False friends: eventually / eventuálně

Vydáno dne 27.08.2014

Myslíte si, že anglické slůvko “eventually” znamená v češtině “eventuálně”? Tato dvojice slov patří do kategorie “falešní přátelé” a jejich význam je naprosto odlišný.Eventually / eventuálně

“Falešní přátelé” jsou slova ve dvou jazycích, která vypadají stejně či podobně, ale jejich význam je naprosto odlišný. Pokud tento termín neznáte, určitě si přečtěte samostatný článek.

Do této kategorie patří například dvojice actual / aktuální nebo control / kontrolovat. My se dnes zaměříme na další častý problém, který se tentokrát týká spíše pokročilejších studentů.

Jde o slovíčko eventually, které neznamená eventuálně.

Pozor si také dejte na výslovnost, která je /ɪ'ventʃəli/, popřípadě /ɪ'ventʃuəli/.

eventually = nakonec

Základem tohoto slova je event/ɪ'vent/, které znamená událost. Z něho pak ale vzniká přídavné jméno eventual/ɪ'ven­tʃuəl/ (konečný, výsledný) a z něj pak běžné příslovce eventually/ɪ'ven­tʃuəli/ (nakonec).

Toto slovo použijete, pokud k něčemu došlo/dojde za delší dobu nebo při vynaložení velkého úsilí či překonání překážek. Podobně můžete použít spojení in the end/ˌɪn ði:'en­d/.

You will have to tell him the truth eventually anyway. TTT *1
Their train eventually left the station with a three-hour delay. TTT *2
She eventually fell asleep at five in the morning. TTT *3
It'll take some time, but he'll do it eventually. TTT *4
Jack eventually became the head of the department, which took everyone by surprise. TTT *5  

Pozor! Ač je toto slovíčko klasický případ false friends, je zde jiné slovo, které vzniklo ze stejného základu a které již má význam podobný češtině: eventuality = eventualita, možnost.

Pozn.: Pozor také na výslovnost základu event. Více si přečtěte zde.

eventuálně = possibly, alternatively

Pokud chcete naopak přeložit české slovo eventuálně, lze použít anglické příslovce possibly/'pɒsəbli­/, což vyjadřuje, že je něco možné (často použito ve zdvořilostních otázkách).

Použít lze také alternatively/ɔ:l'tɜ:nə­tɪvli/, pokud vyjadřujeme, že je více možností (toto slovo se do češtiny dá také přeložit jako případně). Občas lze použít obyčejná spojka or nebo kombinace or alternatively.

Could you possibly do it? TTT *6
Could you possibly call me? TTT *7
Could he possibly help me? TTT *8  

Alternatively we could walk there. TTT *9
He can sleep in our guest room or alternatively use a tent. TTT *10  

You can text me or call me. TTT *11  

Jak vidíte, překlad českého eventuálně není zrovna jednoznačný.

Překlad:
 1. Stejně mu nakonec budeš muset říct pravdu.
 2. Jejich vlak nakonec odjel ze stanice s tříhodinovým zpožděním.
 3. Usnula nakonec v pět hodin ráno.
 4. Bude to chvíli trvat, ale nakonec to udělá.
 5. Jack se nakonec stal šéfem oddělení, což všechny překvapilo.
 6. Mohl bys to eventuálně udělat?
 7. Mohl bys mi eventuálně zavolat?
 8. Mohl by mi eventuálně pomoct?
 9. Eventuálně bychom tam mohli jít pěšky.
 10. Může přespat v našem pokoji pro hosty, nebo eventuálně použít stan.
 11. Můžeš mi poslat textovku, nebo mi zavolat.
Přepis bublinkové nápovědy: