Help for English

Základy telefonování

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.09.2008

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.Základy telefonování

Tento článek si klade za cíl udělat studentům pořádek v základních pojmech a vazbách spojených s telefonováním. Často se stává, že studenti již mají slušnou slovní zásobu a v telefonu jsou schopni krátké konverzace. Chybí jim však základy – jak se představit, jak vzít nebo zanechat vzkaz a podobně. Nebudeme se zde tedy věnovat složitejším jevům, ale základním, které však i pokročilejším studentům někdy dělají potíže.

Začátek rozhovoru

Pokud někomu telefonuji, nebo chci s někým mluvit, je dobré vědět, že angličtina v takové situaci používá ukazovací zájmena this a that. To je pro Čechy možná nezvyklé, ale v angličtině je to nejlepší možný způsob, jak se vyjádřit.

Začínám hovor – představuji se

Můžete použít formálnější Good morning/afternoon nebo častější Hello. Místo spojení “u telefonu” použijeme již zmíněné this:

Hello, this is Paul Jackson. TTT *1
Good morning, this is Paul Jackson. TTT *2

Typické chyby:

Hello, I am Paul Jackson.
Hello, here is Paul Jackson.
Good morning. I am Paul Jackson.

Začínám hovor – chci s někým mluvit

Cantalk to (with) Mr.Brown? / Canspeak to (with) Mr.Brown? TTT *3
Maytalk to (with) Mr.Brown? / Mayspeak to (with) Mr.Brown? TTT *4
Couldtalk to (with) Mr.Brown? / Couldspeak to (with) Mr.Brown? TTT *5
Hello, is that Mr.Brown? TTT *6

Někdo volá – představuji se

Tato část je spíš něco navíc, protože jsme v českém prostředí a pokud zvedneme telefon, je pravděpodobné, že se představíme česky. Je však třeba zmínit i tuto možnost. Pracujeme-li například pro firmu KPDM, začneme hovor takto:

KPDM, how may I help you? TTT *7
KPDM, may I help you?
KPDM, can I help you?

Pokud chceme rovnou říct naše jméno, můžeme to udělat například takto:

KPDM, John Brown speaking. How may I help you?

Speaking…

Toto slovíčko má hodně studentů spojeno právě s telefonováním a naprosto správně. Často jej však nepoužívají na správném místě. Pokud mi někdo telefonuje a ptá se např. Can I talk to Mr.Brown? a já jsem pan Brown, řeknu Speaking. A naopak, pokud někomu budu volat a zvedne to přímo volaná osoba, pravděpodobně uslyším Speaking.

Většinou slovo “speaking” říká člověk, kterému je voláno – viz výše, nebo:

Can I speak to Mr.Brown? – Speaking. TTT *8

Moment, prosím

Může se stát, že kolega, kterému jsme zvedli telefon, je například ve vedlejší kanceláři, a musíme pro něj dojít. Není vhodné nechat telefonujícího čekat bez vysvětlení a pokud toho zatím nejsme schopni, je třeba si alespoň zapamatovat následující vazby:

Please, hold on.
Hold the line, please.

Can I talk to Mr.Brown? – Hold the line, please.

Přepojím vás

Pokud chce někdo mluvit s kolegou a omylem se dovolá na váš telefon, můžete říct, že volajícího přepojíte. Zde se hodí následující vazby:

 • přepojit = connect = put (someone) through

I'll put you through. / I'll connect you. TTT *9
I'm putting you through. TTT *10

Můžeme před tím také říct Počkejte, prosím:

Can I talk to Mr.Brown? – Hold the line, please. I will connect you. (I will put you through.)

Vzkazy

Pokud člověk, se kterým chceme hovořit, není k zastižení nebo pokud zvedneme telefon třeba kolegovi v práci a on zrovna není v kanceláři, je dobré umět přijmout nebo zanechat vzkaz (a message).

Toto slovo se však používá se slovesy take a leave, podle situace:

 • take a message = vzít (zapsat) vzkaz
 • leave a message = zanechat (nadiktovat) vzkaz

Chci vzít vzkaz

May I take a message? TTT *11
Can I take a message? TTT *12

Chci zanechat vzkaz

May I leave a message? TTT *13
Can I leave a message? TTT *14

Chci požádat o zaznamenání vzkazu

Can you take a message? TTT *15
Could you take a message? TTT *16

Chci nabídnout volajícímu, že zaznamenám vzkaz

Would you like to leave a message? TTT *17

Typická chyba:

Can you leave a message? TTT *18

Podrobně se vzkazům věnujeme v článku LEAVE / TAKE A MESSAGE.

Volaný není k zastižení

Pokud chce někdo mluvit s kolegou, který zrovna není v kanceláři, můžeme chtít vysvětlit, kde je a kdy se vrátí. Zde pozor na předložky!

Kde je

Mr. Brown isn't in (at) the office right now / at the moment. TTT *19
Mr. Brown isn't at his desk right now / at the moment. TTT *20
Mr. Brown is in a meeting. TTT *21
Mr. Brown is having a day off (a week off). TTT *22

Kdy se vrátí

He'll be back next week. TTT *23
He'll be back next Monday. TTT *24
He'll be back on Friday. TTT *25
He'll be back in two days. TTT *26
He'll be back in a week. TTT *27
He's coming back on Monday. TTT *28
He's coming back in a week. TTT *29

Poté, co řekneme volajícímu, že Mr. Jackson není v kanceláři, můžeme rovnou nabídnout, že mu zanecháme vzkaz (viz kapitola výše):

Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. He is in a meeting. Can I take a message / Would you like to leave a message?

Pokud chcete být zdvořilejší, doporučuji použít vazbu I'm afraid = obávám se. Dáváte tím najevo určitou “lítost” na tím, že volaný není dostupný.

Can I talk to Mr.Brown? – I'm afraid he isn't in the office right now.

Zavolám později

Je možné se také zeptat, jestli chce volající zanechat vzkaz nebo zavolá později:

Can I talk to Mr.Brown? – He isn't in the office right now. Can I take a message or will you call back later?

Stejně tak, pokud mi někdo nabídne, že převezme vzkaz, můžu odpovědět, že nechci, ale zavolám později:

Mr Brown is in a meeting. Can I take a message? – No, thanks. I'll call back later.

Konec rozhovoru

Pokud jsme vše vyřídili a chceme se rozloučit a ukončit hovor, používáme stejné fráze jako v češtině:

Thank you. Good bye.
Thanks. Bye.

Příklady rozhovorů

Příklad č.1:

-KPDM, how may I help you? TTT *30
-Hello, this is Paul Jackson. Can I talk to Mr. Brown, please? TTT *31
-Certainly. Hold the line, please? TTT *32
-Sure. TTT *33
-Hello. TTT *34
-Yes. TTT *35
-I'm afraid Mr. Brown isn't at his desk at the moment. He is in a meeting, I think. Can I take a message? TTT *36
-No, it's fine. I will call back later. What time do you think he might be back? TTT *37
-In two hours, I guess. TTT *38
-Great. I will call back then. Good bye. TTT *39
-Good bye. TTT *40

Příklad č.2:

-KPDM, can I help you? TTT *41
-Hello, this is Paul Jackson. Can I speak with Mr. Brown, please? TTT *42
-I'm afraid Mr.Brown is on holiday this week. TTT *43
-Oh, I see. Can I leave a message? TTT *44
-Of course. TTT *45
-Please tell him to call me back as soon as he gets back from holiday. TTT *46
-Sure. Does he have your number, Mr Jackson? TTT *47
-I'm sure he does. TTT *48
-OK, I will let him know you called and give him your message. TTT *49
-That would be great. Thanks. Bye. TTT *50
-Good bye. TTT *51

Příklad č.3:

-KPDM, may I help you? TTT *52
-Hello, this is Paul Jackson. Can I speak to Mr. Brown, please? TTT *53
-I'm putting you through. TTT *54

-Hello, is that Mr.Brown? TTT *55
-Speaking. TTT *56
-Hello, Mr.Brown. This is Paul Jackson from ABC inc. TTT *57
-Oh, hello, Mr.Jackson. How are you? TTT *58

Překlad:
 1. Dobrý den (Haló), u telefonu (tady je) Paul Jackson.
 2. Dobrý den (Haló), u telefonu (tady je) Paul Jackson.
 3. Mohu mluvit s panem Brownem?
 4. Smím mluvit s panem Brownem? (zdvořilejší)
 5. Mohl bych mluvit s panem Brownem (zvořilejší)
 6. Dobrý den (Haló), to je pan Brown?
 7. KPDM, jak vám mohu pomoci?
 8. U telefonu.
 9. Přepojím vás.
 10. Přepojuji vás.
 11. Smím vzít (zaznamenat) vzkaz?
 12. Mohu vzít (zaznamenat) vzkaz?
 13. Smím zanechat vzkaz?
 14. Mohu zanechat vzkaz?
 15. Můžete vzít (zaznamenat) vzkaz?
 16. Mohl byste vzít (zaznamenat) vzkaz?
 17. Chcete zanechat vzkaz?
 18. Můžete zanechat vzkaz?
 19. Pan Brown není zrovna v kanceláři.
 20. Pan Brown není zrovna u svého stolu.
 21. Pan Brown je na jednání.
 22. Pan Brown má den (týden) volna.
 23. Bude zpátky příští týden.
 24. Bude zpátky přístí pondělí.
 25. Bude zpátky v pátek.
 26. Bude zpátky za dva dny.
 27. Bude zpátky za týden.
 28. Vrací se v pondělí.
 29. Vrací se za týden.
 30. KPDM, jak vám mohu pomoci?
 31. Dobrý den, u telefonu Paul Jackson. Mohu mluvit s panem Brownem, prosím?
 32. Jistě, moment prosím.
 33. Jistě.
 34. Haló.
 35. Ano.
 36. Obávám se, že pan Brown není u svého stolu. Myslím, že má jednání. Mohu mu zanechat vzkaz?
 37. Ne, to je v pořádku. Zavolám později. V kolik hodin si myslíte, že se vrátí (může být zpět)?
 38. Hádám tak za dvě hodiny.
 39. Skvělé, zavolám tedy potom. (THEN=tehdy, v tu dobu, kdy bude zpět) Nashledanou.
 40. Nashledanou.
 41. KPDM, mohu vám pomoci?
 42. Dobrý den. U telefonu Paul Jackson. Mohu mluvit s panem Brownem?
 43. Obávám se, že pan Brown je tento týden na dovolené.
 44. Aha. Mohu mu zanechat vzkaz?
 45. Samozřejmě.
 46. Řekněte mu, prosím, aby mi zavolal jakmile se vráti z dovolené.
 47. Jistě. Má vaše číslo, pane Jacksone?
 48. Jsem si jist, že ano.
 49. Dobře, řeknu mu (dám mu vědět), že jste volal a předám mu váš vzkaz.
 50. To by bylo skvělé. Děkuji. Nashledanou.
 51. Nashledanou.
 52. KPDM, mohu vám pomoci?
 53. Dobrý den. U telefonu Paul Jackson. Mohu mluvit s panem Brownem?
 54. Přepojuji vás.
 55. Dobrý den, pan Brown?
 56. U telefonu.
 57. Dobrý den, pane Browne. Tady Paul Jackson z firmy ABC.
 58. Dobrý den, pane Jacksone. Jak se vám daří?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Telephoning (vocabulary)

Slovní zásoba spojená s telefony a telefonováním.
INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (3)

Třetí část lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základy telefonování 22 40488 Od Monika poslední příspěvek
před 16 lety