Help for English

False friends: actual / aktuální

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.11.2009

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti?False friends:

Actual / aktuální

Pokud slyšíte poprvé termín 'false friends', přečtěte si nejdříve článek zde.

České slovíčko aktuální a anglické actual vypadají podobně, jejich význam se však liší. V tomto článku se naučíme, jak se vyhnout této časté studentské chybě.

 

actual - skutečný

/ æktʃʊəl /

V nadpisku je uvedena snad ta nejdůležitější informace, kterou si z tohoto článku máte odnést. ACTUAL neznamená 'aktuální' ale SKUTEČNÝ, OPRAVDOVÝ.

The newspapers said there were almost 50 casualties but the actual number was much lower.
I've never seen an actual Ferrari, only in computer games.
I saw the fight but I don't know what the actual problem was.
Employees are only paid for the actual hours worked.

Stejně tak příslovce ACTUALLY neznamená 'aktuálně'. V mluvené řeči nejčastěji vyjadřuje totéž, jako české 'vlastně'. Používáme ho, abychom přidali informaci k tomu, co bylo řečeno, popř. tuto informaci pozměnili či specifikovali:

Actually, I like her. I like her a lot.
He's leaving soon. Tomorrow actually.

ACTUALLY ale také znamená 'vážně, skutečně, opravdu'.

What do you actually want?
Do you know that girl over there? -- Yes, she's actually my sister.
It wasn't actually that bad. I kind of liked it.
You know what? This could actually work.

 

aktuální - current, present, topical, up-to-date

České 'aktuální' můžeme vyjádřit převážně následujícími výrazy. Jejich význam se často překrývá.

 

current / kʌrənt /

Prvním slovíčkem, které lze použít ve významu českého 'aktuální' je CURRENT. Vyjadřuje, že něco platí dočasně nyní, obzvláště pro věci, které se mohou změnit:

current job - současné zaměstnání, the current president - současný president, current events - současné události, the current position - současná poloha, the current issue - aktuální číslo (např. časopisu)...

Příslovce 'aktuálně' tedy nejlépe vyjádříme anglickým příslovcem CURRENTLY:

I'm currently working as Head of PR.

 

present / prezənt /

Podobný význam má i přídavné jméno 'present':

present job - současné zaměstnání, present situation - současná situace, present owner - současný majitel, present members - současní členové...

Pozor, je-li PRESENT za podstatným jménem, znamená 'přítomný, přítomní':

the present members - současní členové
the members present - přítomní členové

 

topical / tɒpɪkəl /

Přídavné jméno TOPICAL nejčastěji označuje nějaké aktuální téma, něco, o čem se v současné době hodně mluví:

a topical issue - aktuální problém, a topical TV show - televizní pořad o aktuálních věcech, a topical subject - aktuální téma, a topical book - aktuální kniha (týkající se nějakého aktuálního tématu)...

Podstatné jméno je TOPICALITY:

The film has lost its topicality.

 

up-to-date / ˌʌp tə 'deɪt /

Přídavné jméno UP-TO-DATE vyjadřuje, že je něco moderní či módní, dle posledních trendů apod.

up-to-date technology - moderní technologie

Také znamená, že něco odráží nejnovější informace/poznatky, je to aktuální či aktualizované:

an up-to-date guidebook - aktuální knižní průvodce, an up-to-date list - aktuální seznam, an up-to-date version - aktuální verze, up-to-date figures - aktuální údaje/počty

Ze světa internetu známe sloveso 'aktualizovat'. Sloveso ACTUALIZE použít v tomto významu opět nemůžeme, znamená totiž něco jako 'učinit skutečným'. Aktualizovat anglicky vyjádříme slovesem UPDATE:

The website is updated every day.

 

actual = aktuální?

Zalistujete-li větším slovníkem, obzvláště slovníkem pro rodilé mluvčí, zjistíte, že přídavné jméno 'actual' tam má uvedený i význam 'aktuální'. Je to však význam okrajový a jeho používání se vyhýbejte. Kolikrát se mi už stalo, že se někdo 'oháněl' informacemi z thefreedisctionary.com či jiného slovníku pro rodilé mluvčí a vyžadoval, aby jeho ACTUAL ve významu 'aktuální' nebylo považováno za chybu. Chcete ale mít nutně 'pravdu' a nebo chcete používat angličtinu tak, jak se skutečně používá, tvořit přirozeně správné anglické věty?

Všechny renomované velké studentské slovníky (Macmillan, Longman, Oxford, Cambridge) přitom jasně a výslovně říkají, že ACTUAL se ve významu 'aktuální' NEPOUŽÍVÁ. Tyto slovníky nevychází z tradiční angličtiny ale z angličtiny současné, z toho, co se dnes používá, co je dnes přijatelné. Velké slovníky pro rodilé mluvčí obsahují všechna slova i jejich významy, které nejsou už příliš aktuální. Přeci jen slouží rodilým mluvčím, aby pochopili význam čehokoliv, co si kde přečtou. Neznamená to, že by se všechna slova v nich uvedená ve všech svých významech měla používat!

 

Závěr tedy zní:

ACTUAL se nerovná AKTUÁLNÍ

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější? (Přepracovaný článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Concrete / konkrétní

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak? (Upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Actual / aktuální 15 12977 Od panfelix poslední příspěvek
před 3 lety