Help for English

False friends: actual / aktuální

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.03.2021

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti?False friends: actual / aktuální

Termín ‘false friends’ označuje dvojici slov v různých jazycích, která jsou si navzájem velice podobná, ale význam mají odlišný. Vede to tak často k chybným překladům.

Pozn.: Více v článku ‘Falešní přátelé’ (false friends).

České slovíčko aktuální a anglické actual vypadají podobně, jejich význam se však liší. V tomto článku se naučíme, jak se vyhnout této časté studentské chybě.

actual – skutečný

V nadpisku je uvedena snad ta nejdůležitější informace, kterou si z tohoto článku máte odnést. Slovo actual/'æktʃʊəl neznamená aktuální ale skutečný, opravdový.

The newspapers said there were almost 50 casualties but the actual number was much lower. TTT *1
I've never seen an actual Ferrari, only in computer games. TTT *2
I saw the fight but I don't know what the actual problem was. TTT *3
Employees are only paid for the actual hours worked. TTT *4  

Stejně tak příslovce actually/'æktʃʊəl­i/ neznamená aktuálně. V mluvené řeči nejčastěji vyjadřuje totéž, jako české vlastně. Používáme ho, abychom přidali informaci k tomu, co bylo řečeno, popř. tuto informaci pozměnili či specifikovali:

Actually, I like her. I like her a lot. TTT *5
He's leaving soon. Tomorrow actually. TTT *6  

Slovo actually/'æktʃʊəl­i/ ale také znamená vážně, skutečně, opravdu.

What do you actually want? TTT *7
Do you know that girl over there? – Yes, she's actually my sister. TTT *8
It wasn't actually that bad. I kind of liked it. TTT *9
You know what? This could actually work. TTT *10  

aktuální – current, present, topical …

České aktuální můžeme vyjádřit převážně následujícími výrazy. Jejich význam se často překrývá.

current

Prvním slovíčkem, které lze použít ve významu českého aktuální, je current/'kʌrənt/. Vyjadřuje, že něco platí dočasně nyní, obzvláště pro věci, které se mohou změnit:

 • current job = současné zaměstnání
 • the current president = současný president
 • current events / affairs = současné události
 • the current position = současná poloha
 • the current issue = aktuální číslo (např. časopisu)

The lecturer spoke about current social issues. TTT *11
If you're on another network, you can switch to Vodafone and keep your current phone number. TTT *12  

Příslovce aktuálně tedy nejlépe vyjádříme anglickým příslovcem currently/'kʌrəntl­i/:

I'm currently working as Head of PR. TTT *13
The blue whale is currently listed as an endangered species. TTT *14  

present

Podobný význam má i přídavné jméno present/'prez­nt/:

 • present job = současné zaměstnání
 • present situation = současná situace
 • present owner = současný majitel
 • present members = současní členové

Simon is about to leave his present job and go back to Glasgow. TTT *15
You, as the present owner, are responsible for the gas bill, I'm afraid. You will have to pay the 800 pounds. TTT *16  

Pozor, je-li present/'prez­nt/ za podstatným jménem, znamená přítomný, přítomní:

 • the present members = současní členové
 • the members present = přítomní členové

topical

Přídavné jméno topical/'tɒpɪkl nejčastěji označuje nějaké aktuální téma, něco, o čem se v současné době hodně mluví:

 • a topical issue = aktuální problém
 • a topical TV show = televizní pořad o aktuálních věcech
 • a topical subject = aktuální téma
 • a topical book = aktuální kniha (týkající se nějakého aktuálního tématu)

up-to-date

Přídavné jméno up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/ vyjadřuje, že je něco moderní či módní, dle posledních trendů apod.

 • up-to-date technology = moderní technologie

Také znamená, že něco odráží nejnovější informace/poznatky, je to aktuální či aktualizované:

 • an up-to-date guidebook = aktuální knižní průvodce
 • an up-to-date list = aktuální seznam
 • an up-to-date version = aktuální verze
 • up-to-date figures = aktuální údaje/počty

Ze světa internetu známe sloveso aktualizovat. Sloveso actualize použít v tomto významu opět nemůžeme, znamená totiž něco jako ‘učinit skutečným’. Aktualizovat anglicky vyjádříme slovesem update/ˌʌp'deɪt:

The website is updated every day. TTT *17  

actual = aktuální?

Zalistujete-li větším slovníkem, obzvláště slovníkem pro rodilé mluvčí, zjistíte, že přídavné jméno actual tam má uvedený i význam ‘aktuální’. Je to však význam okrajový a jeho používání se vyhýbejte. Může se stát (a občas se opravdu stává), že se někdo ‘ohání’ informacemi z thefreediscti­onary.com či jiného slovníku pro rodilé mluvčí a vyžaduje, aby jeho actual ve významu ‘aktuální’ nebylo považováno za chybu. Chcete ale mít nutně ‘pravdu’, nebo chcete používat angličtinu tak, jak se skutečně používá, tvořit přirozeně správné anglické věty?

Všechny renomované velké studentské slovníky (Macmillan, Longman, Oxford, Cambridge) přitom jasně a výslovně říkají, že actual se ve významu ‘aktuální’ nepoužívá. Tyto slovníky nevychází z tradiční angličtiny ale z angličtiny současné, z toho, co se dnes používá, co je dnes přijatelné. Velké slovníky pro rodilé mluvčí obsahují všechna slova i jejich významy, které nejsou už příliš aktuální. Přeci jen slouží rodilým mluvčím, aby pochopili význam čehokoliv, co si kde přečtou. Neznamená to, že by se všechna slova v nich uvedená ve všech svých významech měla používat!

Závěr tedy zní: ACTUAL se nerovná AKTUÁLNÍ

Překlad:
 1. V novinách psali, že bylo téměř padesát obětí na životech, ale skutečný počet byl daleko nižší.
 2. Nikdy jsem neviděl opravdické Ferrari, jen ve hrách na počítači.
 3. Viděl jsem tu hádku, ale nevím, o co skutečně šlo.
 4. Zaměstnanci jsou placeni pouze za skutečné odpracované hodiny.
 5. Vlastně se mi líbí. Hodně se mi líbí.
 6. Brzy odjíždí. Vlastně už zítra.
 7. Co ve skutečnosti chceš?
 8. Znáš támhletu holku? – Jo, ve skutečnosti je to moje sestra.
 9. Nebylo to opravdu tak špatné. Docela se mi to líbilo.
 10. Víš co? Tohle by vážně mohlo fungovat.
 11. Přednášející hovořil o současných společenských problémech.
 12. Pokud jste v jiné síti, můžete přejít na Vodafone a ponechat si stávající telefonní číslo.
 13. Aktuálně pracuji jako vedoucí public relations.
 14. Plejtvák obrovský je v současné době na seznamu ohrožených druhů.
 15. Simon má v plánu opustit současné zaměstnání a vrátit se do Glasgow.
 16. Obávám se, že za fakturu za plyn jste zodpovědný vy, jako současný majitel. Těch 800 liber budete muset zaplatit vy.
 17. Ta stránka se aktualizuje každý den.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Concrete / konkrétní

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak?

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Actual / aktuální 12 15506 Od panfelix poslední příspěvek
před 6 lety