Help for English

Jak telefonovat v angličtině (3)

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.12.2019

Třetí část lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: TELEPHONE

Jak telefonovat v angličtině (3)

Dnes nás čeká třetí kapitoly o telefonování v angličtině. V první a druhé části jste si mohli projít mnoho užitečných vazeb a spojení jak z pohledu volajícího, tak z pohledu volaného.

V dnešní části si projdeme obecnější užitečné rady k telefonování. Začneme frázemi, které můžete použít, pokud někomu nerozumíte, nebo špatně slyšíte. Pak budou následovat věci, které s telefonováním souvisí nepřímo, jako třeba zmínka o formální angličtině nebo o tvoření otázek.

Problémy se spojením

Často se stává, že jednoduše špatně slyšíte. Může to být způsobeno kvalitou spojení, ale i rychlostí mluvy druhé osoby. K užitečný vazbám jsme se už dostali během sekcí ‘telefonuji’ a ‘zvedám telefon’ v předchozích částech. Nyní si ukažme další:

I'm sorry, this is a bad line. TTT
Sorry, the reception isn't good here. TTT

I'm very sorry, we were cut off. TTT
I can't hear you properly. There is a lot of interference on this line. TTT

I'm sorry, could you speak a little more slowly, please? TTT
I'm sorry, I don't speak English very well. Could you speak slowly? TTT
Could you possibly speak a little more slowly? TTT
I'm sorry, could you speak a bit louder, please? TTT
Could you speak up, please? TTT
I'm afraid I can't hear you very well. TTT

I'm sorry, I didn't catch that. TTT
Sorry, I didn't get that. TTT

I'm afraid I don't understand what you mean. TTT
What exactly do you mean by that? TTT

Could you repeat that, please? TTT
Do you mind repeating that? TTT

Pozn.: O slovíčku mind si přečtěte samostatný článek.

Sorry, what was that again? TTT
Sorry, what did you say? TTT

What time was it again? TTT
When did you say it was? TTT
Sorry, what was your name again? TTT
Could I have your name again? TTT
Can you spell that, please? TTT

Může se stát, že jste přeslechli důležitou informaci. Nebojte se použít trochu nestandardní otázky, ve kterých je tázací zájmeno až na konci a vyslovíte ho s důrazem:

She'll be away until when? TTT
She's in a meeting with whom? TTT
The new manager is who? TTT
She's the new buyer for which company? TTT
She's arriving on which flight? TTT
She's arriving at what time? TTT

Pozor! Pokud nerozumíte, a chcete říct ‘prosím?’, nepoužívejte please!

Pardon? TTT
Sorry? TTT
Excuse me? TTT

Pozn.: Více se o překladu českého prosím dočtete v článku ‘Prosím’ – 4× jinak.

Když máte pocit, že je špatné spojení, můžete nabídnout, že zavoláte znovu:

I'm going to hang up and call you back. TTT
I think I'll have to call you back. TTT
This is a bad line. Let me call you back. TTT

Čtení telefonních čísel

Jak správně přečíst telefonní číslo již pravděpodobně dávno víte. Pro jistotu si však stručně připomeneme pravidla. Na rozdíl od češtiny se čísla nečtou po dvojicích či trojicích, ale čtou se jednotlivě. Po dvojici či trojici čísel se však ponechá malá pauza.

123 456 789 = one two three, four six five, seven eight nine

Asi víte, že dvě stejná čísla za sebou můžete přečíst v britské angličtině pomocí slůvka double:

12 44 63 = one two, double four, six three

NULU pak můžete přečíst zero/'zɪərəʊ/ nebo jako písmeno O/'əʊ/.

Hláskování

Hláskování se učí studenti úplně na začátku studia. Mnohým však některá složitější písmena (A,E,I,G,H,J) pletou. Pak je pro ně hláskování extremně stresující.

Pokud telefonujete častěji, časem se vše zlepší. Pokud ovšem ne, rozhodně je velmi užitečné naučit se vyhláskovat své jméno, svoji emailovou adresu a také poštovní adresu vaší firmy.

Chcete-li se zeptat, jak se něco hláskuje, můžete použít jednoduchou otázku:

Could you spell that, please? TTT
Can you spell that for me, please? TTT

Může se stát, že vám nebude druhá strana rozumět (některá písmena jsou si i při hláskování podobná). Můžete pak hláskované písmeno upřesnit:

for India. TTT
C as in Charlie. TTT

Stejně tak se můžete zeptat na upřesnění hláskovaného písmena:

Was thatfor Adam or I for India? TTT
Is it C as in Charlie? TTT

Existuje několik verzí hláskovací abecedy, kde jsou k jednotlivým písmenům přiřazena upřesňující slova. Není však nutné se tuto abecedu učit, protože ji většinou neznají ani rodilí mluvčí. Stačí si jednoduše vzpomenout na jakékoli jasné slovo začínající požadovaným písmenem.

Pozn.: Více si o spelling alphabet můžete přečíst na Wikipedii.

Čtení emailové adresy

Při diktování vaší emailové adresy budete určitě potřebovat kromě písmen i další znaky. Nejdůležitější je jistě zavináč.

 • at/'æt/ = zavináč

Pokud si na něj nebudete moci vzpomenout, možná vám pomůže tento obrázek:

Znak zavináče je vlastně písmeno a, kolem kterého je ‘obtočeno’ písmeno t.

Další znaky jsou:

 • dot/'dɒt/tečka

Pozn.: Tečka se může číst i point, full stop nebo period. Více si přečtěte zde.

 • hyphen/'haɪfn/ = pomlčka
 • underscore/'ʌndəskɔ:­/ = podtržítko

Na telefonu jsou pak ještě dvě důležitá tlačítka:

 • asterisk/'æstərɪsk = hvězdička
 • hash/'hæʃ/ = křížek (br.) / pound/'paʊnd/ = křížek (am.)

Press the asterisk key. TTT
Press the hash key. TTT

Pozn.: Pokud vás zajímá čtení interpunkčních znamének, přečtěte si článek Punctuation marks (interpunkční znaménka).

‘Vycpávky’ (fillers)

Název tohoto odstavce je možná zvláštní, ale jde jednoduše o to, jak si tzv. ‘kupovat čas’ (potřebujete si v daný moment rozmyslet, co přesně řeknete, a zároveň nechcete mlčet). Určitě znáte běžné ‘vycpávky’, které se vlastně používají i v češtině:

 • er/'ɜ:/, erm /ɜ:m/, um/'ʌm/, ehm /əm/, uh//

Vedle těchto spíše jen zvuků existuje celá řada jiných pomůcek, jak si tzv. “kupovat čas”.

S následujícími slovíčky jste se asi mnohokrát setkali. Studenti však mají občas problém je využít ve svůj prospěch (použít ‘vycpávku’ a získat tak několik sekund k promyšlení reakce či odpovědi).

Jako první si uvedeme slůvko well/‘wel/. V základním významu sice znamená 'dobře’, ale na začátku věty může mít významy jako no, no vlastně, víte, takže, tak. Více zde.

Well, I'm not sure it's a good idea. TTT
Well, I could come on Friday. TTT

Další slůvko je right/'raɪt/, které má na začátku věty podobné významy jako takže, tak dobře, dobře, ale také může mít význam přitakání ano, jistě.

Right, so I can meet her next Monday. TTT
Right, let's do it this way. TTT

Nezapomeňte na spojení vyjadřující pochopení:

I see. TTT
I understand. TTT

Další je například:

Let me think. TTT

Zdvořilostní / Formálnější angličtina

Schopnost rozeznat formální a neformální mluvu patří k základním znalostem pokročilejší angličtiny. Přesněji řečeno, pokud se bavíte s kolegou ve firmě, určitě byste měli použít trochu jinou angličtinu, než když budete mluvit s obchodním partnerem. O tomto tématu jsme se již bavili v předchozích kapitolách a určitě na něj přijde řeč v dalších.

Asi znáte obecná pravidla. Časté používání slůvka please, pokud o něco žádáte, a také použití například I would like místo I want nebo Would you like místo Do you want.

Pokud jde o způsobová slovesa, můžete použít zdvořilostní may nebo could, ale ani obyčejné can není vůbec nezdvořilé.

 • Vždy záleží na tónu, kterým mluvíte!

To jsou však pravidla, která jsou všeobecně známá. My se v této části zaměříme na další užitečné vazby a spojení, která naši angličtinu zvednou ještě kousek výše.

Určitě jste si všimli, že v příkladových větách telefonního rozhovoru jsou i obraty sice pro studenta pochopitelné, ale ruku na srdce, ne každý je používá. My si je zde tedy připomeneme, a pokud budete moci, použijte je i v praxi.

Mnoho pokročilějších studentů, kteří angličtinu používají i v práci, si je jednoduše “jistější” v obratech základnějších, proto tyto pokročilejší sice znají, rozumí jim, ale nepoužijí je. Mají strach, že v nich udělají chybu. Naučit se to však mohou pouze použitím v praxi. Proto apelujeme na všechny z vás, kteří mají možnost mluvit anglicky v práci, aby se snažili tyto vazby používat.

Určitě však ne za každou cenu. Stejně jako je nezdvořilé mluvit s obchodním partnerem velmi neformální angličtinou, je přinejmenším zvláštní mluvit s kolegou ze stejné firmy angličtinou přehnaně formální. Jak jsme již zmiňovali, schopnost rozeznat a úspěšně používat angličtinu formální a neformální je věcí pokročilé angličtiny.

happen to

Vazba happen to vyjadřuje české (čistě) náhodou. O tomto spojení si přečtěte samostatný článek. Zde si uvedeme pouze několik příkladů.

Does he happen to know more about it? TTT
Do you happen to know the invoice number? TTT
Did you happen to meet her in person? TTT 

Pozn.: Pozor na záporné otázky, které se v angličtině používají jinak než v češtině (viz níže).

would you mind

Slovíčko mind/'maɪnd/ má velice široké použití. Můžete si o něm více přečíst v samostatném článku. Zde se zaměříme na jeho překlad vadit a ukážeme si několik užitečných vět.

Would you mind meeting my assistant first? TTT
Do you mind waiting? TTT
I'll call you in the afternoon. Do you mind? TTT 

let me

Sloveso let/'let/ určitě znáte jako dovolit, nechat. I o něm si můžete přečíst samostatný článek. Používá se, pokud něco nabízíte:

 • will call him. = Zavolám mu. (nabídka)
 • Let me call him. = Zavolám mu. (nabídka)

Druhá věta sice doslova říká “dovolte mi zavolat mu”, ale v tomto spojení se neptáte na svolení, ale jde stále o nabídku. Čechům to zní zvláštně, proto volí větu se slovesem will, ale let me je určitě velice užitečné spojení a je dobré ho zkusit začit používat v praxi.

Let me check that with my boss. TTT
Let me get a pen. TTT
Let me read it back to you. TTT
Let me give you my extension in case you have any further questions. TTT
This is a bad line. Let me call you back. TTT

possibly

Další užitečné slůvko je příslovce od přídavného jména possible. Slovo possibly/'pɒsəbli­/ vyjadřuje určitou zdvořilou žádost o to, zda je něco možné. Přeložit lze eventuálně, případně.

Could we possibly make it on Friday afternoon instead? TTT
Could you possibly speak a little more slowly? TTT

Pozn.: Pozor na anglické slovíčko eventually, které neznamená eventuálně ale nakonec. Více zde.

as far as

Spojení as far as/æz 'fɑ:r ə­z/ můžeme přeložit jako české pokud.

As far as I know… = Pokud já vím…
As far as I can remember… = Pokud si pamatuji…

Velice často se pojí se slůvkem concerned (týkat se, jít o něco):

As far as I am concerned… = Pokud se mě týká…
As far as the invoice is concerned… = Pokud jde o tu fakturu…
As far as money is concerned… = Pokud jde o peníze…

Pozn.: O slovíčku far si můžete přečíst podrobný článek.

I suppose you couldn't / I don't suppose you could

Další zajímavé spojení souvisí se slovesem suppose/sə'pəʊz/ (předpokládat). Je to velice užitečné slovíčko a určitě doporučujeme přečíst si o něm samostatný článek. Dozvíte se tam mimo jiné také něco o vazbě be supposed to.

Zde si však zmíníme jen formální použití slovesa SUPPOSE, kde vlastně již předem říkáte, že asi něco nebude možné. Doufáte však v opak.

suppose you can't give me his number, can you? TTT
suppose you couldn't call me tomorrow, could you? TTT

don't suppose you could give me his number. TTT
don't suppose you could call me tomorrow, could you? TTT

Pozn.: Často se zde používá dovětek.

why don't you

Toto spojení je v doslovném překladu také trochu nezvyklé, ale určitě je velmi praktické. Když začnete větu Why don't you…?, znamená to něco jako Nechcete…?/ Nechtěl byste…?. Je to vlastně takový návrh, co dělat. I o něm máme samostatný článek.

Why don't you come to our office in person? TTT
Why don't you call back in an hour? TTT

Oslovování

Pokud chcete být do telefonu zdvořilí, určitě je dobré používat jméno osoby, se kterou mluvíte. Před jménem pak použijete titul Mr / Mrs / Ms / Miss.

I'm afraid it isn't possible, Mr Jackson. TTT
Why don't you come to our office, Ms White? TTT
He'll be back in a minute, Mrs Stewart. TTT

Pozn.: Pokud neznáte přesné rozdíly mezi zmíněnými tituly, přečtěte si článek Jak oslovovat v angličtině. Možná si také pamatujete, že jsme se o oslovování bavili ve čtvrté lekci našeho kurzu.

Může se však stát, že jméno nebudete znát. Pak volte slovíčka sir/'sɜ:/ nebo madam/'mædəm/.

I'm afraid it isn't possible, sir. TTT
Why don't you come to our office, madam? TTT
He'll be back in a minute, madam. TTT

Pozor na otázky!

V tomto článku, a obecně v kurzu obchodní angličtiny, se nechceme příliš detailně věnovat gramatice. Občas je však vhodné některé věci připomenout. Jednou z nich jsou otázky, kterých může určitě být při telefonování mnoho. Konkrétně jde o otázky záporné a nepřímé.

Záporné otázky

Zdvořilostní otázky jsou v češtině často záporné (Nechcete…? / Nemáte…? / Nepomohl byste…?). V angličtině existují také záporné otázky. Vyjadřují však něco jiného!

 • Záporná otázka vyjadřuje často překvapení nebo podráždění.

Don't you know her? = Cožpak ty ji neznáš?
Don't you have any single rooms? = To nemáte žádné jednolůžkové pokoje?

Výše zmíněné věty pak znějí jinak, pokud nebudou v záporu:

Do you know her? = Znáš ji? / Neznáš ji?
Do you have any single rooms? = Máte / Nemáte nějaké jednolůžkové pokoje?

Jak jsme si řekli výše, zdvořilost můžete vyjádřit třeba vazbou happen to:

Do you happen to have any single rooms? TTT

Nepřímé otázky

Dá se říct, že nepřímé otázky jsou pro studenty určité úrovně již menší problém. I tak si je zde však zmíníme.

Přímé otázky jsou asi všem jasné:

What is it about? TTT

Pokud před otázku dáte jinou vedlejší větu, slovosled je pak oznamovací:

I don't know what is it about.
Can you tell me what is it about?

I don't know what it isabout. TTT
Can you tell me what it isabout? TTT

Do you know what time he will be back? TTT
Do you happen to know how long she will be? TTT

Pozn.: Více se o nepřímých otázkách dočtete v samostatném článku.

Dovětky (question tags)

Toto je další část, která s obchodní angličtinou nikterak nesouvisí. Přesto se o ní zmíníme. Tázací dovětky jsou jev, který studenti moc neumí používat. Teda teoreticky určitě ano. Dostanou-li test na dovětky, mají ho většinou bez chyby. Ale přirozeně je používat v běžné mluvě je pro ně jaksi komplikované a zbytečné.

Opak je však pravdou. Je to velice užitečný způsob, jak vtáhnout posluchače více do hovoru a svým způsobem se zeptat vlastně nepřímo. Může se jednat o otázku nebo pouhé ujištění.

You are free tomorrow afternoon, aren't you? TTT
You didn't send the parcel yesterday, did you? TTT
You have never met, have you? TTT
I suppose you can't give me his number, can you? TTT
I suppose you couldn't call me tomorrow, could you? TTT 

Určitě s tím souvisí také správná intonace. Více si ale už přečtěte v těchto článcích Tázací dovětky (Question tags) a Tázací dovětky (Question tags) #2.

Jak se na telefonát připravit

Připravit se na telefonát v angličtině není napoprvé zrovna snadné. Nevíte, kdo bude na druhé straně, jak bude hovořit, na co se bude ptát, jak bude reagovat, atd. Než tedy zvednete sluchátko a vytočíte číslo, projděte si tyto základní body:

 1. Napište si na papír v bodech, co vlastně chcete řešit.
 2. Je dobré vědět, komu volám, koho chci k telefonu. Pokud neznám jméno, tak alespoň oddělení. V případě, že nevím ani to, umět se zeptat na člověka, který řeší ten či onen problém.
 3. V případě, že nebude k dispozici, jaký vzkaz bych chtěl zanechat.
 4. Pokud se dovolám správně, je dobré být připraven na pravděpodobné alternativy odpovědi na moje dotazy. Určitě to nelze udělat úplně, ale podle povahy problému se na to dá alespoň teoreticky připravit.
 5. Měli byste umět vyhláskovat svoje jméno a adresu (emailovou i poštovní).
 6. Nezapomínejte na tón, kterým mluvíte, a na zdvořilostní fráze.

TIP: Pokud máte kamaráda, spolužáka nebo kolegu v práci, se kterým si chcete zlepšit dovednosti v telefonování, vždy si zkoušejte vaše rozhovory tak, že k sobě budete sedět zády. Řeč těla, kterou často ani nevnímáte, mnohdy mluví za vás, ale při reálném telefonátu druhého člověka neuvidíte.

Předčíslí do zahraničí

Pokud voláte do nějakého cizího státu, možná si nebudete jisti předčíslím (country code). Zde je několik z nich:

Austria 0043
France 0033
Germany 0049
Ireland 00353
Italy 0039
Poland 0048
Spain 0034
United Kingdom 0044
United States 001

Asi víte, že předčíslí do České republiky je 0042. Pro další předčíslí navštivte například stránky www.countrycallingcodes.com. Stačí zadat stát, ze kterého voláte, a stát, do kterého voláte.


Tímto končí kapitola věnovaná telefonování. Možná nebude ve vašich silách naučit se všechny zmíněné vazby (hlavně ty z první a druhé části). Určitě si však všechny poctivě projděte a podtrhněte si ty, které se vám budou líbit a zároveň budou pro vás jednoduché na zapamatování nebo vydedukování.

Jde v podstatě o zdvořilostní vazby, které se pak často mohou hodit i v přímém kontaktu s cizincem a to nejen na rovině obchodní angličtiny.

V závěru šesté lekci se můžete těšit na dva testy. Tentokrát nebudou rozděleny do dvou úrovní (oba budou jen pre-intermediate), ale budete vybírat vhodné věty do rozhovoru, jednou z pozice volaného a jednou z pozice volajícího.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)

INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (1)

Je pro vás telefonování v angličtině hračkou nebo noční můrou? (upravený článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

Základy telefonování

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář