Help for English

False friends: Control / kontrolovat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.11.2019

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?False friends: Control / kontrolovat

Pokud slyšíte poprvé termín ‘false friends’, přečtěte si nejdříve článek ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Studenti angličtiny se často dopouští té chyby, že používají slovíčko control/kən'trə­ʊl/ ve významu ‘kontrolovat’. Anglické control a české kontrolovat jsou však tzv. falešní přátelé – vypadají jako ekvivalenty, ale ekvivalenty to nejsou.

CONTROL – řídit, ovládat

Sloveso control/kən'trə­ʊl/ znamená ovládat, řídit.

Does anyone know how to control this game? TTT *1
He had a tendency to control people. TTT *2
Independent media are not controlled by the government. TTT *3
The road was icy and the car was hard to control. TTT *4
My son got a radio-controlled truck for Christmas. TTT *5
I couldn't control myself. TTT *6  

V příkladech výše tedy nejde o kontrolování, ale o ovládání. Stejně tak je to u podstatného jména control:

remote control – dálkové ovládání
birth control – antikoncepce (řízení porodů)
self-control – sebeovládání
control tower – řídící věž

I v češtině ale občas slovo ‘kontrola’ používáme ve významu ‘ovládání, řízení’. Např. zmíněné self-control lze přeložit jako sebekontrola, nebo control tower může být kontrolní věž. Když něco “máme pod kontrolou”, neříkáme, že to můžeme kontrolovat, ale že to máme pevně v rukou, můžeme to řídit, ovládat. Nebo když někdo ztratí kontrolu nad svým psem, nejde o kontrolování, ale o to, že už ho nemůže ovládat.

Podstatné jméno control tedy lze jako kontrola často překládat, pouze ale ve významu ‘řízení, ovládání’. Všimněte si obzvláště následujících výrazů a vazeb:

have sth under control – mít něco pod kontrolou
lose control over/of sth – ztratit kontrolu nad
take control – ujmout se řízení
be/get out of control – být/stát se neovladatelným
beyond sb's control – mimo něčí kontrolu

Where is the remote control? TTT *7
The pilot radioed the control tower for help. TTT *8
Don't worry, I have everything under control. TTT *9
The kids were out of control! TTT *10
I feel like I'm losing control over my life. TTT *11  

Podstatné jméno controls (vždy takto v množném čísle) používáme u strojů a vozidel pro volant, nejrůznější páčky, pedály apod. Nejsou to však české ‘kontrolky’ (žárovičky, diody, ukazatele, ručičky apod.) Pro ty je vhodné anglické slovo indicators.

V několika málo spojeních se používá podstatné jméno control i jako kontrola v českém slova smyslu (ve významu zjišťování, že je něco v pořádku). Jedná se především o:

passport control – pasová kontrola
quality control – kontrola kvality (např. ve firmě)

CHECK – kontrolovat

Sloveso check/'tʃek/ znamená kontrolovat, zkontrolovat, tedy přesvědčit se, že je něco v pořádku apod.

They checked my passport and let me go. TTT *12
The teacher checked the attendance first. TTT *13
I always check my email first thing in the morning. TTT *14
Don't forget to check your spelling before you hand your essay in. TTT *15
Always check that you have put out all the candles before you leave. TTT *16  

Všimněte si, s jakými předložkami se toto sloveso často pojí:

I just wanted to check on you. TTT *17
Mom checked my bag for pot. TTT *18
Can you join us for dinner tomorrow? – I don't know, I'll check with my wife. TTT *19  

Slovíčko check v tomto významu lze použít i jako podstatné jméno kontrola či zkouška.

They assured me that there was no problem. It was just a random check. TTT *20
They gave the car a thorough check. TTT *21
We were at the stadium two hours before the beginning of the concert so we heard the soundcheck! TTT *22  

Kontrola či prohlídka u lékaře je check-up/'tʃekʌp/.

V hovorové angličtině se používá sloveso check out/ˌtʃek'aʊt ve významu podívat se, mrknout se na něco.

Hey, check out his car. TTT *23
If you want to know more about him, check out his website. TTT *24  

Závěrem

Slovíčka control a check mají i další významy. V případě zájmu určitě doporučujeme vyhledat si je ve výkladovém slovníku. Hlavním cílem tohoto článku ale bylo poukázat na to, že české sloveso kontrolovat nepřekládáme anglickým control.

Překlad:
 1. Ví někdo, jak se ovládá tahle hra?
 2. Měl tendenci ovládat lidi.
 3. Nezávislá média neřídí vláda.
 4. Silnice byla zledovatělá a auto se dalo jen těžko ovládat.
 5. Můj syn dostal k Vánocům náklaďák na dálkové ovládání.
 6. Nedokázal jsem se ovládnout.
 7. Kde je dálkové ovládání?
 8. Pilot zavolal na řídící věž pro pomoc.
 9. Neboj se, mám všechno pod kontrolou.
 10. Ty děti se úplně vymkly kontrole.
 11. Připadám si, jako kdybych ztrácel kontrolu nad svým životem.
 12. Zkontrolovali můj pas a nechali mě jít.
 13. Učitel nejprve zkontroloval docházku.
 14. Ráno si vždycky nejdřív zkontroluju e-mail.
 15. Nezapomeň si zkontrolovat pravopis, než svoji esej odevzdáš.
 16. Vždycky zkontroluj, jestli jsi zhasl všechny svíčky, než odejdeš.
 17. Jen jsem tě chtěl zkontrolovat.
 18. Máma zkontrolovala, jestli v tašce nemám trávu.
 19. Půjdete s námi zítra na oběd? Nevím, zeptám se manželky.
 20. Ujistili mě, že je vše v pořádku. Byla to jen namátková kontrola.
 21. To auto důkladně zkontrolovali.
 22. Byli jsme na stadionu dvě hodiny před začátkem koncertu a tak jsme slyšeli i zvukovou zkoušku.
 23. Hele, koukej na jeho auto!
 24. Jestli o něm chcete vědět víc, mrkněte se na jeho stránky.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

False friends: actual / aktuální

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Concrete / konkrétní

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak?

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Control / kontrolovat 9 14747 Od grannie poslední příspěvek
před 15 lety