WHOLE / HOLE

Vydáno dne 29.08.2019

Dvě slovíčka, která se vyslovují naprosto stejně. Studenti tomuto faktu však často nechtějí věřit a snaží se je vyslovovat jinak.WHOLE / HOLE

V dnešním článku se zaměříme na dvě slovíčka, která mají jiný pravopis i význam, ale stejnou výslovnost. Jde totiž o homofony (více v článku Homonyma, homofony, homografy).

Studenti začátečníci však často zapomínají, že v angličtině je toto poměrně častý jev, proto se snaží vyslovovat tato slovíčka rozdílně. Nejčastější chyba je pak vyslovování slova whole jako /hu:l/ nebo /wu:l/ nebo /woʊl/ nebo /hɔ:l/.

Pojďme si tedy názorně ukázat pravopis, výslovnost i význam:

U slovíčka whole/‘həʊl/ nevyslovujeme počáteční w. Jde o takzvané 'silent letter’ (tiché písmeno). Takových ‘tichých písmen’ je v angličtině určitě mnoho. I začátečníci se již setkali se slovíčky jako write, wrong, who, kde se nevyslovuje počáteční w.

Ve slovíčku hole/'həʊl/ písmeno w nenajdete, proto se tato slova vyslovují opravdu stejně:

Pojďme si projít několik příkladových vět s oběma slovíčky. Doporučujeme přečíst si tyto věty nahlas.

whole = celý, úplný, celek

David ate the whole cake in five minutes. TTT *1
The whole town celebrated the victory. TTT *2
Please cover the whole window. TTT *3
She stayed at home and did nothing the whole day. TTT *4
Tell me the whole truth. TTT *5  

Všimněte si, že před slovem whole je vždy člen (který se váže k navazujícímu podstatnému jménu). Studenti zde totiž také často chybují:

He ate whole cake.
He ate the whole cake.

Pozn.: Pokud jste pokročilejší studenti, doporučujeme články o významu a použití slůvka whole. Často se totiž plete se slovem all. Články najdete zde a zde.

hole = díra, otvor, jáma

Look! You have a hole in your trousers. TTT *6
There was a big hole in the garden. TTT *7
The cheese was full of holes. TTT *8
Nobody knows much about black holes. TTT *9
How many holes did you play yesterday? TTT *10  

Závěr

Tento krátký článek berte pouze jako ujištění, že se tato slovíčka opravdu čtou stejně. Víme, že jste se na jejich výslovnost mohli kdykoli podívat do slovníku, ale slovník občas “není po ruce”.

Nakonec máme pro vás úkol. Jak byste přeložili větu:

Odpověď naleznete pod žárovkou: TTT *11

Překlad:
 1. David snědl celý dort za pět minut.
 2. Celé město slavilo vítězství.
 3. Prosím zakryj celé to okno.
 4. Zůstala doma a celý den nedělala nic.
 5. Řekni mi celou pravdu.
 6. Podívej! Máš v kalhotách díru.
 7. Na zahradě byla velká jáma.
 8. Ten sýr byl plný děr.
 9. Nikdo toho o černých dírách moc neví.
 10. Kolik jsi včera uhrál jamek?
 11. Cover the <strong>whole hole</strong>. (doporučujeme si opět přečíst nahlas – slova se čtou opravdu stejně)
Přepis bublinkové nápovědy: