WHOLE / HOLE

Vydáno dne 29.08.2019

Dvě slovíčka, která se vyslovují naprosto stejně. Studenti tomuto faktu však často nechtějí věřit a snaží se je vyslovovat jinak. (upravený článek z roku 2010)WHOLE / HOLE

V dnešním článku se zaměříme na dvě slovíčka, která mají jiný pravopis i význam, ale stejnou výslovnost. Jde totiž o homofony (více o homofonech, homonymech a homografech se dočtete zde).

Studenti začátečníci však často zapomínají, že v angličtině je toto poměrně častý jev, proto se snaží vyslovovat tato slovíčka rozdílně. Nejčastější chyba je pak vyslovování slova whole jako /hu:l/ nebo /wu:l/ nebo /woʊl/ nebo /hɔ:l/.

Pojďme si tedy názorně ukázat pravopis, výslovnost i význam:

U slovíčka whole/‘həʊl/ nevyslovujeme počáteční w. Jde o takzvané 'silent letter’ (tiché písmeno). Takových ‘tichých písmen’ je v angličtině určitě mnoho. I začátečníci se již setkali se slovíčky jako write, wrong, who, kde se nevyslovuje počáteční w.

Ve slovíčku hole/'həʊl/ písmeno w nenajdete, proto se tato slova vyslovují opravdu stejně:

Pojďme si projít několik příkladových vět s oběma slovíčky. Doporučujeme přečíst si tyto věty nahlas.

whole = celý, úplný, celek

David ate the whole cake in five minutes. TTT
The whole town celebrated the victory. TTT
Please cover the whole window. TTT
She stayed at home and did nothing the whole day. TTT
Tell me the whole truth. TTT 

Všimněte si, že před slovem whole je vždy člen (který se váže k navazujícímu podstatnému jménu). Studenti zde totiž také často chybují:

He ate whole cake.
He ate the whole cake.

Pozn.: Pokud jste pokročilejší studenti, doporučujeme články o významu a použití slůvka whole. Často se totiž plete se slovem all. Články najdete zde a zde.

hole = díra, otvor, jáma

Look! You have a hole in your trousers. TTT
There was a big hole in the garden. TTT
The cheese was full of holes. TTT
Nobody knows much about black holes. TTT
How many holes did you play yesterday? TTT 

Závěr

Tento krátký článek berte pouze jako ujištění, že se tato slovíčka opravdu čtou stejně. Víme, že jste se na jejich výslovnost mohli kdykoli podívat do slovníku, ale slovník občas “není po ruce”.

Nakonec máme pro vás úkol. Jak byste přeložili větu:

Odpověď naleznete pod žárovkou: TTT

Přepis bublinkové nápovědy: