Help for English

Jak telefonovat v angličtině (1)

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.07.2020

Je pro vás telefonování v angličtině hračkou nebo noční můrou?Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: TELEPHONE

Jak telefonovat v angličtině (1)

Telefonování v angličtině je pro mnoho studentů velký strašák. Chybí zde totiž řeč těla, která nám vždy pomáhá (aniž si to uvědomujeme), navíc spojení není vždy čisté apod. Proto mnoho telefonistů raději poprosí o zaslání emailu, na který jsou schopni reagovat mnohem lépe. Mají na to čas, nic je neruší a nemusí reagovat okamžitě.

V našem kurzu vás pochopitelně nezbavíme trémy, ani nezařídíme, abyste měli vždy na druhém konci člověka, který mluví jasně a zřetelně. Určitě vás však naučíme určitá spojení a vazby, díky kterým získáte větší sebevědomí, což je zde klíčové.

V dnešní kapitole šesté lekce Kurzu obchodní angličtiny najdete mnoho užitečných rad, jak se zdokonalit v telefonování. Nebudou chybět příkladové věty (jak z pohledu volaného, jak z pohledu volajícího). Zmíníme si ale i další věci, na které si musíte dát při telefonování pozor.

Vzhledem k délce je článek rozdělen do tří částí:

 • (1) obecná slovní zásoba, telefonuji
 • (2) zvedám telefon
 • (3) další užitečné rady (problémy se spojením, čtení telefonních čísel a emailové adresy, hláskování, formální angličtina, atd.)

Obecná slovní zásoba

Pojďme si nejprve projít několik užitečných slovíček spojených s telefonováním.

mobile phone/ˌməʊbaɪl'­fəʊn/ = mobilní telefon (br.)
mobile/'məʊbaɪl = mobil (br.)
cell phone/'selˌfəʊn­/ = mobilní telefon (am.)
cell/'sel/ = mobil (am.)

landline/'lændˌlaɪ­n/ = pevná linka
voicemail/'vɔɪsmeɪl­/ = hlasová schránka
answering machine/'ɑ:nsərɪŋ m­ə'ʃi:n/ = záznamník
answerphone/'ɑ:nsəˌfə­ʊn/ = záznamník (br.)
phone bill/'fəʊnˌbɪl­/ = účet za telefon

text message/'tekstˌmesɪdʒ/ = textová zpráva
text/'tekst/ = textová zpráva, textovka, poslat textovku
SMS/ˌesem'es/ = systém krátkých textových zpráv (short message service)

directory enquiries/daɪ'rek­təri ɪn'kwaɪəri:z/ = informace o telefonních číslech (br.)
directory assistance/dɪ'rek­təri ə'sɪstəns/ = informace o telefonních číslech (am.)

headset/'hedset/ = náhlavní souprava (mikrofon, sluchátko)
receiver/rɪ'si:və­/ = sluchátko
switchboard/'swɪtʃˌbɔ:­d/ = ústředna
country code/'kʌntriˌk­əʊd/ = předvolba země
extension/ɪk'stenʃn­/ = linka, klapka

dial/'daɪəl/ = vytáčet číslo
call / ring / phone = zavolat někomu

give sb a call= zavolat někomu
call sb back = zavolat někomu zpátky
connect sb (to sb) = přepojit někoho
put sb through (to sb) = přepojit někoho na
hang up = zavěsit


Telefonuji

Nyní se můžeme pustit do samotného telefonování. Postupně si projdeme několik bodů, u kterých si zmíníme užitečné vazby a spojení.

Představuji se

Hovor začnete oslovením. Nejčastěji slovíčkem hello, popřípadě známým good morning/after­noon/evening.

Určitě si však dejte pozor na samotné představování. V angličtině se nepoužívá I am, ale this is (případně it is).

Good afternoon, this is Susan Brown. TTT *1
Good morning, this is Steve Hanson from ABC International. TTT *2
Hello, this is Mark David. TTT *3
Hello, this is John Stevens speaking. I'm calling from MIC Computers. TTT *4
Good morning, it's Mark Davidson. TTT *5  

Ve spojení s telefonováním je poměrně známé slůvko “speaking”. To se používá hlavně v případě, že potvrzujeme, kdo je u telefonu (viz níže). Použít ho ale můžeme i zde, většinou však pouze ve spojení s “this is”:

Hello, this is Steve Hanson.
Hello, this is Steve Hanson speaking.
Hello, Steve Hanson speaking.

Dovolal jsem se správně?

Představujete se tedy spojením “This is…” a pokud se chcete ujistit, že mluvíte se správnou osobou, použijete spojení “Is that…?” nikoli “Are you…?” apod.

Is that Ms White? TTT *6
Is that the purchasing department? TTT *7  

Chci s někým mluvit (někam přepojit)

Pokud nemáte přímé číslo na volaného, nebo dokonce ani přesně nevíte, s kým chcete mluvit, můžete použít některou z těchto vazeb:

I'd like to speak to Mr. Johnson. TTT *8
Could I have your marketing department, please? TTT *9
Could I have Mr Brown in sales, please? TTT *10
Can I have extension 234, please? TTT *11
Can I speak to someone about invoices? TTT *12
Could you put me through to your accounting department? TTT *13
Can you connect me to Ms Smith? TTT *14
Could you transfer me to Josh Davis? TTT *15  

Můžete být také stručnější:

Ms Smith, please. TTT *16
Extension 234, please. TTT *17 

Nevolám nevhod?

Když někomu voláte, určitě se chcete ujistit, že na vás má čas, že ho nerušíte, že prostě nevoláte nevhod. Co třeba použít některou z těchto otázek?

Is this a good time? TTT *18
Is this a good time to talk? TTT *19
Is this a good moment? TTT *20
Have I rung at a bad time? TTT *21
Am I calling at a bad time? TTT *22
Would you have a moment? TTT *23  

Pozor! Pokud v češtině klademe zdvořilostní otázku, dáváme ji do záporu:

 • Máte čas? / Nemáte čas?
 • Volám nevhod? / Nevolám nevhod?

V angličtině ovšem záporem v otázkách vyjadřujete překvapení až naštvání. Více v článku Záporné otázky v angličtině.

Zavolám později

Můžete také nabídnout, že zavoláte později.

I'll call back later. TTT *24
I'll call back tomorrow then. TTT *25 TTT *26
Do you want me to call back later? TTT *27  

Pozn.: Všimněte si spojení call back, které vyjadřuje, že budete volat zpět. V těchto situacích se nepoužívá samotné call.

Nebudu vás dlouho zdržovat

Chcete říct, že volaného nebudete dlouho zdržovat?

I won't keep you long. TTT *28
Would you have a minute? I won't keep you long. TTT *29 

Mám špatné číslo

Může se taky stát, že zjistíte, že jste vytočili špatné číslo. Určitě v ten moment okamžitě nezavěšujte, ale řekněte například:

I'm sorry, I must have the wrong number. TTT *30
Sorry, I must have dialled the wrong number. TTT *31
Sorry, I was put through to the wrong extension. Could you connect me to Mr Jackson? TTT *32 

Proč volám

Mluvíme tedy již s osobou, které jsme telefonovali. Jak říct, proč voláme?

I'm calling about TTT *33
The reason I'm calling is TTT *34
It's about TTT *35
It's with regard to TTT *36

I'm calling to confirm… TTT *37
I'm phoning to cancel… TTT *38
I'm ringing to enquire about… TTT *39
I'm returning his call. TTT *40
I'm returning Mr Hanson's call. TTT *41

Shall I come over to your office? TTT *42
Could we schedule an appointment? TTT *43
Could we set up a meeting? TTT *44

Kdy se vám to hodí?

Možná se budete chtít zeptat, kdy je pro volaného vhodná doba například na schůzku. Můžete použít třeba:

Is Friday afternoon convenient? TTT *45
Is tomorrow morning OK? TTT *46
How about Monday morning then? TTT *47
When would be good for you? TTT *48  

Podívám se, jestli se to hodí

Nemáte u sebe zrovna diář, nebo váš šéf, kterému domlouváte schůzku, není k dispozici.

Let me check that. TTT *49
Let me check that with my boss. TTT *50
Let me check that with my colleague. Can you hold? TTT *51
I'll check that with my boss. TTT *52  

Pozn.: O spojení “let me” doporučujeme článek.

Nezvládám domluvený termín

Může se taky stát, že domluvený termín nakonec nebudete moci stihnout.

I'm extremely sorry, but something urgent has come up. TTT *53
I'm afraid I can't make it to our appointment tomorrow morning. TTT *54
I'm very sorry, I can't make it to the meeting. TTT *55  

Pozn.: V překladu českého “stihnout” studenti často chybují. Doporučujeme článek.

Potvrzení detailů

Na konci rozhovoru není špatné projít si ještě jednou důležité body.

OK, let me go through it one more time. TTT *56
Could we go through the details again? TTT *57  

Je určitě praktické nechat si domluvené detaily poslat v písemné podobě:

Could you please confirm the details in an email? TTT *58  

Kdy bude někdo zpět?

Může se stát, že volaná osoba nebude v kanceláři, a vy budete mluvit s jeho kolegou nebo asistentkou.

When do you expect her back? TTT *59
What time is he going to be back? TTT *60
Do you know when he'll be back in the office? TTT *61
Do you know how long she'll be? TTT *62  

Vzkazy

Nedostupnému volanému můžete pochopitelně nechat vzkaz. O vzkazech jsme se podrobně bavili v samostatném článku LEAVE / TAKE A MESSAGE. Zde si pouze ukážeme užitečné vazby z pozice volajícího:

Can I leave a message? TTT *63
Can you take a message? TTT *64  

Could you give Mr Brown a message from me, please? TTT *65
Could you tell her I called? TTT *66
Can you ask her to call me back? TTT *67
Can I leave my phone number for her? TTT *68
Could you ask him to call me back as soon as possible? TTT *69  

Pozn.: Klikněte na obrázky a otevře se vám podrobný článek o zanechání vzkazů.

Ukončení hovoru

Vyřídili jsme vše potřebné a chceme telefonát ukončit.

Thank you, I think that's everything I needed. TTT *70
I think I've got all the details now. TTT *71
Thank you very much for your help. TTT *72
You've been very helpful. TTT *73

Pak následuje klasické Goodbye.


Tímto končí první část této kapitoly aktuální lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.

Druhá část se bude věnovat telefonování z pozice příjemce telefonátu.

Překlad:
 1. Dobré odpoledne, tady je Susan Brown.
 2. Dobrý den, jsem Steve Hanson z firmy ABC International.
 3. Dobrý den, jsem Mark David.
 4. Dobrý den, u telefonu John Stevens. Volám ze společnosti MIC Computers.
 5. Dobrý den, tady Mark Davidson.
 6. Je to paní White?
 7. Je to nákupní oddělení?
 8. Chtěl bych mluvit s panem Johnsonem.
 9. Můžete mě přepojit na vaše marketingové oddělení, prosím?
 10. Mohl bych mluvit s panem Brownem z prodejního oddělení, prosím?
 11. Můžete mě přepojit na linku 234, prosím?
 12. Můžu mluvit s někým ohledně faktur?
 13. Můžete mě přepojit na vaše účetní oddělení?
 14. Můžete mne přepojit na paní Smith?
 15. Můžete mě přepojit na Joshe Davise?
 16. Paní Smith, prosím.
 17. Linku 234, prosím.
 18. Nevolám nevhod?
 19. Máte čas si promluvit?
 20. Nevolám nevhod?
 21. Nezavolal jsem vám nevhod?
 22. Nevolám nevhod?
 23. Neměl byste chviličku?
 24. Zavolám později.
 25. Pak tedy zavolám zítra.
 26. koncové THEN zde vyjadřuje české ‘pak tedy’ – viz náš samostatný článek
 27. Chcete, abych zavolal později?
 28. Nebudu vás dlouho zdržovat.
 29. Máte minutku? Nezdržím vás dlouho.
 30. Promiňte, musím mít špatné číslo.
 31. Promiňte, musel jsem vytočit špatné číslo.
 32. Promiňte, byl jsem přepojen na špatnou linku. Mohl byste mě přepojit na pana Jacksona?
 33. Volám ohledně…
 34. Důvod, proč volám, je…
 35. Jde o…
 36. Můj hovor je v souvislosti s…
 37. Volám, abych potvrdil…
 38. Volám, abych zrušil…
 39. Volám, abych se dotázal na…
 40. Volám mu zpět (protože mě o to požádal).
 41. Volám zpět pana Hansona (protože mě o to požádal).
 42. Mám přijít k vám do kanceláře?
 43. Mohli bychom si domluvit schůzku?
 44. Mohli bychom domluvit jednání?
 45. Hodí se vám páteční odpoledne?
 46. Je zítřejší dopoledne ok?
 47. A co potom tedy pondělí dopoledne?
 48. Kdy by to pro vás bylo vhodné?
 49. Podívám se na to.
 50. Zeptám se na to šéfa.
 51. Zjistím to u kolegy. Můžete počkat?
 52. Zeptám se na to šéfa.
 53. Strašně se omlouvám, ale objevilo se něco urgentního.
 54. Obávám se, že naši zítřejší schůzku nestihnu.
 55. Velice se omlouvám, nestihnu dorazit na to jednání.
 56. Dobře, projdu to ještě jednou.
 57. Mohli bychom ty detaily probrat ještě jednou?
 58. Mohl byste prosím potvrdit detaily v emailu?
 59. Kdy předpokládáte, že bude zpět?
 60. V kolik hodin bude zpět?
 61. Nevíte, kdy bude zpět v kanceláři?
 62. Nevíte, jako dlouho jí to bude trvat?
 63. Mohu zanechat vzkaz?
 64. Můžete vzít vzkaz?
 65. Mohl byste dát panu Brawnovi ode mě vzkaz, prosím?
 66. Mohl byste jí říct, že jsem volal?
 67. Můžete ji proprosit, aby mi zavolala?
 68. Můžu pro ni zanechat své telefonní číslo?
 69. Mohla byste ho poprosit, aby mi zavolal co nejdříve?
 70. Děkuji, myslím, že to je vše, co jsem potřeboval.
 71. Myslím, že mám nyní všechny podrobnosti.
 72. Děkuji mnohokrát za vaši pomoc.
 73. Byl jste velice nápomocen.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (3)

Třetí část lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1) 10 36698 Od cichouse poslední příspěvek
před 12 lety