Help for English

Jak přeložit: pěna

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2021

Víte, že pro překlad českého slova “pěna” má angličtina hned několik výrazů?Jak přeložit: pěna

Ono se řekne “pěna”, jenže pěn je celá řada – mýdlová, pivní, na holení, na kávě atd. My vám dnes ukážeme všechny anglické pěny.

froth

Slůvko froth/'frɒθ/ označuje nejčastěji pěnu na nápoji, tedy například na pivu či kávě, nebo jiné tekutině (např. polévce při vaření).

He finished his beer, wiped the froth from his mouth and started talking. TTT *1
I usually don't like beer with too much froth. TTT *2
The froth on the cappuccino was nice and thick. TTT *3
I would skim the froth from the soup, if I were you. TTT *4  

Odvozené přídavné jméno je frothy/'frɒθi/ = napěněný, zpěněný.

Stir the butter until it's frothy. TTT *5
She sat down and started sipping her hot frothy coffee. TTT *6  

Máme i sloveso froth/'frɒθ/ (nebo froth up) s významem napěnit, zpěnit (se).

Froth it up a bit before serving. TTT *7
When you open a beer can, the beer will always froth a little. TTT *8
Allow the butter to froth up before adding the chopped onion. TTT *9
Now you should add some frothed milk on top. TTT *10  

foam

Slovíčko foam/'fəʊm/ může opět označovat pěnu na nápoji. U kávy a piva je často považováno jako synonymum ke slovu froth. Obecně se však dá říct, že foam je hustší pěna, proto ho častěji uslyšíte ve spojení s pivem. U kávy pak popisuje často velmi hustou pěnu.

I always like my beer with a head of foam. TTT *11  

Pozn.: Pro pěnu u piva můžete slyšet taky beer head, tedy “čepice” na pivu.

Pěna foam je však často vnímána jako hustší, proto může jít například i o kosmetickou pěnu (na vlasy, na holení) nebo třeba pěnu hasicí. Může jít ale například i o pěnu vytvořenou čistícími prostředky při úklidu.

The firefighters had to use both foam and water. TTT *12
You may try to clean it with a dollop of shaving foam. TTT *13  

I zde můžeme slovo foam/'fəʊm/ použít jako sloveso s významy pěnit, zpěnit, vypěnit.

The beer foamed over the top of the glass. TTT *14  

Jelikož se jedná spíše o hustou, hutnou pěnu, můžeme jít ještě dál. Slovo foam/'fəʊm/ označuje také pěnovku, molitan, pěnovou pryž.

I didn't sleep well actually. The new foam mattress is too soft for me. TTT *15
Our memory foam mattresses will keep you from tossing and turning all night. TTT *16
The original foam in the armchair is in good condition, but I still think it needs upholstering. TTT *17
Our foam insulation is very effective for multiple reasons. TTT *18  

froth vs. foam

Slovíčka froth a foam jsou v mnoha ohledech synonyma. Obě označují pěnu na nápoji či jiné tekutině:

coffee froth/foam
beer froth/foam

Obě se používají i jako slovesa napěnit ale i pěnit. Například to froth/foam at the mouth znamená mít pěnu u huby (doslova) nebo přeneseně pěnit vzteky.

Rabid dogs usually foam at the mouth. TTT *19 (nebo froth)
When we told him the truth, he was frothing at the mouth. TTT *20 (nebo foam)

Obecně vzato je foam spíše hustší, hutnější a froth jemnější (obsahuje více viditelných bublinek), proto se foam používá pro kosmetické pěny nebo hasicí pěnu. Tam by se froth nehodilo. Foam je pak také molitan.

Slovíčko foam tvoří základ slova Styrofoam/'staɪərəf­əʊm/. To se používá hlavně v americké angličtině a označuje pěnový polystyren, polystyrenovou pěnu. Jde o obchodní název. V Británii používají běžně polystyrene/ˌpɒlɪ'sta­ɪri:n/.

Pozn.: Více se dočtete v článku Obchodní značky v angličtině.

mousse

Slovíčko mousse/'mu:s/ označuje šlehanou pěnu a může se jednat o sladký i slaný pokrm, ale i pěnu na vlasy. Studenti ho často chybně vyslovují jako slovo mouse/'maʊs/ (viz článek).

 • chocolate mousse = čokoládová pěna
 • salmon mousse = lososová pěna
 • styling/hair mousse = pěna k úpravě účesu (pěnové tužidlo)

Now spread the mousse on top of the cake. TTT *21
She applied some hair mousse and blow-dried the hair. TTT *22
For dessert they served a delicious chocolate mousse. TTT *23
He uses styling mousse on his hair to keep it in place. TTT *24  

Pozn.: Pro pěnu na vlasy tedy můžete použít foammousse. U jídla však pouze mousse.

bubble bath

Spojení bubble bath/'bʌbl bɑ:θ­/ znamená doslova pěnová koupel.

Megan soaked in a steamy bubble bath that her husband had drawn. TTT *25  

Jako nepočitatelné podstatné jméno se spojení bubble bath/'bʌbl bɑ:θ­/ používá pro pěnu do koupele (tekutinu).

Stop pouring it in! It's not bubble bath, it's my shampoo. TTT *26
The bubble bath bottle is half empty again! – What can I say? I love hot baths. TTT *27
Our new bubble bath creates luxurious bubbles for an amazing bath experience. TTT *28  

Vytvořená pěna je pak opět foam, pro bublinky můžete použít také bubbles.

Pozor! Díky slovu bubble (bublina, bublinka) si studenti často myslí, že spojení bubble bath označuje vířivku.

Vířivka nebo koupel s vířivkou je ale Jacuzzi/dʒə'ku:zi­/ nebo whirlpool/'wɜ:lpu:l­/ (či whirlpool bath) nebo hot tub/'hɒt tʌb.

Not only is there a sauna in the hotel, there's also a Jacuzzi. TTT *29
Each of our suites features a whirlpool bath. TTT *30  

lather

Slůvko lather/'lɑ:ðə/ označuje mýdlovou pěnu, mýdlové bublinky. Pozor na výslovnost – Britové čtou uprostřed /ɑ:/, Američané /æ/.

She rinsed the lather from her hair and reached for a towel. TTT *31
The lather got up my nose and I sneezed. TTT *32  

Slovo lather/'lɑ:ðə/ může být i sloveso s významy pěnit, zpěnit, namydlit, utvořit mýdlovou pěnu.

He took off his clothes and lathered himself with soap. TTT *33
The new shower gel smells great, but doesn't lather very well. TTT *34
Lather your hands with soap and scrub them for at least twenty seconds. TTT *35  

spume

Jako poslední si uvedeme slovíčko spume/'spju:m/, které označuje mořskou pěnu. Je to ale slovo značně formální, knižní. Běžně se pro pěnu na tekutině (tedy i mořskou) používá foam.

She was walking in the spume of the sea waves. TTT *36  

Poeticky se toto slovo používá občas i ve spojení s pivní pěnou. Tam je ale běžné použít foam či froth.

Překlad:
 1. Dopil svoje pivo, utřel si z pusy pěnu a začal mluvit.
 2. Obvykle nemám rád pivo, kde je příliš mnoho pěny.
 3. Pěna na tom kapučínu byla pěkně hustá.
 4. Na tvém místě bych tu pěnu z té polévky odstranil.
 5. Míchejte to máslo, dokud není napěněné.
 6. Sedla si a začala pít svou horkou napěněnou kávu.
 7. Trochu to napěň, než to budeš podávat.
 8. Když otevřeš plechovku piva, bude pivo vždycky trochu pěnit.
 9. Nech to máslo zpěnit, než přidáš tu nakrájenou cibuli.
 10. Teď bys měl nahoru přidat trochu napěněného mléka.
 11. Své pivo mám vždy rád s napěněnou čepicí.
 12. Hasiči museli použít pěnu i vodu.
 13. Můžeš to zkusit vyčistit s trochou holicí pěny.
 14. Pivo vypěnilo přes vrch sklenice.
 15. Popravdě jsem nespal moc dobře. Ta nová pěnová matrace je na mě moc měkká.
 16. Díky našim matracím s paměťovou pěnou se celou noc už nebudete převalovat v posteli.
 17. Původní molitan v tom křesle je v dobrém stavu, ale i tak si myslím, že je ho potřeba přečalounit.
 18. Naše pěnová izolace je velice účinná z mnoha důvodů.
 19. Vzteklí psi mají obvykle pěnu u huby.
 20. Když jsme mu řekli pravdu, pěnil vzteky.
 21. Nyní na dortu rozetřete pěnu.
 22. Použila vlasovou pěnu a vyfoukala vlasy dosucha.
 23. Jako dezert servírovali vynikající čokoládovou pěnu.
 24. Na vlasy používá pěnové tužidlo, aby držely tvar.
 25. Megan se ponořila do parné vířivé koupele, kterou její manžel napustil.
 26. Přestaň to tam nalévat! To není pěna do koupele, to je můj šampón.
 27. Ta lahev s pěnou do koupele už je zase z poloviny prázdná! – Co na to mám říct? Prostě se strašně rád koupu.
 28. Naše nová pěna do koupele vytváří luxusní bublinky pro dokonalý požitek z koupele.
 29. Nejen, že je v hotelu sauna, ale je tam i vířivka.
 30. Každý z našich apartmánů se může pochlubit vířivkou.
 31. Vypláchla si z vlasů pěnu a natáhla se pro ručník.
 32. Pěna se mi dostala do nosu a já si kýchnul.
 33. Sundal si oblečení a namydlil se mýdlem.
 34. Ten nový sprchový gel skvěle voní, ale moc dobře nepění.
 35. Namydlete si ruce mýdlem a drhněte je alespoň dvacet sekund.
 36. Procházela se pěnou mořských vln.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MOUSE vs. MOUSSE

MOUSE jistě všichni znáte, ale co druhé slovíčko, které je zdánlivě velmi podobné? Umíte ho správně přečíst a přeložit?
UPPER-INTERMEDIATE

Jak přeložit: předkrm

Slovíčko STARTER není jediné, které se používá pro překlad českého předkrmu. Rozšiřte si svou slovní zásobu.

INTERMEDIATE

Jak přeložit: plíseň

Překlad českého slova “plíseň” je rozhodně složitější, než by se mohlo zdát. A jelikož plísně patří do říše hub, zmíníme si i houby a kvasinky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit: pěna 4 1713 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety