Help for English

Jak přeložit: STIHNOUT

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.09.2017

České “stihnout” se do angličtiny překládá více způsoby. Všechny jsou užitečné a dobře použitelné.Jak přeložit: STIHNOUT

Pokud má student přeložit české stihnout, napadne ho anglické sloveso catch a to je v pořádku, ale má omezené použití.

catch = stihnout (chytit)

Nejznámější sloveso v tomto významu je zcela jistě catch, které znamená stihnout ve smyslu chytit. A to třeba letící míč, běžící osobu, nebo (odjíždějící) vlak/autobus.

We caught the 9:30 to London. TTT *1
Luckily, they caught the train to Paris. TTT *2
Sorry, I have a train to catch. TTT *3
I always catch the 7:30 tram to work. TTT *4
Surprise, surprise. He didn't catch the last bus again. TTT *5
I couldn't find my wallet and then I didn't catch the bus to work. TTT *6 

Další význam tohoto slovesa je podobné zastihnout (třeba někoho doma) nebo stihnout (nějaký televizní pořad).

I just caught the last five minutes of the show. TTT *7
caught her just as she was leaving for work. TTT *8
I'm sure you will catch him at home. TTT *9
I need to go home now to catch the beginning of the film. TTT *10
He was getting ready to leave. I caught him just in time. TTT *11 

Sloveso catch je nepravidelné:
catch/'kætʃ/ – caught/'kɔ:t/ – caught/'kɔ:t/

manage = stihnout (zvládnout)

České stihnout lze také přeložit pomocí slovesa manage/'mænɪdʒ/, které má hlavní význam zvládnout nebo podařit se. Často lze v kontextu přeložit oběma způsoby:

They managed to escape before the flood came.
Stihli uniknout, než přišla povodeň.
Podařilo se jim uniknout, než přišla povodeň.

Většinou tedy stihnete (zvládnete) něco včas a za slovesem manage použijete další sloveso (v infinitivu s TO).

managed to get in touch with her before she went on holiday. TTT *12
Susan was so busy she didn't even manage to eat her breakfast. TTT *13
She managed to hide in the last second. The man was already getting in through the window. TTT *14
John managed to catch the last bus home. TTT *15 

Jak vidíte v poslední větě, manage můžete kombinovat i se slovesem catch.

Sloveso manage má více významů. Podrobnosti si můžete přečíst zde.

make it (to) = stihnout (dorazit)

Pokud chce student přeložit české stihnout někam dorazit, často je v koncích. Použití slovesa catch je nesprávné, a i když sloveso manage za určitých podmínek situaci vyřeší (více níže), existuje pro to velice užitečný idiom make it/'meɪkˌɪt/ (to a place).

Často se pojí s modálním slovesem can (nebo opisem be able to) a znamená stihnout něco nebo stihnout dorazit (někam / na nějaké místo).

I'm sorry I didn't make it to your party last night. I'm sure it was great. TTT *16
I won't make it to their wedding, I'm afraid. TTT *17
I can't make it to the conference in the end. TTT *18
I won't be able to make it to the meeting in London. TTT *19
She wasn't able to make it to London for the meeting. TTT *20
I couldn't make it to work on Friday. I'm terribly sorry. TTT *21
Will you be able to make it to the ball next Saturday? TTT *22
Can your colleagues make it to the fair next month? TTT *23
Steve and his wife made it to the hospital just in time. TTT *24 

Pokud je kontext jasný, není třeba dodávat místo (a tedy ani předložku to).

Sorry I didn't come. I wasn't able to make it to your party. TTT *25
Sorry I didn't come. I wasn't able to make it. TTT *26  

I'm sure the party was great success, but I wasn't able to make it. TTT *27
I can't make it on Friday. I have something else. Sorry. TTT *28
I was extremely busy that day, but I made it in the end. TTT *29
Give me a call and let me know if you can make it. TTT *30
Dad's just called. He's not going to make it. TTT *31
made it in the end! TTT *32  

Často místo spojení make it to a place (stihnout něco / stihnout někam dorazit) můžete použít i manage to come to a place (zvládnout někam dorazit), ale občas je to zbytečně “kostrbaté”.

I didn't make it to the party. TTT *33
I didn't manage to come to the party. TTT *34 

Spojení make it taky znamená zvládnout, dokázat:

Do you think you are going to make it? TTT *35 

Závěr

Pamatujte si tedy, že sloveso catch není jediné, které se hodí pro význam českého stihnout. Jde spíše o význam dostihnout nebo chytit. Druhé sloveso manage vám může mnohdy pomoci, ale idiom make it se často hodí nejlépe a přitom ho studenti většinou neznají.

Překlad:
 1. Stihli jsme spoj v 9:30 do Londýna.
 2. Naštěstí stihli ten vlak do Paříže.
 3. Promiň, musím stihnout vlak.
 4. Vždycky stíhám tramvaj do práce v 7:30.
 5. To je ale překvapení. Zase nestihnul poslední autobus.
 6. Nemohl jsem najít peněženku a pak jsem nestihl autobus do práce.
 7. Stihnul jsem jen posledních pět minut toho pořadu.
 8. Zastihl jsem ji ve chvíli, kdy odcházela do práce.
 9. Jsem si jistý, že ho zastihneš doma.
 10. Musím jít teď domů, abych stihl začátek toho filmu.
 11. Zrovna se chystal odejít. Stihl jsem ho právě včas.
 12. Stihl jsem se s ní spojit, než odjela na dovolenou.
 13. Susan byla tak zaměstnaná, že ani nestihla sníst snídani.
 14. Stihla se schovat v poslední chvíli. Ten muž už lezl dovnitř oknem.
 15. John stihnul chytit poslední autobus domů.
 16. Promiň že jsem nestihl včera tvoji oslavu. Jsem si jistý, že byla skvělá.
 17. Obávám se, že jejich svatbu nestihnu.
 18. Nakonec tu konferenci nestihnu.
 19. Nebudu schopen stihnout to jednání v Londýně.
 20. Nebyla schopna stihnout dorazit do Londýna na to jednání.
 21. Nestihl jsem přijít v pátek do práce. Strašně se omlouvám.
 22. Stihneš příští sobotu ten ples?
 23. Stihnou tvoji kolegové dorazit příští měsíc na ten veletrh?
 24. Steve a jeho žena stihli dorazit do nemocnice právě včas.
 25. Promiň, že jsem nepřišel. Nemohl jsem tvoji oslavu stihnout.
 26. Promiň, že jsem nepřišel. Nestihl jsem to.
 27. Jsem si jistý, že tvůj večírek měl velký úspěch, ale já ho nestihl.
 28. V pátek to nestihnu. Mám něco jiného. Promiň.
 29. Byl jsem ten den hrozně zaneprázdněný, ale nakonec jsem to stihl.
 30. Zavolej mi a dej mi vědět, jestli to stihneš.
 31. Právě volal táta. Nestihne dorazit.
 32. Nakonec jsem to stihnul!
 33. Nestihl jsem ten večírek.
 34. Nezvládl jsem přijít na ten večírek.
 35. Myslíš, že to zvládneš?Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají?

ALL LEVELS

Jak na to: Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit anglická slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.
ELEMENTARY

Fonetika, to je věda #2

Další cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti. Je určeno především úrovni ELEMENTARY, ale není pouze pro ně. Víte, jak se anglicky píše slovo “obvykle”?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit: STIHNOUT 2 1066 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 3 lety