Help for English

Zvyk: CUSTOM nebo HABIT?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.08.2010

Článek o zvycích a rozdílu mezi slovy CUSTOM a HABIT.Anglicky 'zvyk':

CUSTOM or HABIT?

Odlišná slovíčka, které mají v češtině výraz stejný, patří k častým oblastem, ve kterých se chybuje. Jsou to např. evergreeny jako LEARN a TEACH, BORROW a LEND a mnoho dalších. Dnes se podíváme na české slovo 'zvyk' a to, jak toto slovíčko správně přeložit do angličtiny.

Není zvyk jako zvyk. Základní dva zvyky, o kterých budeme dnes mluvit, se překládají slovíčky HABIT a CUSTOM.

 

HABIT

/ hæbɪt /

Podstatné jméno HABIT označuje nějakou aktivitu, kterou si člověk zvykl dělat a dělá ji již bez přemýšlení, automaticky. Může to být ranní vstávání a nebo třeba kouření. Překládáme ho jako 'zvyk', 'návyk' či 'zlozvyk' (je-li negativní).

Reading regularly is a good habit.
Nail biting is a habit that is not easy to quit.
You can stay up late today but don't let it become a habit.

Chceme-li zdůraznit, že se jedná o ZLOZVYK, použijeme jednoduše spojení BAD HABIT.

Lying is a bad habit.

HABIT se často používá v množném čísle ve významu 'návyky':

eating habits , working habits , learning habits , ...
The book teaches you how to develop learning habits in your children.
If you want to run a successful business, you need to understand people's spending habits.

Když nějaký návyk/zlozvyk získáte, používáme spojení GET IN THE HABIT (OF):

My son got in the habit of chewing on furniture.

Když se naopak takového návyku zbavujeme, je tu spojení BREAK THE HABIT (které asi znají fanoušci skupiny Linkin Park):

I need to break the habit of saying "you know" in every sentence.

Síle zvyku anglicky říkáme prostě FORCE OF HABIT.

Oops! I said "you know" again. Sorry. Force of habit.

Uděláme-li něco ze zvyku, je to OUT OF HABIT:

He just said sorry out of habit. He didn't really mean to apologize.

Přídavné jméno od slova HABIT je HABITUAL / hə'bɪtʃʊəl /:

I made my habitual mistake again.
After lunch he needs his habitual cigarette.

HABIT ale také může být 'hábit', tedy se zvyky to nemá nic společného. Dvojznačnost slova HABIT se ale hodila autorům filmu Sestra v akci 2, který se jmenoval BACK IN THE HABIT - tedy zároveň 'zpátky v hábitu' a 'zpátky v návyku'.

Chceme-li jednoduše říci, že jsme na něco zvyklí nebo jsme si na něco zvykli, používáme přídavné jméno USED s předložkou TO:

I'm used to it.
I can't get used to his constant complaining.

O tomto se ale více dozvíte v samostatném článku 'Co znamená USED TO'.

 

CUSTOM

/ kʌstəm /

Slovíčko CUSTOM oproti tomu označuje nějakou ZVYKLOST či OBYČEJ, tedy např. národní zvyk, tradici apod.

When you travel abroad, you should learn about the local customs.
I find the custom of bullfighting cruel and distasteful.
As was the custom, Jesus was circumcised on the eighth day.

Pro spojení 'držet zvyk' používáme sloveso FOLLOW nebo OBSERVE:

Many old people still follow/observe the custom, but among younger generations it is uncommon.

CUSTOM lze použít ale i tehdy, když nejde o tradice přijaté v celé společností. Může se jednat i o něco, co jednotlivec dělá pravidelně a stalo se to pro něho normální:

As was his custom, he went for a walk after lunch.

Je tu tedy rozdíl mezi HABIT a CUSTOM? Ano, HABIT by spíše bylo, kdyby něco člověk dělal už bez přemýšlení, automaticky. Dotyčný zde ale nešel na procházku automaticky, ale jak měl ve zvyku, jak přijal za své.

Přídavné jméno od CUSTOM je CUSTOMARY / kʌstəməri /:

In the Czech Republic it's customary to eat fish on Christmas Eve.

Slovíčko CUSTOM ale může znamenat více věcí. Možná budete znát podst. jméno CUSTOMS jako celní kontrolu a nebo přídavné jméno CUSTOM - dělané na míru zákazníkovi.

 

Závěrem

Vidíte, že i když CUSTOM a HABIT překládáme v podstatě stejně, jedná se o úplně jiná slova. Pro shrnutí:

HABIT - zvyk, návyk, zlozvyk - něco, co děláme už automaticky, sami od sebe, často i když nechceme


CUSTOM
- zvyklost, obyčej, tradice - něco, co člověk dělá, protože to tak je běžné, zažité (pro společnost či pro něho osobně)

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LOOK / SEE / WATCH

Další skupinou slovíček, která si pleteme, jsou slovesa spojená se zrakem, především SEE, LOOK a WATCH.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zvyk: CUSTOM nebo HABIT? 19 28327 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety