Help for English

False friends: Concrete / konkrétní

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.10.2019

Možná jste již slyšeli, že ‘konkrétní’ se anglicky neřekne ‘concrete’. Je to skutečně tak? (Upravený článek z roku 2009)False friends: Concrete / konkrétní

Pokud slyšíte poprvé termín ‘false friends’, doporučujeme si nejdříve přečíst článek ‘Falešní přátelé’ (false friends).

Jedním z matoucích slovíček pro české studenty je slovo concrete/‘kɒŋkri:t­/ a jeho zdánlivý český ekvivalent konkrétní. Na první pohled dokonalá shoda českého a anglického výrazu, asi jako radio a rádio, či television a televize. Není tomu ale tak. V tomto článku se podíváme na případy, kdy české 'konkrétní’ opravdu lze přeložit jako ‘concrete’, ale také na případy, kdy takový překlad možný není.

Budeme-li české slovo ‘konkrétní’ chtít přeložit správně, musíme si uvědomit, co přesně tím slovem myslíme.

concrete = konkrétní (nikoliv abstraktní)

Překlad konkrétní → concrete je možný pouze v případech, kdy konkrétním myslíme opak abstraktního:

I like it when our teacher gives us concrete examples. TTT (= not abstract)
The government policy wasn't concrete enough. TTT (it was too abstract)
There was some vague information about the band's new record, nothing concrete yet. TTT
The police have concrete evidence of Smith's involvement in the case. TTT 

particular = konkrétní (ten jeden)

Slovíčko concrete nepoužíváme, máme-li na mysli konkrétní ve smyslu ten jeden, tedy chceme pozornost směřovat na jednu konkrétní věc, ne tedy na vše, ne tedy na jinou, ale na jednu jedinou. Tady se hodí přídavné jméno particular/pə'tɪkjʊ­lə/.

Ve výslovnosti je důležité umístit přízvuk na druhou slabiku!

Nothing important happened on this particular day. TTT
This arrangement doesn't solve this particular situation at all. TTT
The shortcut works in one particular application only. TTT
I only wanted to print one particular slide, not the entire presentation. TTT  

Particular se v tomto významu nejčastěji pojí se slůvky this, that, one apod.

in particular

Jako příslovce používáme spojení in particular/ɪn pə'tɪ­kjələ/ – konkrétně.

Why did you buy this one in particular? TTT
What in particular did you like about that movie? TTT
She likes detective novels in particular. TTT 

Také lze použít příslovce specifically/spə'sɪfɪ­kli/ – konkrétně, výslovně.

specifically liked the story about the bears. TTT
She specifically wanted to see you. TTT
specifically told you not to tell my mom, but you told her anyway! TTT 

Příslovce particularly/pə'tɪkjəl­əli/ nepřekládáme jako konkrétně, ale obzvláště. Používá se pro zesílení významu.

She's particu­larly good at math. TTT
The cheetah is a particularly fast runner. TTT
I'm not particularly fussy when it comes to picking a restaurant. TTT 

concrete = beton, betonový

Nakonec zmíníme ještě to, že slovíčko concrete/'kɒŋkri:t­/ jinak označuje materiál zvaný beton.

The phone shattered into bits when it hit the concrete. TTT
The foundation of the house was made of concrete. TTT
Reinforced concrete was used to build the underground shelter. TTT
Concrete is made by mixing cement, sand and water. TTT  

Používá se i ve významu přídavného jména betonový.

The car hit a concrete wall. TTT
The building was made of prefabricated concrete blocks. TTT
There was no bed in the cell, so he slept on the concrete floor. TTT
This part of the city is a concrete jungle. TTT
The road to the village was made of precast concrete slabs. TTT  

Přehled falešných přátel, tedy podobných dvojic jako concrete / konkrétní, naleznete v článku ‘Falešní přátelé’ (false friends).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější? (Přepracovaný článek z roku 2010)

PRE-INTERMEDIATE

False friends: gum / guma

Víte, že anglické slovíčko GUM není v češtině “guma”?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False friends: Concrete / konkrétní 1 10920 Od škopková poslední příspěvek
před 11 lety