CUSTOM, CUSTOMS, CUSTOMER ...

Vydáno dne 21.01.2021

Tato slovíčka mají sice poměrně odlišný význam, ale v angličtině patří do jedné “rodiny”.CUSTOM, CUSTOMS, CUSTOMER …

Dnes si posvítíme na skupinu slovíček, která dělají studentům často problémy. Je to dáno hlavně tím, že z pohledu češtiny si významově nejsou tolik podobná, ale v angličtině patří do jedné “rodiny”.

custom = zvyk

Začneme slůvkem custom/'kʌstəm, které tvoří základ všech ostatních. V češtině znamená zvyk, zvyklost, obyčej.

When you travel abroad, you should learn about the local customs. TTT *1
I find the custom of bullfighting cruel and distasteful. TTT *2
As was the custom, Jesus was circumcised on the eighth day. TTT *3
Many old people still follow the custom, but among younger generations it is uncommon. TTT *4  

Pozn.: Tento význam slova custom má někdy podobný význam jako tradition TTT *5.

custom vs. habit

České slůvko zvyk lze do angličtiny přeložit jako custom nebo jako habit. Je zde však rozdíl.

Zatímco custom označuje zvyk ve smyslu národního zvyku, tradice, slovíčko habit popisuje zvyk více “osobní”. Je to něco, co si nějaký člověk zvykl dělat a dělá to již bez přemýšlení, automaticky. Může to být ranní vstávání nebo třeba kouření.

Více v článku Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?.

Pozn.: Od tohoto významu je odvozeno i slovíčko accustomed/ə'kʌstəm­d/ (zvyklý), které je však poměrně formální – běžně uslyšíte used to/'ju:st tʊ.

custom = dělaný na zakázku

Vedle toho máme ještě přídavné jméno custom/'kʌstəm, které se používá hlavně v americké angličtině a znamená zakázkový, dělaný na zakázku. Stojí vždy před podstatným jménem.

Their house was filled with custom furniture. It must have been really expensive. TTT *6
He's ordered a custom bicycle. TTT *7  

Pozn.: Ve formální britské angličtině používají přídavné jméno bespoke/bɪ'spəʊk.

Často je také součástí složených slov, jako např. custom-made, custom-designed, custom-tailored.

custom-made solution would be way more efficient. TTT *8
Do you really need a custom-tailored suit? TTT *9  

Slovíček pro překlad “na míru”, “na zakázku” je celá řada. Více v článku Jak přeložit: “na míru”.

Jak ale souvisí “zvyky” s “výrobky na zakázku”? Ve velmi formální angličtině má slůvko custom totiž také význam věrnost zákazníků, přízeň zákazníků, tedy že si zákazníci zvyknou chodit do určitého obchodu.

customs

Další slovíčko je customs/'kʌstəmz/, což můžeme přeložit jako celnice, celní kontrola, celní správa apod.

Well, we have to go through customs first. TTT *10
The baggage carousel was just a few metres beyond the customs booth. TTT *11
They got stopped and searched at the British customs. TTT *12
They stopped my dad at customs and asked him many questions. TTT *13
You'll never be able to take this through customs. TTT *14
Do I have to declare these when I go through customs? TTT *15  

Pokud jde o celní úřad, většinou se píše s velkým písmenem Customs (nebo Customs Office). V americké angličtině můžete také slyšet delší US Customs Service, v britské pak Customs and Excise (clo a daň).

Je součástí mnoha složených výrazů, které souvisí s celnicí:

Opět se můžete ptát, jak souvisí “celní správa” a “zvyky”. Původně se toto slovo používalo v jednotném čísle custom a označovalo poplatek, který bylo zvykem platit vladaři. Později už toto slovo označovalo slovo poplatky, které bylo třeba uhradit při prodeji zboží na trhu. Spojení customs house (nebo custom house) označovala historicky budovu v přístavu nebo na hranicích, kde se platilo clo.

customer

Slovíčko customer/'kʌstəmə­/ je z dnešního článku patrně nejznámější, je to zákazník.

When I entered the shop, there were no customers. TTT *16
My colleague is with a customer right now. TTT *17
I don't know why, but customers stopped coming to our shop. TTT *18
Our goal is a satisfied customer who will be happy to return. TTT *19
We simply need to attract more customers. TTT *20  

Užitečné spojení je customer services = služby zákazníkům, péče o zákazníky.

Their customer services aren't very good. TTT *21
The customer service department wasn't very helpful. TTT *22  

A jak souvisí “zákazník” a “zvyky”? Je to podobné jako u slova custom (na míru). Zákazník je vlastně někdo, kdo si zvykne navštěvovat nějaký obchod.

customize

Další slovíčko z této “rodiny” je customize/'kʌstəmaɪ­z/ s významy uzpůsobit, přizpůsobit, upravit (na míru), nebo jednoduše odlišit (od ostatních). Opět to tedy souvisí s významem “na zakázku” (pro konkrétního zákazníka).

If you decide to customize one of our beds, the possibilities are endless. TTT *23
Before he starts customizing your wedding gown, you have to pay for it. TTT *24
He paid a lot of money to have his car customized, but didn't really like the result. TTT *25  

Minulé příčestí je pak customized = upravený, přizpůsobený požadavkům zákazníka. Jeho význam je pak téměř stejný jako výše zmíněné přídavné jméno custom:

Odvozené je přídavné jméno customizable/'kʌstəma­ɪzəbl/ = přizpůsobitelný, upravitelný.

Pozn.: V britské angličtině píšeme na konci -ise, tedy customise a odvozené customised, customisable. Více zde.

customary

Poslední dnešní slovíčko je odvozené customary/'kʌstəmər­i/ = tradiční, obvyklé, zvyklé. Například podání rukou, jako na fotografii.

In the Czech Republic it's customary to eat fish on Christmas Eve. TTT *26
It is customary to greet everyone with a handshake in many countries. TTT *27  

Překlad:
 1. Cestujete-li do zahraničí, měli byste se naučit něco o místních zvycích.
 2. Tradice býčích zápasů mi přijde krutá a nechutná.
 3. Podle tradice, Ježíš byl obřezán osmého dne.
 4. Mnoho starších lidí stále ten zvyk drží, ale mezi mladšími generacemi je to neobvyklé.
 5. na fotografii vidíte tzv. CHRISTMAS CRACKER, který se takto ve dvou otevírá u vánočního stolu – o této tradici u nás najdete článek
 6. Jejich dům je plný nábytku na zakázku. Musel být opravdu drahý.
 7. Objednal si kolo na zakázku.
 8. Řešení na míru by bylo mnohem efektivnější.
 9. Opravdu potřebuješ oblek šitý na míru?
 10. No, nejprve musíme projít přes celní kontrolu.
 11. Točící pás se zavazadly byl jen pár metrů za celní kabinkou.
 12. Na britské celnici byli zastaveni a prohledáni.
 13. Mého tátu na celnici zastavili a ptali se ho na spoustu otázek.
 14. Toto přes celnici nikdy neproneseš.
 15. Musím toto přihlásit k proclení, až půjdu přes celnici?
 16. Když jsem vešel do obchodu, nebyli tam žádní zákazníci.
 17. Kolega se nyní věnuje zákazníkovi.
 18. Nevím proč, ale zákazníci do našeho obchodu přestali chodit.
 19. Naším cílem je spokojený zákazník, který se bude rád vracet.
 20. Musíme jednoduše nalákat více zákazníků.
 21. Jejich zákaznické služby nejsou moc dobré.
 22. Oddělení pro péči o zákazníky mi moc nepomohlo.
 23. Pokud se rozhodnete nechat si jednu z našich postelí upravit, možnosti jsou nekonečné.
 24. Než vám začne svatební šaty upravovat, musíte je zaplatit.
 25. Zaplatil hodně peněz, aby mu to auto upravili na zakázku, ale s výsledkem moc spokojený nebyl.
 26. V České republice je zvykem jíst na Štědrý večer rybu.
 27. V mnoha zemích je zvykem vítat se s každým potřesením rukou.
Přepis bublinkové nápovědy: