Minulý čas 5: otázky

Vydáno dne 21.08.2010

Jak se tvoří v minulém čase otázky.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Minulý čas 5

Otázky v minulosti

Ze základů tvoření minulého času nám zbývají tázací věty v minulém čase. Již jsme mluvili o minulosti slovesa BÝT, kde se otázky tvořily převrácením slovosledu (viz lekce Minulý čas 1).

U významových sloves jako je GO, HAVE, LIKE apod. to již tak snadné nebude. Pokud jste ale zvládli tvoření otázek v přítomném prostém čase (viz článek Přítomný prostý čas 3), nebude to pro Vás žádná složitá věda.

Pomocné DID

V přítomném čase jsme si při tvorbě otázek pomáhali slovesem DO/DOES. To bude platit i v čase minulém. Potřebovat ale budeme jeho minulý tvar, tedy DID. Toto pomocné sloveso bude stát před podmětem:

did you...
did he...
did your parents...
did the dog...

Za podmětem nyní bude následovat významové sloveso. To už ale NEBUDE v minulém čase, ale pouze v základním tvaru.

did you go (nikoliv did you went)
did he work... (nikoliv did he worked)
did your parents watch... (nikoliv did they watched)
did the dog eat... (nikoliv did the dog ate)

Takto si můžeme tvorbu otázky znázornit graficky:
past questions grammar
Nyní již příklady otázek:

Did he like the book?
- Yes, he liked it very much.

Did you watch Futurama last night?
- Yes, I watched three episodes.

What did she have for breakfast?
- She had some bacon and eggs.

How many tickets did you buy?
- I bought two.Přepis bublinkové nápovědy: