Help for English

False friends: Concrete / konkrétní

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.10.2019

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak?False friends: Concrete / konkrétní

Pokud slyšíte poprvé termín ‘false friends’, doporučujeme si nejdříve přečíst článek ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Jedním z matoucích slovíček pro české studenty je slovo concrete/‘kɒŋkri:t­/ a jeho zdánlivý český ekvivalent konkrétní. Na první pohled dokonalá shoda českého a anglického výrazu, asi jako radio a rádio, či television a televize. Není tomu ale tak. V tomto článku se podíváme na případy, kdy české 'konkrétní’ opravdu lze přeložit jako ‘concrete’, ale také na případy, kdy takový překlad možný není.

Budeme-li české slovo ‘konkrétní’ chtít přeložit správně, musíme si uvědomit, co přesně tím slovem myslíme.

concrete = konkrétní (nikoliv abstraktní)

Překlad konkrétní → concrete je možný pouze v případech, kdy konkrétním myslíme opak abstraktního:

I like it when our teacher gives us concrete examples. TTT *1 (= not abstract)
The government policy wasn't concrete enough. TTT *2 (it was too abstract)
There was some vague information about the band's new record, nothing concrete yet. TTT *3
The police have concrete evidence of Smith's involvement in the case. TTT *4  

particular = konkrétní (ten jeden)

Slovíčko concrete nepoužíváme, máme-li na mysli konkrétní ve smyslu ten jeden, tedy chceme pozornost směřovat na jednu konkrétní věc, ne tedy na vše, ne tedy na jinou, ale na jednu jedinou. Tady se hodí přídavné jméno particular/pə'tɪkjʊ­lə/.

Ve výslovnosti je důležité umístit přízvuk na druhou slabiku!

Nothing important happened on this particular day. TTT *5
This arrangement doesn't solve this particular situation at all. TTT *6
The shortcut works in one particular application only. TTT *7
I only wanted to print one particular slide, not the entire presentation. TTT *8  

Particular se v tomto významu nejčastěji pojí se slůvky this, that, one apod.

in particular

Jako příslovce používáme spojení in particular/ɪn pə'tɪ­kjələ/ – konkrétně.

Why did you buy this one in particular? TTT *9
What in particular did you like about that movie? TTT *10
She likes detective novels in particular. TTT *11  

Také lze použít příslovce specifically/spə'sɪfɪ­kli/ – konkrétně, výslovně.

specifically liked the story about the bears. TTT *12
She specifically wanted to see you. TTT *13
specifically told you not to tell my mom, but you told her anyway! TTT *14  

Příslovce particularly/pə'tɪkjəl­əli/ nepřekládáme jako konkrétně, ale obzvláště. Používá se pro zesílení významu.

She's particu­larly good at math. TTT *15
The cheetah is a particularly fast runner. TTT *16
I'm not particularly fussy when it comes to picking a restaurant. TTT *17  

concrete = beton, betonový

Nakonec zmíníme ještě to, že slovíčko concrete/'kɒŋkri:t­/ jinak označuje materiál zvaný beton.

The phone shattered into bits when it hit the concrete. TTT *18
The foundation of the house was made of concrete. TTT *19
Reinforced concrete was used to build the underground shelter. TTT *20
Concrete is made by mixing cement, sand and water. TTT *21  

Používá se i ve významu přídavného jména betonový.

The car hit a concrete wall. TTT *22
The building was made of prefabricated concrete blocks. TTT *23
There was no bed in the cell, so he slept on the concrete floor. TTT *24
This part of the city is a concrete jungle. TTT *25
The road to the village was made of precast concrete slabs. TTT *26  

Přehled falešných přátel, tedy podobných dvojic jako concrete / konkrétní, naleznete v článku ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Překlad:
 1. Mám rád, když nám učitel dává konkrétní příklady.
 2. Nařízení vlády nebylo dostatečně konkrétní.
 3. Objevily se vágní informace o novém albu skupiny, zatím nic konkrétního.
 4. Policie má konkrétní důkazy o Smithově zapletení do tohoto případu.
 5. V tento konkrétní den se nic důležitého nestalo.
 6. Toto opatření ale vůbec neřeší tuto konkrétní situaci.
 7. Ta klávesová zkratka funguje jen v jedné konkrétní aplikaci.
 8. Chtěl jsem si vytisknout jen jeden slide, ne celou prezentaci.
 9. Proč sis koupil konkrétně tento?
 10. Co konkrétně se ti na tom filmu líbilo?
 11. Má konkrétně ráda detektivní romány.
 12. Konkrétně se mi líbil ten příběh o medvědech.
 13. Chtěla vidět konkrétně tebe.
 14. Výslovně jsem tě žádal, abys to neříkala mojí mámě, ale ty jsi jí to stejně řekla!
 15. Je obzvláště dobrá v matematice.
 16. Gepard je obzvláště rychlým běžcem.
 17. Nejsem moc vybíravý, co se týče výběru restaurace.
 18. Telefon se roztříštil na kusy, když dopadl na beton.
 19. Základy domu byly z betonu.
 20. Pro postavení podzemního krytu byl použitý železobeton.
 21. Beton se vyrábí tak, že se smíchá cement s pískem a vodou.
 22. Auto narazilo do betonové zdi.
 23. Budova byla postavená z betonových panelů.
 24. V cele nebyla žádná postel, a tak přespal na betonové podlaze.
 25. Tato část města je betonová džungle.
 26. Silnice do vsi byla postavena z betonových panelů.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: actual / aktuální

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘aktuální’ a anglické ‘actual’. Jak je to s nimi ve skutečnosti?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Concrete / konkrétní 1 12026 Od škopková poslední příspěvek
před 15 lety