Help for English

Jak telefonovat v angličtině (1)

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.07.2020

Je pro vás telefonování v angličtině hračkou nebo noční můrou? (upravený článek z roku 2010)Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: TELEPHONE

Jak telefonovat v angličtině (1)

Telefonování v angličtině je pro mnoho studentů velký strašák. Chybí zde totiž řeč těla, která nám vždy pomáhá (aniž si to uvědomujeme), navíc spojení není vždy čisté apod. Proto mnoho telefonistů raději poprosí o zaslání emailu, na který jsou schopni reagovat mnohem lépe. Mají na to čas, nic je neruší a nemusí reagovat okamžitě.

V našem kurzu vás pochopitelně nezbavíme trémy, ani nezařídíme, abyste měli vždy na druhém konci člověka, který mluví jasně a zřetelně. Určitě vás však naučíme určitá spojení a vazby, díky kterým získáte větší sebevědomí, což je zde klíčové.

V dnešní kapitole šesté lekce Kurzu obchodní angličtiny najdete mnoho užitečných rad, jak se zdokonalit v telefonování. Nebudou chybět příkladové věty (jak z pohledu volaného, jak z pohledu volajícího). Zmíníme si ale i další věci, na které si musíte dát při telefonování pozor.

Vzhledem k délce je článek rozdělen do tří částí:

  • (1) obecná slovní zásoba, telefonuji
  • (2) zvedám telefon
  • (3) další užitečné rady (problémy se spojením, čtení telefonních čísel a emailové adresy, hláskování, formální angličtina, atd.)

Obecná slovní zásoba

Pojďme si nejprve projít několik užitečných slovíček spojených s telefonováním.

mobile phone/ˌməʊbaɪl'­fəʊn/ = mobilní telefon (br.)
mobile/'məʊbaɪl = mobil (br.)
cell phone/'selˌfəʊn­/ = mobilní telefon (am.)
cell/'sel/ = mobil (am.)

landline/'lændˌlaɪ­n/ = pevná linka
voicemail/'vɔɪsmeɪl­/ = hlasová schránka
answering machine/'ɑ:nsərɪŋ m­ə'ʃi:n/ = záznamník
answerphone/'ɑ:nsəˌfə­ʊn/ = záznamník (br.)
phone bill/'fəʊnˌbɪl­/ = účet za telefon

text message/'tekstˌmesɪdʒ/ = textová zpráva
text/'tekst/ = textová zpráva, textovka, poslat textovku
SMS/ˌesem'es/ = systém krátkých textových zpráv (short message service)

directory enquiries/daɪ'rek­təri ɪn'kwaɪəri:z/ = informace o telefonních číslech (br.)
directory assistance/daɪ'rek­təri ə'sɪstəns/ = informace o telefonních číslech (am.)

headset/'hedset/ = náhlavní souprava (mikrofon, sluchátko)
receiver/rɪ'si:və­/ = sluchátko
switchboard/'swɪtʃˌbɔ:­d/ = ústředna
country code/'kʌntriˌk­əʊd/ = předvolba země
extension/ɪks'tenʃn­/ = linka, klapka

dial/'daɪəl/ = vytáčet číslo
call / ring / phone = zavolat někomu

give sb a call= zavolat někomu
call sb back = zavolat někomu zpátky
connect sb (to sb) = přepojit někoho
put sb through (to sb) = přepojit někoho na
hang up = zavěsit


Telefonuji

Nyní se můžeme pustit do samotného telefonování. Postupně si projdeme několik bodů, u kterých si zmíníme užitečné vazby a spojení.

Představuji se

Hovor začnete oslovením. Nejčastěji slovíčkem hello, popřípadě známým good morning/after­noon/evening.

Určitě si však dejte pozor na samotné představování. V angličtině se nepoužívá I am, ale this is (případně it is).

Good afternoon, this is Susan Brown. TTT
Good morning, this is Steve Hanson from ABC International. TTT
Hello, this is Mark David. TTT
Hello, this is John Stevens speaking. I'm calling from MIC Computers. TTT
Good morning, it's Mark Davidson. TTT 

Ve spojení s telefonováním je poměrně známé slůvko “speaking”. To se používá hlavně v případě, že potvrzujeme, kdo je u telefonu (viz níže). Použít ho ale můžeme i zde, většinou však pouze ve spojení s “this is”:

Hello, this is Steve Hanson.
Hello, this is Steve Hanson speaking.
Hello, Steve Hanson speaking.

Dovolal jsem se správně?

Představujete se tedy spojením “This is…” a pokud se chcete ujistit, že mluvíte se správnou osobou, použijete spojení “Is that…?” nikoli “Are you…?” apod.

Is that Ms White? TTT
Is that the purchasing department? TTT 

Chci s někým mluvit (někam přepojit)

Pokud nemáte přímé číslo na volaného, nebo dokonce ani přesně nevíte, s kým chcete mluvit, můžete použít některou z těchto vazeb:

I'd like to speak to Mr. Johnson. TTT
Could I have your marketing department, please? TTT
Could I have Mr Brown in sales, please? TTT
Can I have extension 234, please? TTT
Can I speak to someone about invoices? TTT
Could you put me through to your accounting department? TTT
Can you connect me to Ms Smith? TTT
Could you transfer me to Josh Davis. TTT 

Můžete být také stručnější:

Ms Smith, please. TTT
Extension 234, please. TTT 

Nevolám nevhod?

Když někomu voláte, určitě se chcete ujistit, že na vás má čas, že ho nerušíte, že prostě nevoláte nevhod. Co třeba použít některou z těchto otázek?

Is this a good time? TTT
Is this a good time to talk? TTT
Is this a good moment? TTT
Have I rung at a bad time? TTT
Am I calling at a bad time? TTT
Would you have a moment? TTT 

Pozor! Pokud v češtině klademe zdvořilostní otázku, dáváme ji do záporu:

  • Máte čas? / Nemáte čas?
  • Volám nevhod? / Nevolám nevhod?

V angličtině ovšem záporem v otázkách vyjadřujete překvapení až naštvání. Více v článku Záporné otázky v angličtině.

Zavolám později

Můžete také nabídnout, že zavoláte později.

I'll call back later. TTT
I'll call back tomorrow then. TTT TTT
Do you want me to call back later? TTT 

Pozn.: Všimněte si spojení call back, které vyjadřuje, že budete volat zpět. V těchto situacích se nepoužívá samotné call.

Nebudu vás dlouho zdržovat

Chcete říct, že volaného nebudete dlouho zdržovat?

I won't keep you long. TTT
Would you have a minute? I won't keep you long. TTT 

Mám špatné číslo

Může se taky stát, že zjistíte, že jste vytočili špatné číslo. Určitě v ten moment okamžitě nezavěšujte, ale řekněte například:

I'm sorry, I must have the wrong number. TTT
Sorry, I must have dialled the wrong number. TTT
Sorry, I was put through to the wrong extension. Could you connect me to Mr Jackson? TTT 

Proč volám

Mluvíme tedy již s osobou, které jsme telefonovali. Jak říct, proč voláme?

I'm calling about TTT
The reason I'm calling is TTT
It's about TTT
It's with regard to TTT

I'm calling to confirm… TTT
I'm phoning to cancel… TTT
I'm ringing to enquire about… TTT
I'm returning his call. TTT
I'm returning Mr Hanson's call. TTT

Shall I come over to your office? TTT
Could we schedule an appointment? TTT
Could we set up a meeting? TTT

Kdy se vám to hodí?

Možná se budete chtít zeptat, kdy je pro volaného vhodná doba například na schůzku. Můžete použít třeba:

Is Friday afternoon convenient? TTT
Is tomorrow morning OK? TTT
How about Monday morning then? TTT
When would be good for you? TTT 

Podívám se, jestli se to hodí

Nemáte u sebe zrovna diář, nebo váš šéf, kterému domlouváte schůzku, není k dispozici.

Let me check that. TTT
Let me check that with my boss. TTT
Let me check that with my colleague. Can you hold? TTT
I'll check that with my boss. TTT 

Pozn.: O spojení “let me” doporučujeme článek.

Nezvládám domluvený termín

Může se taky stát, že domluvený termín nakonec nebudete moci stihnout.

I'm extremely sorry, but something urgent has come up. TTT
I'm afraid I can't make it to our appointment tomorrow morning. TTT
I'm very sorry, I can't make it to the meeting. TTT 

Pozn.: V překladu českého “stihnout” studenti často chybují. Doporučujeme článek.

Potvrzení detailů

Na konci rozhovoru není špatné projít si ještě jednou důležité body.

OK, let me go through it one more time. TTT
Could we go through the details again? TTT 

Je určitě praktické nechat si domluvené detaily poslat v písemné podobě:

Could you please confirm the details in an email? TTT 

Kdy bude někdo zpět?

Může se stát, že volaná osoba nebude v kanceláři, a vy budete mluvit s jeho kolegou nebo asistentkou.

When do you expect her back? TTT
What time is he going to be back? TTT
Do you know when he'll be back in the office? TTT
Do you know how long she'll be? TTT 

Vzkazy

Nedostupnému volanému můžete pochopitelně nechat vzkaz. O vzkazech jsme se podrobně bavili v samostatném článku LEAVE / TAKE A MESSAGE. Zde si pouze ukážeme užitečné vazby z pozice volajícího:

Can I leave a message? TTT
Can you take a message? TTT 

Could you give Mr Brown a message from me, please? TTT
Could you tell her I called? TTT
Can you ask her to call me back? TTT
Can I leave my phone number for her? TTT
Could you ask him to call me back as soon as possible? TTT 

Pozn.: Klikněte na obrázky a otevře se vám podrobný článek o zanechání vzkazů.

Ukončení hovoru

Vyřídili jsme vše potřebné a chceme telefonát ukončit.

Thank you, I think that's everything I needed. TTT
I think I've got all the details now. TTT
Thank you very much for your help. TTT
You've been very helpful. TTT

Pak následuje klasické Goodbye.


Tímto končí první část této kapitoly aktuální lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.

Druhá část se bude věnovat telefonování z pozice příjemce telefonátu.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (3)

Třetí část lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

Základy telefonování

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1) 10 33578 Od cichouse poslední příspěvek
před 8 lety