Hovorová slovíčka končící na -o

Vydáno dne 30.03.2021

Článek o hovorových slovíčkách jako například bro, pro, weirdo, convo či lingo.Slova s ‘koncovkou’ -o

V neformální angličtině se často setkáte s výrazy, které mají takovou zvláštní ‘koncovku’ -o. Určitě poznáte slovíčka jako kilo, disco či photo, která patří již do běžného slovníku snad každého, kdo anglicky alespoň trochu hovoří.

Existují jich ale desítky, a ne všechny z nich budou studenti znát. My se podíváme na ta nejčastější a ukážeme si, jak se tvoří.

Pozor na výslovnost

Hned v úvodu je však třeba zdůraznit, že všechna slova končící -o, před kterým předchází souhláska, ve výslovnosti končí dvojhláskou /əʊ/ či v americké angličtině //. Nikdy nekončí tvrdým českým “O” (jako v českých slovech auto, Brno, maso apod.). O tom tu ostatně máme samostatný článek Výslovnost: koncové ‘-O’.

“Clipping”

Nejčastěji tato slova vznikla tzv. clippingem, tedy jakýmsi ustřižením části slova. Například již zmíněné photo/'fəʊtəʊ/ je ve skutečnosti osekané slovíčko photograph/'fəʊtəˌgrɑ­:f/ a disco/'dɪskəʊ/ vzniklo podobně useknutím části slova discotheque/ˌdɪskəʊ'te­k/. Více v samostatném článku Word formation: Clipping.

Další slovíčka jsou například nympho /nɪmfəʊ/ TTT *1, pyro /paɪrəʊ/ TTT *2, emo /i:məʊ/ TTT *3, mono /mɒnəʊ/ TTT *4, expo /ekspəʊ/ TTT *5, chemo /ki:məʊ/ TTT *6, cardio /kɑ:dɪəʊ/ TTT *7, clepto /kleptəʊ/ TTT *8.

Clipping + přidané O

Podobným způsobem vznikla i další již hovorovější slovíčka. U nich nejde ale už o obyčejné zkrácení. K tomu sice dojde, ale koncové -o je přidáno až dodatečně. Např. slovíčko combo (kombinace) vzniklo sice zkrácením slova combination ale koncovku -o k němu musíme přidat sami. Následující případy jsou slangové a objevují se převážně v americké angličtině.

Další slovíčka jsou třeba servo /sɜ:vəʊ/ TTT *11, convo /kɒnvəʊ/ TTT *12, garbo /gɑ:rbəʊ/ TTT *13, lingo /lɪŋgəʊ/ TTT *14.

Tento jev je patrný i v některých oficiálních názvech a slovech:

Pozn.: Vedle toho je ještě slůvko jelly, ale to je něco jako marmeláda (bez zrníček, slupek apod.) a jello je spíše ovocné želé.

Pouze přidané O

Další skupinu tvoří slovíčka, kde vlastně nejde o clipping, ale písmenko -o se prostě přidá k nějakému existujícímu slovu. Je to například:

Poslední uvedený příklad ukazuje jednu zajímavost. Američané toto spojení používají, protože zní ‘mexicky’ (po vzoru jim dobře známých slov jako amigo či dinero).

Oni si obecně hodně slangu vypůjčili ze španělštiny (od Mexičanů) a přidávání -o je toho v některých případech příkladem. “No problemo” ale samozřejmě španělsky vůbec není. Slovo “problém” je španělsky problema, nikoli problemo. Navíš španělské “no” je záporka, která se přidává ke slovesům, neznamená ‘žádný’ jako anglické NO. Ale zní to španělsky a proto je to pro některé ‘cool’.

Stejným způsobem se někdy přidává -o k mužským křestním jménům: Johno, Jacko, Stevo, Marko, Davo atd. Není to ale jen specialita Američanů, podobně jména tvoří např. i v Austrálii.

Další příklady

Nakonec ještě několik dalších hovorových výrazů, se kterými se můžete setkat:

Závěrem

Cílem článku nebylo naučit vás uvedené příklady používat, ale spíše poukázat na zajímavý jev v anglické hovorové (i obecné) slovní zásobě. Do své aktivní slovní zásoby ale raději zahrňte jen ty výrazy, u kterých si jste jistí použitím. Budete-li v každodenním kontaktu s ‘živou’ angličtinou, jistě se s nimi budete setkávat a poznávat i další podobná slova.

Překlad:
 1. from nymphomaniac – nymfoman/nymfomanka
 2. from pyromaniac – pyroman
 3. from emotional hardcore – emo, hudební styl
 4. from mononucleosis – mononukleóza
 5. from exposition – výstava
 6. from chemotherapy – chemoterapie
 7. from cardiovascular exercise – aerobní cvičení
 8. from cleptomaniac – kleptoman/klep­tomanka
 9. Pozor, nejedná se o tzv. kombo, které používají např. kytaristé. To se anglicky řekne ‘amp’.
 10. zde sice je o i v původním slově ale ne ve výslovnosti
 11. from service station – benzínová pumpa / autoservis
 12. from conversation – konverzace
 13. from garbage collector – popelář
 14. from language – (cizí) jazyk (br.) / hantýrka, slang, mluva (am.
 15. Také název animovaného filmu (Walt Disney) – o slůněti, které se mělo jmenovat Jumbo ale přejmenovali ho na Dumbo (aby jméno obsahovalo slovo ‘dumb’
Přepis bublinkové nápovědy: