Help for English

Minulý čas 1: Sloveso BÝT

STARTER Vydáno dne 17.11.2009

Jak se v angličtině tvoří minulý čas slovesa ‘být’.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Minulý čas slovesa 'být'

Where were you? Prvním slovesem, jehož minulý čas se naučíme, je základní sloveso 'být', tedy TO BE. V angličtině má pouze dva tvary:

was / wɒz /
were / wɜ: /

Důkladně si všimněte výslovnosti. Obzvláště pokud máte alespoň základní znalosti němčiny, mohli byste tvar WAS vyslovovat špatně.

Kladné oznamovací věty

Nejprve se podíváme na sloveso být v kladných oznamovacích větách.

I was (byl jsem)
we were (byli jsme)
you were (byl jsi) you were (byli jste)
he/she/it was (on byl, ona byla, to bylo) they were (oni byli/ony byly)


Všimněte si podobnosti mezi přítomným a minulým časem.

you are - you were
he is -- he was
we are - we were
they are - they were

Nesedí pouze slovesný tvar pro první osobu jednotného čísla (am), v minulosti je stejný tvar jako ve třetí osobě jednotného čísla (was).

V přítomném čase s tvary slovesa BÝT obvykle zkracují pomocí apostrofu (I'm, you're...). V minulém čase k tomuto nedochází.

Příklady:

The movie was great!
We were at home.
Patrick Swayze was my mother's favorite actor.Záporné věty

Zápor v minulém čase není žádnou vědou, prostě přidáme NOT, obzvláště zkrácenou fromu N'T:

wasn't / wɒznət /
weren't / wɜ:nt /

Příklady:

The book wasn't very interesting.
I don't know any details. I wasn't there.
Were your parents at the parent-teacher conference? -- No, they weren't.Tázací věty

V otázkách už, jak jsme u slovesa být zvyklí, dochází k prohození slovesa a podmětu:

I was -- was I?
you were -- were you?
he was -- was he?
we were -- were we?
they were -- were they?

Příklady:

Were you at Janet's party?
Why was he late?
Where were your parents last night?

V posledním příkladu si všimněte dvou podobných slovíček, tázacího WHERE a slovesa WERE. Jejich výslovnost je jiná!

where / weə / x were / wɜ: /


Poslechněte si poslední větu ještě jednou, pomaleji:

Where were your parents last night?

Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso BÝT 1

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, přítomný čas, oznamovací věty

STARTER

Minulý čas 4: zápor

Jak se tvoří v minulém čase zápor.

STARTER

Minulý čas 5: otázky

Jak se tvoří v minulém čase otázky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas #1: Sloveso BÝT 18 104061 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety