Help for English

Telephoning (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 30.05.2014

Slovní zásoba spojená s telefony a telefonováním. 
answer the phone - zvednout telefon
BrE
/'ɑ:nsə ðə'fəʊn/ Přehrát
AmE
/'ænsər ðə'foʊn/ Přehrát

verb - to pick up the receiver when the phone is ringing

 
answering machine - záznamník, telefonní záznamník
BrE
/'ɑ:nsərɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát
AmE
/'ænsərɪŋ mə'ʃi:n/ Přehrát

noun - a machine connected to your telephone that enables people to leave you a message when you are not available

 
area code - místní předvolba (tel.), předvolba (tel.)
BrE
/'eəriəˌkəʊd/ Přehrát
AmE
/'eriəˌkoʊd/ Přehrát

noun - the number you dial before the actual phone number if you want to contact somebody in a different area or region

 
break up - vypadávat (v tel. hovoru), ztrácet spojení (tel.), ztrácet se (při tel. hovoru)
BrE
/ˌbreɪk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌbreɪk'ʌp/ Přehrát

verb - to become difficult to understand because the telephone connection is bad

 
call back - zavolat zpět
BrE
/ˌkɔ:l'bæk/ Přehrát
AmE
/ˌkɔ:l'bæk/ Přehrát

verb - to return a call to somebody

 
caller - volající
BrE
/'kɔ:lə/ Přehrát
AmE
/'kɔ:lər/ Přehrát

noun - the person who is calling

 
carrier - poskytovatel, operátor
BrE
/'kæriə/ Přehrát
AmE
/'kæriər/ Přehrát

noun - the provider of phone or internet services

cell phone
cell phone - mobilní telefon
BrE
/'selˌfəʊn/ Přehrát
AmE
/'selˌfoʊn/ Přehrát

noun, American English - a kind of small telephone which you can easily carry in your bag or pocket

 
country code - předvolba státu (tel.), předvolba (tel.)
BrE
/'kʌntriˌkəʊd/ Přehrát
AmE
/'kʌntriˌkoʊd/ Přehrát

noun - the number that you dial before the actual phone number if you want to contact someone in a different country

 
dial - vytočit (číslo), vytáčet (čísla)
BrE
/'daɪəl/ Přehrát
AmE
/'daɪəl/ Přehrát

verb - to select a combination of numbers on a telephone etc.

 
dial tone - oznamovací tón
BrE
/'daɪəlˌtəʊn/ Přehrát
AmE
/'daɪəlˌtoʊn/ Přehrát

noun - the sound that indicates that the phone is working and ready to use

 
directory - telefonní seznam
BrE
/dɪ'rektəri/ Přehrát
AmE
/dɪ'rektəri/ Přehrát

noun - an alphabetical list of names, addresses and phone numbers

 
disconnect - odpojit, přerušit spojení
BrE
/ˌdɪskə'nekt/ Přehrát
AmE
/ˌdɪskə'nekt/ Přehrát

verb - to break the connection

 
engaged - obsazený (o telefonní lince)
BrE
/ɪn'geɪdʒd/ Přehrát
AmE
/ɪn'geɪdʒd/ Přehrát

adjective, British English - (of a telephone line) busy, in use

 
extension - linka (tel.), klapka (tel.)
BrE
/ɪk'stenʃn/ Přehrát
AmE
/ɪk'stenʃn/ Přehrát

noun - one of the telephones in a large building which is connected to the central one

 
get through - dovolat se
BrE
/ˌget'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌget'θru:/ Přehrát

verb - to manage to contact somebody by phone

 
hands-free - handsfree
BrE
/ˌhands'fri:/ Přehrát
AmE
/ˌhands'fri:/ Přehrát

adjective - (e.g. a phone) that doesn't have to be held in your hand when you want to use it

 
hang up - zavěsit (telefon)
BrE
/ˌhæŋ'ʊp/ Přehrát
AmE
/ˌhæŋ'ʊp/ Přehrát

verb - to end a phone call

 
hold - počkat na lince
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - (when phoning) to wait on the line until somebody can speak

 
landline - pevná linka
BrE
/'lændˌlaɪn/ Přehrát
AmE
/'lændˌlaɪn/ Přehrát

noun - a telephone line that uses wires (as opposed to mobile phones)

 
leave a message - zanechat vzkaz
BrE
/ˌli:v ə'mesɪdʒ/ Přehrát
AmE
/ˌli:v ə'mesɪdʒ/ Přehrát

verb - to leave a piece of information for somebody who you can't speak to directly

 
missed call - zmeškaný hovor
BrE
/ˌmɪst'kɔ:l/ Přehrát
AmE
/ˌmɪst'kɔ:l/ Přehrát

noun - a phone call that you didn't answer

 
network - síť, systém, řetězec
BrE
/'netwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'netwɜ:rk/ Přehrát

noun - a system of interconnected things

 
operator - operátor
BrE
/'ɒpəreɪtə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:pəreɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person whose job is to connect calls (usually in a large company)

 
pay-as-you-go - předplacený, s předplaceným tarifem (tel.)
BrE
/ˌpeɪəzju'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌpeɪəzju'goʊ/ Přehrát

adjective - (usually of phone services) paid for in advance, without a contract

 
payphone - telefonní automat, telefonní budka
BrE
/'peɪfəʊn/ Přehrát
AmE
/'peɪfoʊn/ Přehrát

noun - a public phone that works if you put coins in it

 
phone bill - účet za telefon, telefonní účet
BrE
/'fəʊnˌbɪl/ Přehrát
AmE
/'foʊnˌbɪl/ Přehrát

noun - a document that states how much you have to pay for telephone services

 
plan - tarif
BrE
/'plæn/ Přehrát
AmE
/'plæn/ Přehrát

noun - an arrangement with your phone provider that decides how much you pay for phone calls, text messages etc.

 
put through - přepojit (telefonicky), spojit (telefonicky)
BrE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt'θru:/ Přehrát

verb - to connect someone by phone to allow them to speak to somebody

 
receiver - sluchátko (telefonní)
BrE
/rɪ'si:və/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:vər/ Přehrát

noun - the part of the phone that you speak into and listen to

 
reception - signál (např. mobilního telefonu)
BrE
/rɪ'sepʃn/ Přehrát
AmE
/rɪ'sepʃn/ Přehrát

noun - the quality of the radio, TV or mobile phone signal

 
ringtone - vyzváněcí tón, vyzvánění
BrE
/'rɪŋˌtəʊn/ Přehrát
AmE
/'rɪŋˌtoʊn/ Přehrát

noun - the tone or the melody your phone plays when somebody is calling you

 
switchboard - telefonní ústředna
BrE
/'swɪtʃˌbɔ:d/ Přehrát
AmE
/'swɪtʃˌbɔ:rd/ Přehrát

noun - a telephone central in a company etc. where callers can be put through to different parts of the company

 
text - textová zpráva, sms, smska
BrE
/'tekst/ Přehrát
AmE
/'tekst/ Přehrát

noun - a short message sent from a mobile phone

 
top up - dobít (telefon)
BrE
/ˌtɒp'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌtɑ:p'ʌp/ Přehrát

verb, British English - to buy more credit for your mobile phone

 
voicemail - hlasová schránka
BrE
/'vɔɪsmeɪl/ Přehrát
AmE
/'vɔɪsmeɪl/ Přehrát

noun - a computer system for recording and replaying phone messagesPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Základy telefonování

Slovní zásoba a fráze důležité pro telefonování v angličtině.

PRE-INTERMEDIATE

Telephone English

Recenze učebnice zaměřené na procvičování angličtiny specifické pro telefonní hovory v angličtině.
INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (3)

Třetí část lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Telephoning (vocabulary) 15 16059 Od DaLeRa poslední příspěvek
před 9 lety