Help for English

Základy telefonování

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.09.2008

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.Základy telefonování

Tento článek si klade za cíl udělat studentům pořádek v základních pojmech a vazbách spojených s telefonováním. Často se stává, že studenti již mají slušnou slovní zásobu a v telefonu jsou schopni krátké konverzace. Chybí jim však základy – jak se představit, jak vzít nebo zanechat vzkaz a podobně. Nebudeme se zde tedy věnovat složitejším jevům, ale základním, které však i pokročilejším studentům někdy dělají potíže.

Začátek rozhovoru

Pokud někomu telefonuji, nebo chci s někým mluvit, je dobré vědět, že angličtina v takové situaci používá ukazovací zájmena this a that. To je pro Čecha možná nezvyklé, ale v angličtině nejlepší možný způsob, jak se vyjádřit.

Začínám hovor – představuji se

Můžete použít formálnější Good morning/afternoon nebo častější Hello. Místo spojení “u telefonu” použijeme již zmíněné this:

Hello, this is Paul Jackson. TTT
Good morning, this is Paul Jackson. TTT

Typické chyby:

Hello, I am Paul Jackson.
Hello, here is Paul Jackson.
Hello, Paul Jackson speaking.
Good morning. I am Paul Jackson.

Začínám hovor – chci s někým mluvit

Cantalk to (with) Mr.Brown? / Canspeak to (with) Mr.Brown? TTT
Maytalk to (with) Mr.Brown? / Mayspeak to (with) Mr.Brown? TTT
Couldtalk to (with) Mr.Brown? / Couldspeak to (with) Mr.Brown? TTT
Hello, is that Mr.Brown? TTT

Někdo volá – představuji se

Tato část je spíš něco navíc, protože jsme v českém prostředí a pokud zvedneme telefon, je pravděpodobné, že se představíme česky. Je však třeba zmínit i tuto možnost. Pracujeme-li například pro firmu KPDM, začneme hovor takto:

KPDM, how may I help you? TTT
KPDM, may I help you?
KPDM, can I help you?

Pokud chceme rovnou říct naše jméno, můžeme to udělat například takto:

KPDM, John Brown speaking. How may I help you?

Speaking…

Toto slovíčko má hodně studentů spojeno právě s telefonováním a naprosto správně. Často jej však nepoužívají na správném místě. Pokud mi někdo telefonuje a ptá se např. Can I talk to Mr.Brown? a já jsem pan Brown, řeknu Speaking. A naopak, pokud někomu budu volat a zvedne to přímo volaná osoba, pravděpodobně uslyším Speaking.

Většinou slovo “speaking” říká člověk, kterému je voláno – viz výše, nebo:

Can I speak to Mr.Brown? – Speaking. TTT

Moment, prosím

Může se stát, že kolega, kterému jsme zvedli telefon, je například ve vedlejší kanceláři, a musíme pro něj dojít. Není vhodné nechat telefonujícího čekat bez vysvětlení a pokud toho zatím nejsme schopni, je třeba si alespoň zapamatovat následující vazby:

Please, hold on.
Hold the line, please.

Can I talk to Mr.Brown? – **Hold the line, please.

Přepojím vás

Pokud chce někdo mluvit s kolegou a omylem se dovolá na váš telefon, můžete říct, že volajícího přepojíte. Zde se hodí následující vazby:

  • přepojit = connect = put (someone) through

I'll put you through. / I'll connect you. TTT
I'm putting you through. TTT

Můžeme před tím také říct Počkejte, prosím:

Can I talk to Mr.Brown? – Hold the line, please. I will connect you. (I will put you through)

Vzkazy

Pokud člověk, se kterým chceme hovořit, není k zastižení nebo pokud zvedneme telefon třeba kolegovi v práci a on zrovna není v kanceláři, je dobré umět přijmout nebo zanechat vzkaz (a message).

Toto slovo se však používá se slovesy take a leave, podle situace:

  • take a message = vzít (zapsat) vzkaz
  • leave a message = zanechat (nadiktovat) vzkaz

Chci vzít vzkaz

May I take a message? TTT
Can I take a message? TTT

Chci zanechat vzkaz

May I leave a message? TTT
Can I leave a message? TTT

Chci požádat o zaznamenání vzkazu

Can you take a message? TTT
Could you take a message? TTT

Chci nabídnout volajícímu, že zaznamenám vzkaz

Would you like to leave a message? TTT

Typická chyba:

Can you leave a message? TTT

Podrobně se vzkazům věnujeme v samostatném článku.

Volaný není k zastižení

Pokud chce někdo mluvit s kolegou, který zrovna není v kanceláři, můžeme chtít vysvětlit, kde je a kdy se vrátí. Zde pozor na předložky!

Kde je

Mr. Brown isn't in (at) the office right now / at the moment. TTT
Mr. Brown isn't at his desk right now / at the moment. TTT
Mr. Brown is in a meeting. TTT
Mr. Brown is having a day off (a week off). TTT

Kdy se vrátí

He'll be back next week. TTT
He'll be back next Monday. TTT
He'll be back on Friday. TTT
He'll be back in two days. TTT
He'll be back in a week. TTT
He's coming back on Monday. TTT
He's coming back in a week. TTT

Poté, co řekneme volajícímu, že Mr. Jackson není v kanceláři, můžeme rovnou nabídnout, že mu zanecháme vzkaz (viz kapitola výše):

Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. He is in a meeting. Can I take a message / Would you like to leave a message?

Pokud chcete být zdvořilejší, doporučuji použít vazbu I'm afraid = obávám se. Dáváte tím najevo určitou “lítost” na tím, že volaný není dostupný.

Can I talk to Mr.Brown? – I'm afraid he isn't in the office right now.

Zavolám později

Je možné se také zeptat, jestli chce volající zanechat vzkaz nebo zavolá později:

Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. Can I take a message or will you call back later?

Stejně tak, pokud mi někdo nabídne, že převezme vzkaz, můžu odpovědět, že nechci, ale zavolám později:

Mr Brown is in a meeting. Can I take a message? – No, thanks. I'll call back later.

Konec rozhovoru

Pokud jsme vše vyřídili a chceme se rozloučit a ukončit hovor, používáme stejné fráze jako v češtině:

Thank you. Good bye.
Thanks. Bye.

Příklady rozhovorů

Příklad č.1:

-KPDM, how may I help you? TTT
-Hello, this is Paul Jackson. Can I talk to Mr. Brown, please? TTT
-Certainly. Hold the line, please? TTT
-Sure. TTT
-Hello. TTT
-Yes. TTT
-I'm afraid Mr. Brown isn't at his desk at the moment. He is in a meeting, I think. Can I take a message? TTT
-No, it's fine. I will call back later. What time do you think he might be back? TTT
-In two hours, I guess. TTT
-Great. I will call back then. Good bye. TTT
-Good bye. TTT

Příklad č.2:

-KPDM, can I help you? TTT
-Hello, this is Paul Jackson. Can I speak with Mr. Brown, please? TTT
-I'm afraid Mr.Brown is on holiday this week. TTT
-Oh, I see. Can I leave a message? TTT
-Of course. TTT
-Please tell him to call me back as soon as he gets back from holiday. TTT
-Sure. Does he have your number, Mr Jackson? TTT
-I'm sure he does. TTT
-OK, I will let him know you called and give him your message. TTT
-That would be great. Thanks. Bye. TTT
-Good bye. TTT

Příklad č.3:

-KPDM, may I help you? TTT
-Hello, this is Paul Jackson. Can I speak to Mr. Brown, please? TTT
-I'm putting you through. TTT

-Hello, is that Mr.Brown? TTT
-Speaking. TTT
-Hello, Mr.Brown. This is Paul Jackson from ABC inc. TTT
-Oh, hello, Mr.Jackson. How are you? TTT
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

Telephone English

Recenze učebnice zaměřené na procvičování angličtiny specifické pro telefonní hovory v angličtině.
INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (1)

Je pro vás telefonování v angličtině hračkou nebo noční můrou? (upravený článek z roku 2010)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základy telefonování 22 37260 Od Monika poslední příspěvek
před 12 lety