌp / - zesílit (např. rádio apod.)
turn down / 'tɜ:n 'daʊn / - ztlumit (např. rádio apod.)

Jistě znáte slova pro 'postavit se' a 'sednout si':

stand up / 'stænd 'ʌp / - postavit se
sit down / 'sɪt 'daʊn / - posadit se

V předchozích lekcích jsme narazili i na tato frázová slovesa:

wake up / 'weɪk 'ʌp / - probudit se
get up / 'get 'ʌp / - vstávat


Další dvě frázová slovesa se pojí s oblékáním:

put on / 'pʊt 'ɒn / - obléknout
take off / 'teɪk 'ɒf / - svléknout

Frázové sloveso použijeme, i když chceme něco zvednout či položit:

pick up / 'pɪk 'ʌp / - zvednout, sebrat
put down / 'pʊt 'daʊn / - položit

PICK UP také používáme, když někoho někde vyzvedneme.

S frázovými slovesy se budete setkávat po celou dobu studia. Jsou jich stovky ale skutečně TRÁPIT se s nimi budete až později. Těchto pár příkladů nám prozatím postačí.

Struktury

Jak ale frázové sloveso správně použít ve větě? Některá slovesa se používají s předmětem (např. TURN ON, TURN OFF apod.), jiná nikoliv (např. SIT DOWN, STAND UP).

Má-li sloveso předmět, ten může stát před částicí nebo až za ní:

Please take off your shoes.
Please take your shoes off.

Pokud by však byl předmět vyjádřen osobním zájmenem (it, them apod.), je možná jen jedna možnost:

Please take them off.
Please take off them.

Podobně je to např. s frázovým slovesem WAKE UP:

Don't wake up the baby.
Don't wake the baby up.

Don't wake her up.
Don't wake up her.

Závěrem

V tomto článku jsme probrali jen jeden typ frázových sloves. S tím druhým se setkáme později. Ti náročnější či nedočkavější z Vás si mohou prostudovat další články tomuto věnované na Help for English.

Abyste si frázová slovesa zapamatovali, vždy se je učte na příkladech, ve větách, ve spojeních.

Další příklady:

Wake me up when September ends. - populární píseň skupiny Green Day.
Stand up when I'm talking to you! - oblíbená věta některých autoritativních učitelů.
Turn the music down! It's terrible!
Turn on the TV. I want to watch the news.
I'm tired. I don't want to get up today.
Take off your sweater. It's hot in here.
Put something on. We have a visitor.
Can you pick me up at the airport?

Frázová slovesa z této lekce se také můžete naučit pomocí našeho online zkoušení slovíček:
Spustit zkoušení
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem TAKE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa 8 52371 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 10 lety