Help for English

Jak vyjádřit: náhodou / náhoda

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.09.2017

Umíte vyjádřit české “náhodou” a “náhoda”? Naučíme vás hned několik překladů. (přepracovaný článek z roku 2008)Jak vyjádřit: náhodou

V angličtině se dá velice elegantně vyjádřit, že něco (čistě) náhodou víte nebo třeba že někoho (čistě) náhodou znáte, tedy něco, co ostatní překvapí. Používá se k tomu spojení happen to.

happen to = (čistě) náhodou

Sloveso happen/'hæpən/ znamená stát se, přihodit se a vy vlastně jeho použitím vyjadřujete, že se prostě stalo, že něco víte. Není to tak ani úplně náhoda, ale ostatní touto informací asi překvapíte. V češtině bychom použili právě slovo náhodou nebo čistě náhodou (nebo někdy taky shodou okolností).

happen to know the answer. TTT
She happens to know the right people. TTT 

Vazbu happen to můžeme vložit skoro do libovolné věty (oznamovací nebo do otázky). Pamatujte si však, že sloveso happen může mít pouze tvar přítomný (happen/happens) nebo minulý (happened) a následuje vždy infinitiv s to.

Ukažme si použití v různých větných časech:

přítomný čas prostý:

know the answer. TTT
happen to know the answer. TTT  

He is my best friend. TTT
He happens to be my best friend. TTT  

Do you have some information? TTT
Do you happen to have some information? TTT 

minulý čas prostý:

She knew the answer. TTT
She happened to know the answer. TTT  

Did she see the accident? TTT
Did she happen to see the accident? TTT  

další časy (pro trošku pokročilejší studenty):

David is eating your dessert. TTT
David happens to be eating your dessert. TTT 

was passing your house when I saw him. TTT
happened to be passing your house when I saw him. TTT 

We have known them for ten years. TTT
We happen to have known them for ten years. TTT 

zdvořilostní náhoda

Tato vazba se používá velice často ve zdvořilostních otázkách typu “Nevíte náhodou…?”, “Neměl byste náhodou…?”.

Do you happen to have some information? TTT
Do you happen to know the time? TTT
Would you happen to know what time the train leaves? TTT
Would you happen to have the right change? TTT 

Pozn.: Všimněte si, že u takových otázek v češtině používáme zápor, v angličtině klad. Záporná otázka by totiž vyjadřovala překvapení nebo naštvání. O záporných otázkách více zde.

náhoda jinak

Pro překlad českého “náhodou” lze kromě vazby happen to použít i spojení by chance/'baɪ tʃɑ:­ns/ nebo by accident/baɪ 'æksɪd­ənt/.

by chance/'baɪ tʃɑ:­ns/ = náhodou (byla to náhoda, že…)

I saw her by chance. TTT
I bumped into her by chance. TTT
Do you have the right keys by any chance? TTT
Are you by any chance related? TTT 

Pozn.: Ve zdvořilostních otázkách lze použít by any chance. Setkat se taky můžete se “zesíleným” by pure chance, tedy “čistě náhodou”.

by accident/baɪ 'æksɪd­ənt/ = jen náhodou (neočekávaně), o­mylem

I met him by accident. TTT
I'm sure it all happened by accident. TTT
He discovered the letter by accident. He was looking for something else. TTT 

Samotné slůvko accident/'æksɪdənt znamená nehoda, neštěstí nebo nešťastná náhoda.

I didn't do anything. It was an accident. TTT 

Zatím jsme překládali většinou české náhodou. Když ale chcete říct jednoduchou větu “Byla to náhoda”, použijete slůvko coincidence/kəʊ'ɪnsɪd­əns/, které znamená náhoda, shoda okolností.

I didn't plan to meet her. It was a coincidence. TTT
It was a total coincidence. TTT
What happened was a coincidence. TTT 

náhodou vs. náhodou

Spojení happen to a by chance/accident jsou si poměrně podobná. Je zde však rozdíl.

U spojení happen to sdělujete informaci, kterou posluchač nevěděl, nebo ji netušil, nebo by ji prostě neodhadl. Není to nic, co by se stalo vyloženě “nahodilou náhodou”. To, že třeba někoho znám už leta, není náhoda, jen je to pro posluchače třeba překvapivé. Proto řeknu české “náhodou se známe deset let”.

U spojení by chance/by accident už se bavíme vyloženě o náhodě (nebo nehodě, omylu) jako něčem, co se prostě nahodile stalo.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: Co se stalo?

Začátečníci i pokročilejší studenti mají často problém s překladem této jednoduché otázky. Jak jste na tom vy? Umíte ji přeložit?
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Náhodou - HAPPEN TO 60 43766 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 4 měsíci