Help for English

False friends: Control / kontrolovat

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.01.2010

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‚kontrolovat‘ a anglické ‚control‘. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?False friends:

Control / kontrolovat

Pokud slyšíte poprvé termín 'false friends', přečtěte si nejdříve článek zde.

Studenti angličtiny se často dopouští té chyby, že používají slovíčko CONTROL ve významu 'kontrolovat'. Control a kontrolovat jsou však tzv. falešní přátelé - vypadají jako ekvivalenty, ale ekvivalenty to nejsou.

 

CONTROL - řídit, ovládat

/ kən'trəʊl /

Ano, jak vidíte v nadpisku, CONTROL neznamená 'kontrolovat', ale 'řídit, ovládat'. Znáte přeci anglické slovo pro "dálkové ovládání" - REMOTE CONTROL.

Does anyone know how to control this game?
He had a tendency to control people.
Independent media are not controlled by the government.
The road was icy and the car was hard to control.
My son got a radio-controlled truck for Christmas.
I couldn't control myself.

V příkladech výše tedy nejde o kontrolování, ale o ovládání. Stejně tak je to u podstatného jména CONTROL:

remote control - dálkové ovládání
birth control - antikoncepce (řízení porodnosti)
self-control - sebeovládání
control tower - řídící věž

I v češtině ale občas slovo 'kontrola' používáme ve významu 'ovládání'. Např. zmíněné self-control lze přeložit jako sebekontrola, nebo control tower může být 'kontrolní věž'. Když něco "máme pod kontrolou", neříkáme, že to můžeme kontrolovat, ale že to máme pevně v rukou, můžeme to řídit, ovládat. Nebo když někdo ztratí kontrolu nad svým psem, nejde o kontrolování, ale o to, že už ho nemůže ovládat.

Podstatné jméno CONTROL tedy lze jako 'kontrola' často překládat, pouze ale ve významu 'řízení, ovládání'. Všimněte si obzvláště následujících výrazů a vazeb:

have sth under control - mít něco pod kontrolou
lose control over/of sth - ztratit kontrolu nad
take control - ujmout se řízení
be/get out of control - být/stát se neovladatelným
beyond sb's control - mimo něčí kontrolu

Don't worry, I have everything under control.
The kids were out of control!
I feel like I'm losing control over my life.

Podstatné jméno CONTROLS (vždy takto v množném čísle) používáme pro řízení nějakého stroje, tedy pro volant, nejrůznější páčky, pedály apod. Nejsou to však české 'kontrolky' - slovo 'kontrolky' používáme spíše pro nejrůznější žárovičky, diody, ukazatele, ručičky apod. Pro ty je vhodné anglické slovo INDICATORS.

V několika málo spojeních se používá podstatné jméno CONTROL i jako kontrola v českém slova smyslu (ve významu zjišťování, že je něco v pořádku). Jedná se především o:

passport control - pasová kontrola
quality control - kontrola kvality (např. ve firmě)

 

CHECK - kontrolovat

/ tʃek /

Dostáváme se k tomu, jak tedy vyjádřit české 'kontrolovat'. V tomto významu se používá sloveso CHECK.

They checked my passport and let me go.
The teacher checked the attendance first.
I always check my email first thing in the morning.
Don't forget to check your spelling before you hand your essay in.
I just wanted to check on you.
Mom checked my bag for pot. (pozor na vazbu s předložkou FOR)
Can you join us for dinner tomorrow? -- I don't know, I'll check with my wife. (pozor na vazbu s předložkou WITH)
Always check that you have put out all the candles before you leave. (pozor na vazbu se spojkou THAT)

CHECK v tomto významu používáme i jako podstatné jméno (kontrola):

There are a lot of spelling errors in your essay. Why don't you use spell check?
We were at the stadium two hours before the beginning of the concert so we heard the sound check!

Kontrola u lékaře je FOLLOW-UP, lékařská prohlídka je CHECK-UP.

V hovorové angličtině se používá sloveso CHECK OUT ve významu 'podívat se na něco (čumět na něco)'.

Hey, check out his car.
Hey, that guy just checked you out!

 

Závěrem

O slovech CONTROL a CHECK by se dalo psát i dále, protože obě slova se používají v mnoha různých spojení či dokonce významech (check může být např. i šach ve hře, šek atd.). V případě zájmu zalistujte ve výkladovém slovníku. Mým hlavním cílem ale bylo poukázat na to, že české sloveso 'kontrolovat' nepřekládáme anglickým CONTROL.

Tedy jednoduše:

CONTROL = řídit ovládat
check = KONTROLOVAT
Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

INTERMEDIATE

False friends: eventually / eventuálně

Myslíte si, že anglické slůvko “eventually” znamená v češtině “eventuálně”? Tato dvojice slov patří do kategorie “falešní přátelé” a jejich význam je naprosto odlišný.
PRE-INTERMEDIATE

False friends: Concrete / konkrétní

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak? (Upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Control / kontrolovat 24 12287 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před rokem