LEAVE / TAKE A MESSAGE

Vydáno dne 05.05.2019

Víte, kdy správně použít spojení ‘leave a message’ a ‘take a message’? Názorné obrázky vám určitě pomohou.LEAVE / TAKE A MESSAGE

Studenti často neví, jak nabídnout zanechání zprávy pro kolegu, kterého volající nezastihl. Stejně tak je problematické požádat o zanechání vzkazu. Převážně se jedná o telefonní rozhovor, ale může jít pochopitelně i o běžnou konverzaci v kanceláři.

Zrádná čeština

Prvotní ‘zmatky’ jsou částečně způsobeny frází, kterou používáme v češtině:

Tuto větu totiž v češtině může říct jak volající, tak osoba, která nabízí zapsání vzkazu.

Jak je to v angličtině

V angličtině však každá z těchto stran rozhovoru použije jinou větu, přesněji jiné sloveso. Při zanechání vzkazu, můžete vzkaz diktovat nebo zapisovat:

Diktuje samozřejmě volající a zapisuje pak příjemce hovoru. My si nyní ukážeme několik situací na obrázcích. Vlevo je pan Blue (Mr Blue), který volá paní/slečnu White (Ms White). Ta však není v kanceláři, proto telefon zvedne paní Green (Mrs Green).

Mr Blue a Mrs Green vás tedy budou provázet všemi modelovými situacemi:

Začneme situací, kdy pan Blue po zjištění, že paní White není přítomna, pohotově zareaguje, a zeptá se, zda může zanechat vzkaz:

- Hello. This is David Blue. Can I talk to Ms White, please?
- I'm very sorry. She's in a meeting right now.
- Can I leave a message?
- Of course.

Nabídnout zapsání vzkazu však může rovnou paní Green, která tentokrát pana Blue předběhne a zeptá se, zda může vzít (zaznamenat) vzkaz:

- Hello. This is David Blue. Can I talk to Ms White, please?
- I'm very sorry. She's in a meeting right now. Can I take a message?
- Yes, please. Can you tell her to call me back?

Připomínáme, že v obou situacích pan Blue chce zanechat vzkaz, proto použije sloveso leave. Naopak paní Green nabídne, že vzkaz zaznamená, použijete tedy sloveso take.

Situaci si teď trochu zkomplikujeme. Pan Blue se nebude ptát, zda může zanechat (nadiktovat) vzkaz, ale zda může paní Green zapsat (vzít) vzkaz:

- Hello. This is David Blue. Can I talk to Ms White, please?
- I'm very sorry. She's in a meeting right now.
- Can you take a message?
- Of course.

Poslední modelová situace pak může nastat, když paní Green nabídne volajícímu, zda by chtěl zanechat (nadiktovat) vzkaz:

- Hello. This is David Blue. Can I talk to Ms White, please?
- I'm very sorry. She's in a meeting right now. Would you like to leave a message?
- Yes, please. Can you tell her to call me back?

Na čtyřech modelových situacích jsme si ukázali základní použití. Ve všech je pro zjednodušení použito pouze sloveso can. Můžete však také použít i slovesa may nebo could.

Can I leave a message? TTT *1
Could I leave a message? TTT *2
May I leave a message? TTT *3

Poznámky:

Tento článek se nevěnuje obecně telefonování. Více se dočtete v článku Základy telefonování.

Pokud vás překvapilo použití neurčitého členu (a message), určitě si přečtěte článek Členy v angličtině (Articles).

Pokud neznáte důkladně zkratky Mr/Mrs/Ms/Mis­s, přečtěte si článek Jak oslovovat v angličtině.

Podrobnosti o vyjádření českého slovesa nechat pak najdete v článku Jak vyjádřit: NECHAT (5× jinak).

Překlad:
  1. Mohu zanechat vzkaz?
  2. Mohl bych zanechat vzkaz?
  3. Smím zanechat vzkaz?
Přepis bublinkové nápovědy: