BUY vs. SHOP

Vydáno dne 10.03.2019

Sloveso BUY je známé, sloveso SHOP už méně. V obou se občas chybuje.BUY vs. SHOP

V dnešním článku si řekneme něco o dvou slovesech spojených s nakupováním.

buy

Sloveso buy/'baɪ/ patří do základní slovní zásoby. Znamená kupovat, koupit (něco) – vždy je tedy nutno použít přímý předmět:

Sloveso je nepravidelné a začátečnici zde často chybují ve výslovnosti:

Pozn.: Více v článku zde a také v našem seriálu o nepravidelných slovesech.

Vždy použijeme alespoň jeden předmět. Možností je ale víc:

I need to buy a new sweater. Will you come with me? TTT
The jeans that I bought yesterday are a bit too small. TTT
Can I buy you a drink? TTT
bought the watch for ten pounds. TTT
She was buying some milk and accidentally dropped it on the floor. TTT 

shop

Slovíčko shop/'ʃɒp/ znají studenti nejčastěji jako podstatné jméno obchod. Pokud jde o sloveso, většinou znají ingový tvar shopping (nakupování) a spojení go shopping (jít nakupovat).

My wife loves shopping. TTT
went shopping and bought a nice blouse. TTT
Let's go shopping, we can wash the dishes later. TTT 

Výše zmíněné výrazy popisují nakupování obecně (nakupování čehokoli). Méně známé je spojení do the shopping (nakupovat), které popisuje nakupování jídla a dalších věcí, které potřebujete pravidelně do domácnosti.

There's some butter and ham. I did the shopping yesterday. TTT
She always does the shopping on Friday afternoons. TTT 

Pozn.: Stejné spojení použijeme v případě jiných domácích prací: do the vacuuming, do the dusting apod. Více zde.

Zajímavé spojení je window-shopping (nebo go window-shopping), které nepopisuje nakupování jako takové, ale spíše prohlížení výloh.

Why don't we go window-shopping? TTT
Window-shopping is fun, even if you don't have any money. TTT 

Všimněte si, že sloveso shop je zde zatím použito pouze ve vazbách a není za ním přímý předmět. Ten ovšem můžeme doplnit, ale je třeba použít předložku for:

He needed to go shopping for groceries again. TTT
They went shopping for a small gift for your daughter. TTT
My husband hates shopping for clothes. TTT
I was shopping for a birthday gift for my girlfriend when I bumped into my ex. TTT 

buy vs. shop

Jaký je tedy rozdíl mezi těmito slovesy? V první řadě pozor na předložky a přímý předmět:

Po slovesu buy následuje vždy předmět. Po slovesu shop předmět být nemusí, ale pokud je, váže se s předložkou for.

Významy sloves jsou si velice podobné a nabízela by se tato rovnice:

Sloveso buy ovšem popisuje hlavně samotný nákup, kdy přesně víte, co chcete, a koupíte si to. Sloveso shop spíše popisuje hledání a vybírání. Dokonce pak k samotnému nákupu nemusí dojít:

went shopping for some trainers yesterday, but I didn't buy any. TTT 

Mohlo by vás zajímat

Pokud chcete vědět, jaké jsou v Británii a Americe různé druhy obchodů, pokračujte zde.

O britských obchodních domech se u nás dočtete zde.

Základní fráze z prostředí obchodů najdete v našem Kurzu pro začátečníky.

Chcete-li si něco koupit v některém z britských e-shopů, můžete si přečíst naše články, kde najdete obchody, které dováží své zboží i do České republiky: 1, 2, 3, 45

Přepis bublinkové nápovědy: