Help for English

Jak vyjádřit: náhodou / náhoda

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.09.2017

Umíte vyjádřit české “náhodou” a “náhoda”? Naučíme vás hned několik překladů.Jak vyjádřit: náhodou

V angličtině se dá velice elegantně vyjádřit, že něco (čistě) náhodou víte nebo třeba že někoho (čistě) náhodou znáte, tedy něco, co ostatní překvapí. Používá se k tomu spojení happen to.

happen to = (čistě) náhodou

Sloveso happen/'hæpən/ znamená stát se, přihodit se a vy vlastně jeho použitím vyjadřujete, že se prostě stalo, že něco víte. Není to tak ani úplně náhoda, ale ostatní touto informací asi překvapíte. V češtině bychom použili právě slovo náhodou nebo čistě náhodou (nebo někdy taky shodou okolností).

happen to know the answer. TTT *1
She happens to know the right people. TTT *2  

Vazbu happen to můžeme vložit skoro do libovolné věty (oznamovací nebo do otázky). Pamatujte si však, že sloveso happen může mít pouze tvar přítomný (happen/happens) nebo minulý (happened) a následuje vždy infinitiv s to.

Ukažme si použití v různých větných časech:

přítomný čas prostý:

know the answer. TTT *3
happen to know the answer. TTT *4  

He is my best friend. TTT *5
He happens to be my best friend. TTT *6  

Do you have some information? TTT *7
Do you happen to have some information? TTT *8  

You don't have a lighter, do you? TTT *9
You don't happen to have a lighter, do you? TTT *10 

minulý čas prostý:

She knew the answer. TTT *11
She happened to know the answer. TTT *12  

Did you see the accident? TTT *13
Did she happen to see the accident? TTT *14  

další časy (pro trošku pokročilejší studenty):

David is eating your dessert. TTT *15
David happens to be eating your dessert. TTT *16  

was passing your house when I saw him. TTT *17
happened to be passing your house when I saw him. TTT *18  

We have known them for ten years. TTT *19
We happen to have known them for ten years. TTT *20  

zdvořilostní náhoda

Tato vazba se používá velice často ve zdvořilostních otázkách typu “Nevíte náhodou…?”, “Neměl byste náhodou…?”.

Do you happen to have some information? TTT *21
Do you happen to know the time? TTT *22
Would you happen to know what time the train leaves? TTT *23
Would you happen to have the right change? TTT *24  

Pozn.: Všimněte si, že u takových otázek v češtině používáme zápor, v angličtině klad. Záporná otázka by totiž vyjadřovala překvapení nebo naštvání. O záporných otázkách více zde.

náhoda jinak

Pro překlad českého “náhodou” lze kromě vazby happen to použít i spojení by chance/'baɪ tʃɑ:­ns/ nebo by accident/baɪ 'æksɪd­ənt/.

by chance/'baɪ tʃɑ:­ns/ = náhodou (byla to náhoda, že…)

I saw her by chance. TTT *25
I bumped into her by chance. TTT *26
Do you have the right keys by any chance? TTT *27
Are you by any chance related? TTT *28  

Pozn.: Ve zdvořilostních otázkách lze použít by any chance. Setkat se taky můžete se “zesíleným” by pure chance, tedy “čistě náhodou”.

by accident/baɪ 'æksɪd­ənt/ = jen náhodou (neočekávaně), o­mylem

I met him by accident. TTT *29
I'm sure it all happened by accident. TTT *30
He discovered the letter by accident. He was looking for something else. TTT *31  

Samotné slůvko accident/'æksɪdənt znamená nehoda, neštěstí nebo nešťastná náhoda.

I didn't do anything. It was an accident. TTT *32  

Zatím jsme překládali většinou české náhodou. Když ale chcete říct jednoduchou větu “Byla to náhoda”, použijete slůvko coincidence/kəʊ'ɪnsɪd­əns/, které znamená náhoda, shoda okolností.

I didn't plan to meet her. It was a coincidence. TTT *33
It was a total coincidence. TTT *34
What happened was a coincidence. TTT *35  

náhodou vs. náhodou

Spojení happen to a by chance/accident jsou si poměrně podobná. Je zde však rozdíl.

U spojení happen to sdělujete informaci, kterou posluchač nevěděl, nebo ji netušil, nebo by ji prostě neodhadl. Není to nic, co by se stalo vyloženě “nahodilou náhodou”. To, že třeba někoho znám už leta, není náhoda, jen je to pro posluchače třeba překvapivé. Proto řeknu české “náhodou se známe deset let”.

U spojení by chance/by accident už se bavíme vyloženě o náhodě (nebo nehodě, omylu) jako něčem, co se prostě nahodile stalo.

Překlad:
 1. Náhodou znám odpověď.
 2. Čistě náhodou zná ty správné lidi.
 3. Znám odpověď.
 4. Náhodou znám odpověď.
 5. Je to můj nejlepší kamarád.
 6. On je čistě náhodou můj nejlepší kamarád.
 7. Nemáte nějaké informace?
 8. Nemáte náhodou nějaké informace?
 9. Nemáš zapalovač, že?
 10. Nemáš náhodou zapalovač, že?
 11. Tu odpověď znala.
 12. Náhodou znala odpověď.
 13. Viděla jsi tu nehodu?
 14. Neviděla náhodou tu nehodu?
 15. David ti jí moučník.
 16. David ti náhodou jí moučník.
 17. Zrovna jsem jel kolem tvého domu, když jsem ho uviděl.
 18. Zrovna jsem jel náhodou kolem tvého domu, když jsem ho uviděl.
 19. Známe je deset let.
 20. Čistě náhodou je známe už deset let.
 21. Nemáte náhodou nějaké informace?
 22. Nevíte náhodou, kolik je hodin?
 23. Nevěděl byste náhodou, v kolik hodin odjíždí ten vlak?
 24. Neměl byste náhodou přesné drobné?
 25. Viděl jsem ji náhodou.
 26. Narazil jsem na ni náhodou.
 27. Nemáte náhodou ty správné klíče?
 28. Nejste náhodou příbuzní?
 29. Potkal jsem ho náhodou.
 30. Jsem si jistý, že se to vše stalo jen náhodou.
 31. Objevil ten dopis úplně náhodou. Hledal něco jiného.
 32. Nic jsem neprovedl. Byla to nešťastná náhoda.
 33. Neplánoval jsem se s ní setkat. Byla to náhoda.
 34. Byla to naprostá náhoda.
 35. Co se stalo, byla náhoda.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak přeložit: Co se stalo?

Začátečníci i pokročilejší studenti mají často problém s překladem této jednoduché otázky. Jak jste na tom vy? Umíte ji přeložit?
INTERMEDIATE

Jak vyjádřit strach

Umíte se v angličtině bát? Další porce užitečných slovíček, tentokrát spojených se strachem.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: žádat, prosit ...

Umíte v angličtině vyjádřit, že někdo o něco poprosil? Začátečníkům to dělá často překvapivě problémy.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Náhodou - HAPPEN TO 60 55943 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 4 lety