Help for English

Sloveso MANAGE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.06.2010

Se slovesem MANAGE mají studenti často problémy, protože si jeho význam odvozují od slova MANAGER. Má však mnohem širší použití.Sloveso MANAGE

Dnešní sloveso je velmi užitečné, ale často dělá studentům problémy jeho pochopení ve větě. Většina z nich totiž spojuje sloveso manage/'mænɪdʒ/ s podstatným jménem manager/'mænɪdʒə­/ a proto ho pak překládají jako vést či řídit. Tento význam je sice také správný, ale častěji se v textu setkáte s významy jinými, které však většinou nejsou tak známé.

manage = zvládnout, zvládat

manage sth = zvládnout něco
manage to do sth = zvládnout něco udělat

Do you need a hand? – Thanks, I can manage. TTT
How do you manage to cope with all that stress? TTT
I didn't have a screwdriver, but I managed somehow. TTT
Can you manage another vodka? TTT
Could you help me? I can't manage on my own. TTT
Can you manage dinner tomorrow? TTT  

manage = podařit se, dokázat

manage to do sth = podařit se (něco udělat)

In the end she managed to open the bottle. TTT
The prisoners surprisingly managed to escape. TTT
They managed to persuade him to go with them. TTT
I don't know how, but you managed to come late again. TTT
Did you manage to buy some fresh fish? TTT
She always manages to insult someone when she's drunk. TTT  

manage = poradit si, vystačit si

manage with sth = poradit si s něčím
manage without sth = poradit si bez něčeho
manage on sth = vystačit si s něčím

Are you sure you can manage with all those boxes? TTT
I don't get it. I could never manage without a dishwasher. TTT
Thank you very much, but I'm sure I can manage by myself. TTT
How can you manage without a car? TTT
They had to manage on his salary for a year. Then she got a job. TTT
I can't buy you new shoes again. You'll have to manage with the ones you have. TTT  

manage = řídit, vést

She manages a small restaurant in the suburbs. TTT
You need to manage your time more effectively. TTT
Pete is managing a new department now. TTT
The firm was badly managed. No wonder they went bankrupt. TTT
He's excellent at managing people. TTT  

Odvozená slova

Ze slovesa manage pak vznikají odvozená slovíčka, která vycházejí právě z posledního zmíněného významu. Obecně však nedělají problémy, protože se používají podobně i v češtině.

managing = vedoucí, řídící
management = řízení, vedení, správa
manager = manažer, vedoucí pracovník

You'll have to talk about it with our Managing Director. TTT
Some people from the top management have resigned. TTT
She works as a Sales Manager. TTT  

Závěr

Znali jste i ostatní významu dnešního slovesa? Jak vidíte, manage rozhodně neznamená jen řídit nebo vést. Pamatujte si tedy, že je nejčastěji spojeno se zvládáním něčeho.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak přeložit: STIHNOUT

České “stihnout” se do angličtiny překládá více způsoby. Všechny jsou užitečné a dobře použitelné.

ELEMENTARY

Sloveso TAKE

Přehled hlavních významů a použití anglického slovesa TAKE.
PRE-INTERMEDIATE

Sloveso GET

Přehled významů a použití anglického slovesa GET
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso MANAGE 19 16596 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 6 lety