Help for English

Jak oslovovat v angličtině

STARTER Vydáno dne 26.08.2007

Způsob oslovovaní v angličtině, ‚tykání x vykání‘, používání titulůOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Jak oslovovat v angličtině

pozdrav hi

V této lekci se seznámíme s možnými způsoby oslovování druhých v angličtině a to jak neformálně, tak formálně.

Tykání x vykání

V angličtině neexistuje to, co např. v češtině, španělštině, němčině apod. - angličtina nerozlišuje tykání a vykání. Dokonce zde není rozdíl mezi druhou osobou jednotného čísla (pro jednoho člověka) a druhou osobou množného čísla (pro více lidí):

you are - ty jsi / vy jste
your house - tvůj dům / váš dům
come back - vrať se / vraťte se

Podobně však jako v češtině, i v angličtině se liší způsob, jakým oslovujeme své přátele, rodinu apod., od způsobu oslovování neznámých lidí, nadřízených apod.

Neformální oslovení

Oslovujeme-li někoho neformálně (tedy většinou své příbuzné, členy rodiny, přátele, kolegy apod.), používáme křestní jméno:

Jack, come here!

Formální oslovení

Chceme-li oslovit někoho formálně, používáme tituly:

Mr
 mɪstə
pan
Ms
 mɪz
paní/slečna
Mrs
 mɪsɪz
paní
Miss
 mɪs
slečna


Poznámky:
 • Píšeme je vždy s velkým písmenem na začátku.
 • Mr a Ms se používají jak pro vdané/ženaté, tak pro svobodné. Titul Ms se tedy používá místo Mrs nebo Miss, když nevíme, zda je žena vdaná. V dnešní době ho mnohé ženy preferují právě z toho důvodu, že neprozrazuje jejich osobní údaje.

 • Měly by se vždy používat S PŘÍJMENÍM, popř. s celým jménem člověka (nikoliv pouze s křestním):

  Miss Potter, Mr and Mrs Smith, Mr Peter Brown, Miss Shirley Hewes...
  Mr Jack, Miss Susan...

 • Nekombinují se (jako v češtině) s dalšími osloveními: Mr doctor, Mr teacher, Mr king.
  ALE: V Americe se běžně používá Mr. President
 • Tituly Mr, Ms a Mrs lze psát (obzvl. v americké angličtině) s tečkou: Mr. / Ms. / Mrs.
 • Slova Mister a Miss se v některých dialektech angličtiny používají i zcela o samotě pro oslovení lidí, které neznáme jménem.
Pro lidi, které jménem neznáme, se ve velmi formální angličtině používají oslovení sir / sɜ: / či madam / mædəm /. Častější je to však v americké angličtině, kde tato dvě oslovení jsou již méně formální. Používají se především tehdy, když chcete projevit, že si někoho vážíte.

MADAM se potom zkracuje na ma'am / mæ:m /. Ve většině případů však neznámého člověka oslovíme pomocí následující fráze:

Excuse me - žádné další oslovení už není třeba:

Excuse me, where is the nearest post office?

Závěrem

Způsobů, jak člověka anglicky oslovit je mnoho. Zaměřili jsme se zde na ty nejdůležitější. Trochu odlišný je způsob oslovení v dopisech, ale na to se zaměříme v některé z příštích lekcí.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak se máte?

Otázka ‚jak se máte‘ v angličtině, jak se na ni odpovídá, a jakou ve skutečnosti plní funkci
STARTER

Anglické pozdravy

Jak v angličtině pozdravit.
STARTER

Hláskování, anglická abeceda

Jak se čtou anglická písmena, jak hláskovat slova.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak oslovovat v angličtině 38 183671 Od Daniela Bezpalcova poslední příspěvek
před 9 lety