Jak telefonovat v angličtině (2)

Vydáno dne 17.12.2019

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: TELEPHONE

Jak telefonovat v angličtině (2)

V první části kapitoly o telefonování jsme si ukázali užitečnou slovní zásobu a podívali na telefonování z pozice volajícího. Dnes se podíváme na telefonování z pozice volaného.

Zvedám telefon

Představuji se

Začneme pochopitelně představováním. Pokud jste v české firmě a nepředpokládáte, že volající bude cizinec, pravděpodobně se budete představovat česky. Pokud však víte, že volající nemluví česky, můžete se představit například takto:

Good afternoon, ABC International. TTT *1
Good afternoon, ABC International. How can I help? TTT *2
Good afternoon, ABC International. How can I help you? TTT *3
Good morning. Marketing department. How may I help you? TTT *4
Good morning. Steve Johnson speaking. TTT *5
ABC International. May I help you? TTT *6

Můžete však být stručnější:

Sales department. TTT *7
James Stewart's office. TTT *8
Hello? TTT *9

U telefonu

Na druhé straně se ozve někdo, kdo chce mluvit přímo s vámi (Can I speak to James Stevens?). Vy pak odpovíte:

Speaking. TTT *10
This is James Stevens. TTT *11
James Stevens speaking. TTT *12

Kdo volá?

Volající se však nepředstavil a vy chcete vědět, kdo volá.

Who's calling please? TTT *13
May I ask who is calling? TTT *14
May I know what company you are calling from? TTT *15
Could I have your name, sir? TTT *16
Can I have your name, madam? TTT *17
Is that James Johnson? TTT *18

Když například přepojuji telefon někomu jinému, mohu říct třeba:

Who shall I say is calling? TTT *19

Proč voláte?

Můžete se také chtít zeptat na důvod telefonátu.

What is it about? TTT *20
May I ask what it is about? TTT *21
Can you tell me what it's about? TTT *22
What is it in connection with? TTT *23
May I ask the purpose of your call? TTT *24

Pozn.: Pokud vás zarazilo, že v první otázce je slovosled is it a ve druhé it is, přečtěte si článek Nepřímá řeč (2).

Komu voláte?

Pokud si myslíte, že hovor není určen vám, můžete se jednoduše zeptat, komu dotyčný volá.

Who would you like to speak to? TTT *25
Would you like to speak to our marketing manager? TTT *26

Máte špatné číslo

Možná volající omylem vytočil špatné číslo.

You must have the wrong number. TTT *27
Sorry, you have the wrong extension. I'll connect you to our switchboard again. TTT *28

Zjistím, zda je dostupný

Nevíte, zda je kolega v kanceláři. Nabídnete, že to zjistíte. Pak následuje požadavek na strpení (viz další odstavec).

I'll just check if she's available. TTT *29
Let me check if she's available. TTT *30
I'll see if he's in the office. TTT *31
I'll see if he's in. TTT *32

Moment prosím

Mnohokrát se stane, že v daném okamžiku nemůžete mluvit. Nebo se případně můžete chtít pouze zhluboka nadechnout, abyste hovor v angličtině zvládli lépe. Nebo chce volající na někoho přepojit a dotyčný má obsazeno. Ať je důvod jakýkoli, můžete použít jednu z těchto alternativ:

Hold the line, please. TTT *33
Can you hold, please? TTT *34

Would you like to hold? TTT *35
Will you hold? TTT *36

Can I put you on hold? TTT *37
I'll put you on hold. TTT *38
The line's busy. Shall I put you on hold? TTT *39

Are you OK to wait a couple of minutes? TTT *40
If you could just bear with me a second. TTT *41

Když budete s volajícím opět hovořit, můžete se omluvit za čekání:

Sorry to keep you waiting. TTT *42
I'm very sorry to keep you waiting. TTT *43

Můžete zavolat později?

Nemáte zrovna čas, nebo kolega, se kterým chce volající mluvit, není k dispozici.

Do you mind calling back later this afternoon? TTT *44
Would you mind calling me back tomorrow? TTT *45

Přepojím vás

Kolega, se kterým chce volající mluvit, je k dispozici. Můžete tedy volajícího přepojit.

I'll put you through. TTT *46
(I'm) putting you through. TTT *47
One moment, I'll connect you. TTT *48

I'll try and connect you to our marketing department. TTT *49
I will try and connect you to Mr Jackson. TTT *50
I'll put you through to Jack White. TTT *51
I will transfer you to Steve Hanson. TTT *52

Linka je obsazená

Linka může být pochopitelně obsazená, což se vyjádří slovíčkem busy/'bɪzi/ nebo engaged/ɪn'geɪdʒ­d/.

I'm very sorry, the line is busy. TTT *53
I'm sorry, the line is engaged. TTT *54

Pak se můžete dotázat, jestli volající počká, nebo zda chce zavolat později. O těchto situacích již byla řeč výše.

Není k dispozici

Volaný však není k dispozici. Důvodů může být jistě mnoho. Zde jen několik z nich.

I'm sorry, there's no answer. TTT *55
I'm afraid he's on another line. TTT *56

I'm afraid she isn't at the office today. TTT *57
I'm very sorry, but he is away on business. TTT *58
She's in a meeting right now. TTT *59
I'm afraid he's on holiday this week. TTT *60
She's not available right now. TTT *61
Sorry, she isn't in at the moment. TTT *62
I'm afraid she's out of the office. TTT *63
I'm afraid she isn't in the office right now. TTT *64
She isn't at her desk at the moment. TTT *65

Pak se můžete otázat, zda nemůže pomoci někdo jiný:

Would you like to speak to someone else? TTT *66

Kdy bude k dispozici?

Můžete také nabídnout dobu nebo čas, kdy se kolega vrátí

He will not be available until 3. TTT *67
He should be free later this afternoon. TTT *68
She should be available later this morning. TTT *69
She'll be free in an hour. TTT *70

Pozn.: Pokud chcete vyjádřit, že se něco stane (stalo) v nějakou dobu, použijete spojení “not…until”. Více zde.

He will not be back until three. TTT *71
She was not at her desk until four. TTT *72

Vzkazy

Můžete se nabídnout, že nedostupnému volanému zanecháte vzkaz. O vzkazech jsme se podrobně bavili v samostatném článku. Zde si pouze ukážeme užitečné vazby z pozice člověka, který zvedl telefon za kolegu a chce nabídnout zanechání vzkazu:

Can I take a message? TTT *73
Would you like to leave a message? TTT *74

Can I take a message for her? TTT *75
Can I give him a message? TTT *76

Shall I ask him to call you back? TTT *77

Pozn.: Klikněte na obrázky a otevře se vám podrobný článek o zanechání vzkazů.

Můžete být formálnější:

Would you care to leave a message? TTT *78

Nemáte ale u sebe nic na psaní:

Let me get a pen. TTT *79
I'll just get a pen. TTT *80

Jste připraveni zapsat si zprávu:

Ok. Go ahead. TTT *81

Zprávu pak můžete pro jistotu volajícímu přečíst:

Let me read it back to you. TTT *82

Můžete volajícího ujistit, že zprávu předáte:

I'll make sure he gets your message. TTT *83
I'll give her the message. TTT *84

Nehodí se mi to

Volající chce mluvit právě s vámi, ale vy zrovna nemáte čas.

I'm very sorry, I'm on my way to a meeting right now. Can I call you back? TTT *85
I'm sorry, I'm in the middle of something, I'll call you back. TTT *86
I'm afraid I'm a little busy right now. Could I call you back in an hour? TTT *87

Volající se snaží domluvit s vámi termín (například schůzky), ale vám nevyhovuje.

I'm afraid Friday afternoon is rather inconvenient. TTT *88
Yes, Monday morning is fine, but I'd prefer the afternoon if you don't mind. TTT *89
Could we possibly make it on Friday afternoon instead? TTT *90

Ostatní

A nyní ještě několik praktických vět, které nabylo kam zařadit.

Thank you for calling (me) back. TTT *91
Thank you for returning my call. TTT *92

Let me give you my extension in case you have any further questions. TTT *93
Let me give you my mobile phone number in case there are any problems. TTT *94

Does Mr Jackson have your number? TTT *95

Ukončení hovoru

Na konci hovoru se zeptejte, zda můžete pomoci ještě s něčím.

Is there anything else? TTT *96
Is there anything else I can help you with? TTT *97
Is there anything else I can do for you? TTT *98

Pak následuje klasické Goodbye.


Tímto končí druhá část této kapitoly aktuální lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V třetí části najdete mnoho dalších užitečných rad, které vám usnadní telefonáty v angličtině.

Překlad:
 1. Dobrý den, ABC International.
 2. Dobrý den, ABC International. Jak mohu pomoci?
 3. Dobrý den, ABC International. Jak vám mohu pomoci?
 4. Dobrý den, marketingové oddělení. Jak vám mohu pomoci?
 5. Dobrý den, u telefonu Steve Johnson.
 6. ABC International. Mohu vám pomoci?
 7. Prodejní oddělení.
 8. Kancelář Jamese Stewarta. (když telefon zvedá asistentka)
 9. Haló?
 10. U telefonu.
 11. Toto je James Stevens.
 12. U telefonu James Stevens.
 13. Kdo volá prosím?
 14. Mohu se zeptat, kdo volá?
 15. Mohu vědět, z jaké firmy voláte?
 16. Mohu mít vaše jméno, pane?
 17. Mohu mít vaše jméno, paní?
 18. Je to James Johnson? (když si myslím, že jsem volaného poznal)
 19. Koho mám ohlásit?
 20. O co se jedná? (o co jde)
 21. Mohu se zeptat, o co se jedná? (o co jde)
 22. Můžete mi říct, o co jde?
 23. V souvislosti s čím voláte?
 24. Mohu se zeptat na důvod vašeho telefonátu?
 25. S kým byste chtěl hovořit?
 26. Chtěl byste hovořit s naším marketingovým manažerem?
 27. Musíte mít špatné číslo.
 28. Promiňte, máte špatnou linku. Přepojím vás na naši ústřednu.
 29. Podívám se, jestli je k dispozici.
 30. Nechtě mě podívat se, zda je k dispozici.
 31. Podívám se, jestli je v kanceláři.
 32. Podívám se, jestli je v kanceláři.
 33. Moment prosím. (doslova: podržte linku)
 34. Můžete počkat, prosím?
 35. Chtěl byste počkat?
 36. Počkáte?
 37. Můžu vás dát do čekání. (pustíte volajícímu například hudbu)
 38. Dám vás do čekání.
 39. Je obsazeno. Mám vás dát do čekačky?
 40. Nevadí vám počkat pár minut?
 41. Kdybyste mohl mít chviličku se mnou strpení.
 42. Promiňte, že jsem vás nechal čekat.
 43. Velice se omlouvám, že jsem vás nechal čekat.
 44. Nevadilo by vám zavolat zpět později odpoledne?
 45. Vadilo by vám zavolat mi zítra?
 46. Přepojím vás.
 47. Přepojuji vás.
 48. Moment prosím, přepojím vás.
 49. Pokusím se vás přepojit na naše marketingové oddělení.
 50. Pokusím se vám přepojit na pana Jacksona.
 51. Přepojím vás na Jacka Whita.
 52. Přepojím vás na Steva Hansona.
 53. Velice se omlouvám, ale linka je obsazená.
 54. Omlouvám se, linka je obsazená.
 55. Promiňte, nikdo to nezvedá.
 56. Obávám se (je mi líto), ale mluví na druhé lince.
 57. Omlouvám se, ale není dnes v kanceláři.
 58. Velice se omlouvám, ale je zlužebně mimo.
 59. Je momentálně na jednání.
 60. Obávám se, že je tento týden na dovolené.
 61. Momentálně není dostupná.
 62. Promiňte, není teď v kanceláři.
 63. Obávám se, že není v kanceláři.
 64. Obávám se, že nyní není v kanceláři.
 65. Není v tuto chvíli u svého stolu.
 66. Chtěla byste mluvit s někým jiným?
 67. Bude zpět až ve tři. (všimňěte si stavby věty: NOT…UNTIL…)
 68. Měl by být volný později během odpoledne.
 69. Měla by být volná později během dopoledne.
 70. Bude volná za hodinu.
 71. Bude zpět AŽ ve tři.
 72. Byla u svého stolu AŽ ve čtyři.
 73. Smím mu/jí zanechat (napsat) vzkaz? (já budu zapisovat)
 74. Nechtěl byste mu/jí nechat vzkaz? (vy budete diktovat, já zapisovat)
 75. Smím jí zanechat (napsat) vzkaz?
 76. Můžu mu dát vzkaz?
 77. Mám mu říct, aby vám zavolal?
 78. Chtěl byste nechat vzkaz?
 79. Vezmu si pero.
 80. Vezmu si pero.
 81. Ok, začněte.
 82. Přečtu vám ji (vaši zprávu).
 83. Zařídím, aby vaši zprávu dostal.
 84. Dám jí vaši zprávu.
 85. Velice se omlouvám, zrovna jsem na cestě na jednání. Můžu vám pak zavolat?
 86. Omlouvám se, ale něco teď mám. Zavolám vám zpět.
 87. Omlouvám se, ale mám teď trochu víc práce. Mohl bych vám zavolat za hodinu?
 88. Obávám se, že páteční odpoledne mi moc nevyhovuje.
 89. Ano, pondělní dopoledne je v pořádku, ale raději přece jen až odpoledne, jestli vám to nevadí
 90. Myslíte, že by bylo možné domluvit se místo toho na pátečním odpoledni?
 91. Děkuji, že voláte zpět.
 92. Děkuji, že voláte zpět.
 93. Dám vám (dovolte mi dát vám) moji linku, kdybyste měl nějaké další dotazy.
 94. Dám vám (dovolte mi dát vám) číslo mého mobilu, kdyby nastaly nějaké problémy.
 95. Má pan Jackson vaše číslo?
 96. Ještě něco?
 97. Mohu vám pomoci ještě s něčím?
 98. Mohu pro vás ještě něco udělat?
Přepis bublinkové nápovědy: