Help for English

False friends: Control / kontrolovat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.11.2019

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější? (Přepracovaný článek z roku 2010)False friends: Control / kontrolovat

Pokud slyšíte poprvé termín ‘false friends’, přečtěte si nejdříve článek ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Studenti angličtiny se často dopouští té chyby, že používají slovíčko control/kən'trə­ʊl/ ve významu ‘kontrolovat’. Anglické control a české kontrolovat jsou však tzv. falešní přátelé – vypadají jako ekvivalenty, ale ekvivalenty to nejsou.

CONTROL – řídit, ovládat

Sloveso control/kən'trə­ʊl/ znamená ovládat, řídit.

Does anyone know how to control this game? TTT
He had a tendency to control people. TTT
Independent media are not controlled by the government. TTT
The road was icy and the car was hard to control. TTT
My son got a radio-controlled truck for Christmas. TTT
I couldn't control myself. TTT  

V příkladech výše tedy nejde o kontrolování, ale o ovládání. Stejně tak je to u podstatného jména control:

remote control – dálkové ovládání
birth control – antikoncepce (řízení porodů)
self-control – sebeovládání
control tower – řídící věž

I v češtině ale občas slovo ‘kontrola’ používáme ve významu ‘ovládání, řízení’. Např. zmíněné self-control lze přeložit jako sebekontrola, nebo control tower může být kontrolní věž. Když něco “máme pod kontrolou”, neříkáme, že to můžeme kontrolovat, ale že to máme pevně v rukou, můžeme to řídit, ovládat. Nebo když někdo ztratí kontrolu nad svým psem, nejde o kontrolování, ale o to, že už ho nemůže ovládat.

Podstatné jméno control tedy lze jako kontrola často překládat, pouze ale ve významu ‘řízení, ovládání’. Všimněte si obzvláště následujících výrazů a vazeb:

have sth under control – mít něco pod kontrolou
lose control over/of sth – ztratit kontrolu nad
take control – ujmout se řízení
be/get out of control – být/stát se neovladatelným
beyond sb's control – mimo něčí kontrolu

Where is the remote control? TTT
The pilot radioed the control tower for help. TTT
Don't worry, I have everything under control. TTT
The kids were out of control! TTT
I feel like I'm losing control over my life. TTT  

Podstatné jméno controls (vždy takto v množném čísle) používáme u strojů a vozidel pro volant, nejrůznější páčky, pedály apod. Nejsou to však české ‘kontrolky’ (žárovičky, diody, ukazatele, ručičky apod.) Pro ty je vhodné anglické slovo indicators.

V několika málo spojeních se používá podstatné jméno control i jako kontrola v českém slova smyslu (ve významu zjišťování, že je něco v pořádku). Jedná se především o:

passport control – pasová kontrola
quality control – kontrola kvality (např. ve firmě)

CHECK – kontrolovat

Sloveso check/'tʃek/ znamená kontrolovat, zkontrolovat, tedy přesvědčit se, že je něco v pořádku apod.

They checked my passport and let me go. TTT
The teacher checked the attendance first. TTT
I always check my email first thing in the morning. TTT
Don't forget to check your spelling before you hand your essay in. TTT
Always check that you have put out all the candles before you leave. TTT  

Všimněte si, s jakými předložkami se toto sloveso často pojí:

I just wanted to check on you. TTT
Mom checked my bag for pot. TTT
Can you join us for dinner tomorrow? – I don't know, I'll check with my wife. TTT  

Slovíčko check v tomto významu lze použít i jako podstatné jméno kontrola či zkouška.

They assured me that there was no problem. It was just a random check. TTT
They gave the car a thorough check. TTT
We were at the stadium two hours before the beginning of the concert so we heard the soundcheck! TTT 

Kontrola či prohlídka u lékaře je check-up/'tʃekʌp/.

V hovorové angličtině se používá sloveso check out/ˌtʃek'aʊt ve významu podívat se, mrknout se na něco.

Hey, check out his car. TTT
If you want to know more about him, check out his website. TTT 

Závěrem

Slovíčka control a check mají i další významy. V případě zájmu určitě doporučujeme vyhledat si je ve výkladovém slovníku. Hlavním cílem tohoto článku ale bylo poukázat na to, že české sloveso kontrolovat nepřekládáme anglickým control.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: actual / aktuální

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti?

INTERMEDIATE

False friends: eventually / eventuálně

Myslíte si, že anglické slůvko “eventually” znamená v češtině “eventuálně”? Tato dvojice slov patří do kategorie “falešní přátelé” a jejich význam je naprosto odlišný.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Control / kontrolovat 9 12825 Od grannie poslední příspěvek
před 11 lety