Help for English

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.03.2021

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.Anglicky ‘zvyk’: CUSTOM or HABIT

Odlišná slovíčka, která mají v češtině stejný překlad, patří k častým oblastem, ve kterých se chybuje. Jsou to např. evergreeny jako learn a teach, borrow a lend a mnoho dalších. Dnes se podíváme na české slovo zvyk a to, jak toto slovíčko správně přeložit do angličtiny.

Není zvyk jako zvyk. Základní dva zvyky, o kterých budeme dnes mluvit, se překládají slovíčky habit/'hæbɪt/ a custom/'kʌstəm.

habit

Podstatné jméno habit/'hæbɪt/ označuje nějakou aktivitu, kterou si člověk zvykl dělat a dělá ji již bez přemýšlení, automaticky. Může to být ranní vstávání nebo třeba kouření. Překládáme ho jako zvyk, návyk či zlozvyk (je-li negativní).

Reading regularly is a good habit. TTT *1
Nail biting is a habit that is not easy to quit. TTT *2
You can stay up late today but don't let it become a habit. TTT *3  

Chceme-li zdůraznit, že se jedná o zlozvyk, použijeme jednoduše spojení bad habit/'bæd hæb­ɪt/.

Lying is a bad habit. TTT *4  

Slovo habits (tedy množné číslo) se často používá ve významu návyky:

 • eating habits TTT *5
 • working habits TTT *6
 • learning habits TTT *7

The book teaches you how to develop learning habits in your children. TTT *8
If you want to run a successful business, you need to understand people's spending habits. TTT *9  

Když nějaký návyk/zlozvyk získáte, používáme spojení get in the habit (of):

My son got in the habit of chewing on furniture. TTT *10  

Když se naopak takového návyku zbavujeme, je tu spojení break the habit:

I need to break the habit of saying ‘you know’ in every sentence. TTT *11  

Síle zvyku anglicky říkáme prostě force of habit:

Oops! I said “you know” again. Sorry. Force of habit. TTT *12

Uděláme-li něco ze zvyku, je to out of habit:

He just said sorry out of habit. He didn't really mean to apologize. TTT *13  

Přídavné jméno od slova habit je habitual/hə'bɪtʃʊə­l/ = obvyklý:

I made my habitual mistake again. TTT *14
After lunch he needs his habitual cigarette. TTT *15  

Slovo habit/‘hæbɪt/ ale také může být hábit, tedy se zvyky to nemá nic společného. Dvojznačnost slova habit se ale hodila autorům filmu Sestra v akci 2, který se jmenoval Back in the habit – tedy zároveň 'zpátky v hábitu’ a ‘zpátky v návyku’.

Chceme-li jednoduše říci, že jsme na něco zvyklí nebo jsme si na něco zvykli, používáme přídavné jméno used/'ju:st/ s předložkou to:

I'm used to it. TTT *16
I can't get used to his constant complaining. TTT *17  

Pozn.: O tomto se ale více dozvíte v samostatném článku Co znamená ‘USED TO’?.

custom

Slovíčko custom/'kʌstəm oproti tomu označuje nějakou zvyklost či obyčej, tedy například národní zvyk, tradici apod.

When you travel abroad, you should learn about the local customs. TTT *18
I find the custom of bullfighting cruel and distasteful. TTT *19
As was the custom, Jesus was circumcised on the eighth day. TTT *20  

Pro spojení držet zvyk používáme sloveso follow nebo observe:

Many old people still follow the custom, but among younger generations it is uncommon. TTT *21  

Slovo custom lze použít ale i tehdy, když nejde o tradice přijaté v celé společností. Může se jednat i o něco, co jednotlivec dělá pravidelně a stalo se to pro něho normální:

As was his custom, he went for a walk after lunch. TTT *22  

Je tu tedy rozdíl mezi habit a custom? Ano, habit by spíše bylo, kdyby něco člověk dělal už bez přemýšlení, automaticky. Dotyčný zde ale nešel na procházku automaticky, ale jak měl ve zvyku, jak přijal za své.

Přídavné jméno od custom je customary/'kʌstəmər­i/ = tradiční:

In the Czech Republic it's customary to eat fish on Christmas Eve. TTT *23  

Slovíčko custom ale může znamenat více věcí. Možná budete znát podstatné jméno customs/'kʌstəmz/ jako celní kontrolu nebo přídavné jméno custom – dělané na míru zákazníkovi. Více v článku CUSTOM, CUSTOMS, CUSTOMER ….

Závěrem

Vidíte, že i když custom a habit překládáme v podstatě stejně, jedná se o úplně jiná slova. Pro shrnutí:

 • habit = zvyk, návyk, zlozvyk – něco, co děláme už automaticky, sami od sebe, často i když nechceme
 • custom = zvyklost, obyčej, tradice – něco, co člověk dělá, protože to tak je běžné, zažité (pro společnost či pro něho osobně)
Překlad:
 1. Pravidelné čtení je dobrý zvyk.
 2. Kousání nehtů je zlozvyk, kterého je těžké se zbavit.
 3. Můžeš dnes zůstat vzhůru déle, ale nedovol, aby se to stalo zvykem.
 4. Lhaní je zlozvyk.
 5. stravovací návyky
 6. pracovní návyky
 7. studijní návyky
 8. Ta kniha vás učí, jak ve svých dětech rozvíjet studijní návyky.
 9. Pokud chcete mít úspěšný podnik, potřebujete znát kupní návyky lidí.
 10. Můj syn začal ze zvyku okusovat nábytek.
 11. Potřebuji se zbavit zlozvyku říkat ‘you know’ v každé větě.
 12. A jeje. Zase jsem řekl “you know”. Promiň. Síla zvyku.
 13. Řekl promiň jen ze zvyku. Neměl v úmyslu se omlouvat.
 14. Opět jsem udělal svoji obvyklou chybu.
 15. Po obědě potřebuje svoji obvyklou cigaretku.
 16. Jsem na to zvyklý.
 17. Nemohu si zvyknout na to jeho neustálé stěžování.
 18. Cestujete-li do zahraničí, měli byste se naučit něco o místních zvycích.
 19. Tradice býčích zápasů mi přijde krutá a nechutná.
 20. Podle tradice, Ježíš byl obřezán osmého dne.
 21. Mnoho starších lidí stále ten zvyk drží, ale mezi mladšími generacemi je to neobvyklé.
 22. Jak měl ve zvyku, šel po obědě na procházku.
 23. V České republice je zvykem jíst na Štědrý večer rybu.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

CUSTOM, CUSTOMS, CUSTOMER ...

Tato slovíčka mají sice poměrně odlišný význam, ale v angličtině patří do jedné “rodiny”.

UPPER-INTERMEDIATE

Jak přeložit: "na míru"

Víte, jak přeložit české “na míru”, “na zakázku”, “na objednávku” nebo “na klíč”?

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvyk: CUSTOM nebo HABIT? 10 30760 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 lety