Help for English

Sloveso SUGGEST

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.11.2019

Sloveso SUGGEST je trochu problematické a často se v jeho použití chybuje. Víte, jak na to?Sloveso SUGGEST

Sloveso suggest/sə'dʒes­t/ znamená navrhnout / navrhovat, případně doporučit apod. Je zajímavé z několika důvodů. Patří sem nejen použití, ale i výslovnost. Kromě klasické výslovnosti /sə'dʒest/ je tu i varianta /səg'dʒest/, se kterou se tu a tam také setkáte.

V tomto významu se slovíčko objevuje především v následujících strukturách:

  • suggest something – navrhnout něco
  • suggest doing something – navrhnout něco udělat
  • suggest (that) somebody should do something – navrhnout, aby někdo něco udělal (britská angličtina)
  • suggest (that) somebody do something – navrhnout, aby někdo něco udělal (americká angličtina)

Na jednotlivé možnosti se nyní podíváme blíže.

SUGGEST sth/sb

První struktura je celkem jasná. Za slovesem použijeme klasicky předmět (navrhnout něco či někoho).

So what do you suggest? TTT
He went over my essay and suggested some changes. TTT
I don't know why they suggested me for the job. TTT
Don't look at me like that. You're the one who suggested it. TTT 

Můžeme doplnit také to, komu někdo něco navrhl, pomocí předložky to:

You're the one who suggested it to me in the first place. TTT 

Často se objevuje i v trpném rodě:

None of the things that were suggested worked. TTT 

Používá se i ve spojení s přímou řečí:

‘Let's go this way,’ he suggested. TTT
Finally, someone suggested: ‘How about we go get some food?’ TTT 

SUGGEST doing

Druhá struktura, tedy suggest + -ing, se používá, když někdo navrhuje něco pro skupinu lidí, do které sám patří.

suggest taking the train. TTT
So, you suggest taking a major step backwards? TTT
Someone suggested kicking him off the team. TTT
suggest doing nothing at this point. We'll see what happens. TTT 

V těchto větách si můžete představit, že dotyčný člověk řekl návrh pomocí let's:

He suggested waiting a little longer. TTT
→ He said: Let's wait a little longer. TTT 

SUGGEST (that)

Třetí struktura se týká návrhů i pro jinou osobu. Za suggest zde použijeme spojku that (kterou lze ale vynechávat). V britské angličtině za tím následuje věta s modálním slovesem should:

She suggested thatshould contact you. TTT
My boss suggestedshould start looking for another job. TTT
suggest that you should do that as soon as possible. TTT
It was suggested to me that I should leave the team. TTT 

V americké angličtině se v těchto případech should nepoužívá, použijeme pouze sloveso ve tvaru konjunktivu, což je tvar slovesa bez jakékoliv koncovky (tedy nepřibírá ani -s ve třetí osobě ani -ed v minulém čase).

suggest that he apologize. TTT
She suggested that I stop by. TTT
suggested he take it seriously. TTT
She suggested we go for a few drinks. TTT
It was suggested to him that he try to take things easy. TTT 

I varianta s přítomným a minulým časem je ale přípustná, i když v americké angličtině určitě ne tak častá:

I suggest that he apologizes.
Someone suggested that he apologized. TTT 

O konjunktivu se více dočtete v článku Konjunktiv v angličtině (the subjunctive mood).

Czenglish alert!

Studenti u tohoto slovesa často chybují, protože se snaží použít stejnou strukturu, jakou máme v češtině. V žádném případě není možné používat za suggest infinitiv.

She suggested to try a new approach.
She suggested trying a new approach. TTT 

Přípustná není tedy ani vazba suggest somebody to do something!

He suggested me to buy it online.
He suggested that I buy it online. TTT 

Tato vazba je možná u sloves want, would like, need, allow a dalších, ne však u suggest. Více se dočtete v článku Vazba předmětu s infinitivem.

Další významy

Sloveso suggest má i další, méně komplikované významy a použití (např. naznačovat, napovídat apod.)

Are you suggesting that I'm lying? TTT
How dare you suggest that I stole your ideas! TTT
All the evidence suggests that he's as guilty as sin. TTT
I don't think it's as serious a problem as these data suggest. TTT 

Závěrem

Sloveso suggest je v angličtině opravdu velmi běžné, a proto je důležité naučit se jeho správné použití. Především si zapamatujte, že ho nelze použít s infinitivem (suggest to go, suggest him to go apod.)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

SUGGESTION vs. PROPOSAL

Studentům se často pletou tato dvě slovíčka, která označují ‘návrh’, ale nejde vyloženě o synonyma.

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby ve výslovnosti #2

Umíte správně vyslovit problematická anglická slovíčka? Krátký test, který vaše znalosti prověří.
PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby ve výslovnosti #1

Umíte správně vyslovit problematická anglická slovíčka? Krátký test, který vaše znalosti prověří.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář