Help for English

Sloveso SUGGEST

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.11.2019

Sloveso SUGGEST je trochu problematické a často se v jeho použití chybuje. Víte, jak na to?Sloveso SUGGEST

Sloveso suggest/sə'dʒes­t/ znamená navrhnout / navrhovat, případně doporučit apod. Je zajímavé z několika důvodů. Patří sem nejen použití, ale i výslovnost. Kromě klasické výslovnosti /sə'dʒest/ je tu i varianta /səg'dʒest/, se kterou se tu a tam také setkáte.

V tomto významu se slovíčko objevuje především v následujících strukturách:

 • suggest something – navrhnout něco
 • suggest doing something – navrhnout něco udělat
 • suggest (that) somebody should do something – navrhnout, aby někdo něco udělal (britská angličtina)
 • suggest (that) somebody do something – navrhnout, aby někdo něco udělal (americká angličtina)

Na jednotlivé možnosti se nyní podíváme blíže.

SUGGEST sth/sb

První struktura je celkem jasná. Za slovesem použijeme klasicky předmět (navrhnout něco či někoho).

So what do you suggest? TTT *1
He went over my essay and suggested some changes. TTT *2
I don't know why they suggested me for the job. TTT *3
Don't look at me like that. You're the one who suggested it. TTT *4  

Můžeme doplnit také to, komu někdo něco navrhl, pomocí předložky to:

You're the one who suggested it to me in the first place. TTT *5  

Často se objevuje i v trpném rodě:

None of the things that were suggested worked. TTT *6  

Používá se i ve spojení s přímou řečí:

‘Let's go this way,’ he suggested. TTT *7
Finally, someone suggested: ‘How about we go get some food?’ TTT *8  

SUGGEST doing

Druhá struktura, tedy suggest + -ing, se používá, když někdo navrhuje něco pro skupinu lidí, do které sám patří.

suggest taking the train. TTT *9
So, you suggest taking a major step backwards? TTT *10
Someone suggested kicking him off the team. TTT *11
suggest doing nothing at this point. We'll see what happens. TTT *12  

V těchto větách si můžete představit, že dotyčný člověk řekl návrh pomocí let's:

He suggested waiting a little longer. TTT *13
→ He said: Let's wait a little longer. TTT *14  

SUGGEST (that)

Třetí struktura se týká návrhů i pro jinou osobu. Za suggest zde použijeme spojku that (kterou lze ale vynechávat). V britské angličtině za tím následuje věta s modálním slovesem should:

She suggested thatshould contact you. TTT *15
My boss suggestedshould start looking for another job. TTT *16
suggest that you should do that as soon as possible. TTT *17
It was suggested to me that I should leave the team. TTT *18  

V americké angličtině se v těchto případech should nepoužívá, použijeme pouze sloveso ve tvaru konjunktivu, což je tvar slovesa bez jakékoliv koncovky (tedy nepřibírá ani -s ve třetí osobě ani -ed v minulém čase).

suggest that he apologize. TTT *19
She suggested that I stop by. TTT *20
suggested he take it seriously. TTT *21
She suggested we go for a few drinks. TTT *22
It was suggested to him that he try to take things easy. TTT *23  

I varianta s přítomným a minulým časem je ale přípustná, i když v americké angličtině určitě ne tak častá:

I suggest that he apologizes.
Someone suggested that he apologized. TTT *24  

O konjunktivu se více dočtete v článku Konjunktiv v angličtině.

Czenglish alert!

Studenti u tohoto slovesa často chybují, protože se snaží použít stejnou strukturu, jakou máme v češtině. V žádném případě není možné používat za suggest infinitiv.

She suggested to try a new approach.
She suggested trying a new approach. TTT *25  

Přípustná není tedy ani vazba suggest somebody to do something!

He suggested me to buy it online.
He suggested that I buy it online. TTT *26  

Tato vazba je možná u sloves want, would like, need, allow a dalších, ne však u suggest. Více se dočtete v článku Vazba předmětu s infinitivem.

Další významy

Sloveso suggest/sə'dʒes­t/ má i další, méně komplikované významy a použití (např. naznačovat, napovídat apod.)

Are you suggesting that I'm lying? TTT *27
How dare you suggest that I stole your ideas! TTT *28
All the evidence suggests that he's as guilty as sin. TTT *29
I don't think it's as serious a problem as these data suggest. TTT *30  

Závěrem

Sloveso suggest je v angličtině opravdu velmi běžné, a proto je důležité naučit se jeho správné použití. Především si zapamatujte, že ho nelze použít s infinitivem (suggest to go, suggest him to go apod.)

Překlad:
 1. Tak co navrhuješ?
 2. Prošel si moji esej a navrhl nějaké změny.
 3. Netuším, proč mě navrhli na to místo.
 4. Nedívej se na mě tak. Ty jsi ten, kdo to navrhl.
 5. Ty jsi ten, kdo mi to vůbec navrhl.
 6. Žádná z těch věcí, která byla navržena, nefungovala.
 7. ‘Pojďme tudy,’ navrhl.
 8. Nakonec někdo navrhl: ‘Co kdybychom si zašli pro něco k jídlu?’
 9. Navrhuji jet vlakem.
 10. Takže ty navrhuješ udělat obrovský krok zpátky?
 11. Někdo navrhl vykopnout ho z týmu.
 12. Navrhuji v tuto chvíli nedělat nic. Uvidíme, co se stane.
 13. Navrhoval ještě nějakou dobu počkat.
 14. Pojďme ještě chvíli počkat.
 15. Navrhla mi, abych tě kontaktoval.
 16. Šéf mi navrhl, abych si začal hledat novou práci.
 17. Navrhuji, abys to udělal co nejdříve.
 18. Bylo mi navrženo, abych odešel z týmu.
 19. Doporučuji, aby se omluvil.
 20. Navrhla, abych se u ní zastavil.
 21. Doporučil jsem mu, aby to bral vážně.
 22. Navrhla, abychom si zašli na pár skleniček.
 23. Bylo mu doporučeno, aby zkusil brát věci v klidu.
 24. Někdo navrhl, aby se omluvil.
 25. Navrhla zkusit nový přístup.
 26. Navrhl mi, abych si to koupil na internetu.
 27. Ty naznačuješ, že lžu?
 28. Jak se opovažuješ naznačovat, že jsem ti ukradl tvé nápady!
 29. Všechny důkazy napovídají, že je vinen jako Kain.
 30. Nemyslím, že je to tak vážný problém, jak tato data napovídají.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

SUGGESTION vs. PROPOSAL

Studentům se často pletou tato dvě slovíčka, která označují ‘návrh’, ale nejde vyloženě o synonyma.

ELEMENTARY

Sloveso HAVE

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.
PRE-INTERMEDIATE

Sloveso CALL

CALL není jen sloveso pro telefonování. Má mnoho použití a studenti v nich bohužel často chybují.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář