Help for English

SUGGESTION vs. PROPOSAL

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.05.2020

Studentům se často pletou tato dvě slovíčka, která označují ‘návrh’, ale nejde vyloženě o synonyma.SUGGESTION vs. PROPOSAL

Dnes si opět posvítíme na slova s podobným významem. Jde o podstatná jména odvozena od sloves:

 • suggest/sə'dʒes­t/suggestion/sə'dʒes­tʃən/
 • propose/prə'pəʊzproposal/prə'pəʊz­l/

Obě tato slovesa se v určitém kontextu dají přeložit jako navrhovat, odvozená podstatná jména pak jako návrh. Nejde však vyloženě o synonyma. Pokud bychom to chtěli zestručnit, řekneme toto:

suggestion = idea (návrh, nápad)
proposal = plan (návrh, plán)

suggest – suggestion

Podstatné jméno suggestion je odvozeno od slovesa suggest (navrhovat, nadnést), kde studenti chybují hlavně v použití s jiným slovesem.

suggest telling them the whole truth. TTT
I don't know if I should call her? What do you suggest? TTT
Can you suggest where to go on holiday this summer? TTT
What do you suggest I do? TTT
Where do you suggest he go? TTT 

U tohoto slovesa vás asi zarazí absence koncového -s v poslední větě. Pokud jde o tzv. slovesný vzorec, pracujeme s ním následovně:

 • suggest sth
 • suggest sb to do sth
 • suggest doing sth
 • suggest (that) sb (should) do sth
 • suggest sb do sth

Pozn.: Více v samostatném článku.

Jak vidíte v příkladových větách výše, sloveso suggest použijeme, pokud něco “navrhujeme”, pokud máme nějaký nápad a zajímá nás, co si o něm myslí ostatní, nebo třeba něco doporučujeme. V podobném duchu se nese podstatné jméno suggestion/sə'dʒes­tʃən/.

Can I make a suggestion? Why don't we have the meeting in this office? TTT
Does anyone have any suggestions about the menu? TTT
My boss rejected my suggestion as undoable. TTT
We don't have to do it. It was just a suggestion. TTT
I'm open for suggestions. TTT 

propose – proposal

Podstatné jméno proposal je odvozeno od slovesa propose (navrhnout, nabídnout, zamýšlet). Význam je na první pohled velice podobný.

Navrhujeme ale už něco konkrétnějšího – něco k posouzení nebo rovnou přijetí či schválení.

The committee proposed several changes to the bill. TTT
They may propose that the number of hospital beds be reduced. TTT
propose dealing with the matter as soon as possible. TTT
propose that we discuss it next Monday. TTT
They proposed a peace treaty. TTT
What do you propose we do? TTT 

I zde je dobré zmínit slovesný vzorec:

 • propose sth
 • propose sb to do sth
 • propose doing sth
 • propose (that) sb (should) do sth

Odvozené podstatné jméno proposal/prə'pəʊz­l/ má stejné zabarvení. Je to tedy již návrh nějakého řešení, tedy plán. Tento návrh je předem promyšlen a je obsáhlejší, proto často mívá písemnou podobu.

The council submitted a proposal to reduce the number of vehicles in that area. TTT
proposal to increase property taxes was rejected by all the homeowners. TTT
The developer's pro­posal is to turn the area into an amusement park. TTT
I hope we will be presented with a better proposal. TTT 

suggestion = proposal ?

Někdy jsou významy těchto slov opravdu velice podobné. Jak jsme si psali, suggestion použijeme, pokud máme nějaký nápad a zajímá nás, co si o něm ostatní myslí. Slovo proposal většinou použijeme, když máme něco k posouzení nebo rovnou přijetí či schválení. Je to něco, co je předem promyšleno.

Proposal je často obsáhlejší, proto se hodně používá ve formálnějším kontextu. Velmi často funguje také tato rovnice:

suggestion = idea (návrh, nápad)
proposal = plan (návrh, plán)

Poznámka k výslovnosti:

Obě slovesa i podstatná jména mají přízvuk až na druhé slabice:

 • suggest/sə'dʒes­t/
 • suggestion/sə'dʒes­tʃən/
 • propose/prə'pəʊz
 • proposal/prə'pəʊz­l/

Více v článku Slovní přízvuk v angličtině.

Sloveso propose má ale ještě jeden důležitý význam a tím je požádat o ruku. Odvozené proposal (nebo marriage proposal, pokud není kontext jasný) pak tedy může znamenat žádost o ruku.

The ring is beautiful! How did he propose? TTT
They've been together for ten years. I don't think he'll ever propose to her. TTT
She was silent for a minute and then declined his marriage proposal. TTT 

Zmínit se také hodí spojení propose a toast = pronést přípitek, připít.

I'd like to propose a toast to the bride and groom. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Sloveso SUGGEST

Sloveso SUGGEST je trochu problematické a často se v jeho použití chybuje. Víte, jak na to?

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář