Help for English

Minulý čas #1: Sloveso BÝT

STARTER Vydáno dne 17.11.2009

Jak se v angličtině tvoří minulý čas slovesa ‚být‘.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Minulý čas slovesa 'být'

Where were you? Prvním slovesem, jehož minulý čas se naučíme, je základní sloveso 'být', tedy TO BE. V angličtině má pouze dva tvary:

was / wɒz /
were / wɜ: /

Důkladně si všimněte výslovnosti. Obzvláště pokud máte alespoň základní znalosti němčiny, mohli byste tvar WAS vyslovovat špatně.

Kladné oznamovací věty

Nejprve se podíváme na sloveso být v kladných oznamovacích větách.

I was (byl jsem)
we were (byli jsme)
you were (byl jsi) you were (byli jste)
he/she/it was (on byl, ona byla, to bylo) they were (oni byli/ony byly)


Všimněte si podobnosti mezi přítomným a minulým časem.

you are - you were
he is -- he was
we are - we were
they are - they were

Nesedí pouze slovesný tvar pro první osobu jednotného čísla (am), v minulosti je stejný tvar jako ve třetí osobě jednotného čísla (was).

V přítomném čase s tvary slovesa BÝT obvykle zkracují pomocí apostrofu (I'm, you're...). V minulém čase k tomuto nedochází.

Příklady:

The movie was great!
We were at home.
Patrick Swayze was my mother's favorite actor.Záporné věty

Zápor v minulém čase není žádnou vědou, prostě přidáme NOT, obzvláště zkrácenou fromu N'T:

wasn't / wɒznət /
weren't / wɜ:nt /

Příklady:

The book wasn't very interesting.
I don't know any details. I wasn't there.
Were your parents at the parent-teacher conference? -- No, they weren't.Tázací věty

V otázkách už, jak jsme u slovesa být zvyklí, dochází k prohození slovesa a podmětu:

I was -- was I?
you were -- were you?
he was -- was he?
we were -- were we?
they were -- were they?

Příklady:

Were you at Janet's party?
Why was he late?
Where were your parents last night?

V posledním příkladu si všimněte dvou podobných slovíček, tázacího WHERE a slovesa WERE. Jejich výslovnost je jiná!

where / weə / x were / wɜ: /


Poslechněte si poslední větu ještě jednou, pomaleji:

Where were your parents last night?


Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Minulý čas #4: zápor

Jak se tvoří v minulém čase zápor.
STARTER

Minulý čas #5: otázky

Jak se tvoří v minulém čase otázky.
STARTER

Minulý čas #3: nepravidelná slovesa A

Minulý čas nepravidelných sloves.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas #1: Sloveso BÝT 18 102770 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety