Help for English

Sloveso MANAGE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.06.2010

Se slovesem MANAGE mají studenti často problémy, protože si jeho význam odvozují od slova MANAGER. Má však mnohem širší použití.Sloveso MANAGE

Dnešní sloveso je velmi užitečné, ale často dělá studentům problémy jeho pochopení ve větě. Většina z nich totiž spojuje sloveso manage/'mænɪdʒ/ s podstatným jménem manager/'mænɪdʒə­/ a proto ho pak překládají jako vést či řídit. Tento význam je sice také správný, ale častěji se v textu setkáte s významy jinými, které však většinou nejsou tak známé.

manage = zvládnout, zvládat

manage/'mænɪdʒ/
manage sth = zvládnout něco
manage to do sth = zvládnout něco udělat

Do you need a hand? – Thanks, I can manage. TTT *1
How do you manage to cope with all that stress? TTT *2
I didn't have a screwdriver, but I managed somehow. TTT *3
Can you manage another vodka? TTT *4
Could you help me? I can't manage on my own. TTT *5
Can you manage dinner tomorrow? TTT *6  

manage = podařit se, dokázat

manage/'mænɪdʒ/
manage to do sth = podařit se (něco udělat)

In the end she managed to open the bottle. TTT *7
The prisoners surprisingly managed to escape. TTT *8
They managed to persuade him to go with them. TTT *9
I don't know how, but you managed to come late again. TTT *10
Did you manage to buy some fresh fish? TTT *11
She always manages to insult someone when she's drunk. TTT *12  

manage = poradit si, vystačit si

manage/'mænɪdʒ/
manage with sth = poradit si s něčím
manage without sth = poradit si bez něčeho
manage on sth = vystačit si s něčím

Are you sure you can manage with all those boxes? TTT *13
I don't get it. I could never manage without a dishwasher. TTT *14
Thank you very much, but I'm sure I can manage by myself. TTT *15
How can you manage without a car? TTT *16
They had to manage on his salary for a year. Then she got a job. TTT *17
I can't buy you new shoes again. You'll have to manage with the ones you have. TTT *18  

manage = řídit, vést

manage/'mænɪdʒ/

She manages a small restaurant in the suburbs. TTT *19
You need to manage your time more effectively. TTT *20
Pete is managing a new department now. TTT *21
The firm was badly managed. No wonder they went bankrupt. TTT *22
He's excellent at managing people. TTT *23  

Odvozená slova

Ze slovesa manage pak vznikají odvozená slovíčka, která vycházejí právě z posledního zmíněného významu. Obecně však nedělají problémy, protože se používají podobně i v češtině.

 • managing/'mænɪdʒɪŋ = vedoucí, řídící
 • management/'mænɪdʒmən­t/ = řízení, vedení, správa
 • manager/'mænɪdʒə­/ = manažer, vedoucí pracovník

You'll have to talk about it with our Managing Director. TTT *24
Some people from the top management have resigned. TTT *25
She works as a Sales Manager. TTT *26  

Závěr

Znali jste i ostatní významu dnešního slovesa? Jak vidíte, manage rozhodně neznamená jen řídit nebo vést. Pamatujte si tedy, že je nejčastěji spojeno se zvládáním něčeho.

Překlad:
 1. Potřebuješ pomoc? – Dík, to zvládnu.
 2. Jak zvládáš vypořádat se s tím vším stresem?
 3. Neměl jsem šroubovák, ale nějak jsem to zvládnul.
 4. Zvládneš ještě jednu vodku?
 5. Mohl bys mi pomoct? Nezvládnu to sám.
 6. Zvládneš zítra večeři?
 7. Nakonec se jí podařilo tu lahev otevřít.
 8. Vězňům se překvapivě podařilo uprchnout.
 9. Podařilo se jim přesvědčit ho, aby šel s nimi.
 10. Nevím jak, ale opět se ti podařilo přijít pozdě.
 11. Podařilo se ti koupit nějaké čerstvé rybí maso?
 12. Vždycky se jí podaří někoho urazit, když je opilá.
 13. Jsi si jist, že si poradíš s těmi všemi krabicemi?
 14. Nechápu to. Nikdy bych si bez myčky neporadil.
 15. Velice děkuji, ale jsem si jist, že to zvládnu sám.
 16. Jak jsi schopný poradit si bez auta?
 17. Museli si vystačit s jeho platem jeden rok. Pak dostala práci.
 18. Nemůžu ti koupit nové boty. Budeš si muset vystačit s těmi co máš.
 19. Řídí malou restauraci na předměstí.
 20. Musíš řídit svůj čas efektivněji.
 21. Pete nyní řídí nové oddělení.
 22. Ta firma byla špatně řízena. Není divu, že zbankrotovala.
 23. Umí skvěle řídit lidi.
 24. Budeš si o tom muset pohovořit s naším ředitelem.
 25. Někteří lidi z nejvyššího vedení společnosti dali výpověď.
 26. Pracuje jako manažer prodeje.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak přeložit: STIHNOUT

České “stihnout” se do angličtiny překládá více způsoby. Všechny jsou užitečné a dobře použitelné.

INTERMEDIATE

Sloveso SUGGEST

Sloveso SUGGEST je trochu problematické a často se v jeho použití chybuje. Víte, jak na to?

PRE-INTERMEDIATE

Sloveso CALL

CALL není jen sloveso pro telefonování. Má mnoho použití a studenti v nich bohužel často chybují.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso MANAGE 19 19542 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety