Help for English

Výslovnost: "I bought both boats"

ELEMENTARY Vydáno dne 29.01.2014

Umíte správně přečíst tuto větu? Studenti zde často chybují hlavně ve výslovnosti slov BOUGHT a BOTH. Než otevřete článek, zkuste si větu několikrát za sebou nahlas přečíst.“I bought both boats”

V názvu dnešního článku je použita věta, pomocí které lze učit v hodinách správně vyslovovat slovíčka BOUGHT a BOTH. U obou totiž až nečekaně velké procento studentů chybuje. A bohužel se nejedná jen o začátečníky.

Věta I bought both boats znamená Koupil jsem obě lodě / loďky. Překlad není problém. Poslední slůvko ve větě vyslovují studenti většinou dobře, ale co ta další dvě?

Minulý čas nepravidelného slovesa buy je bought a více se o něm a jemu podobných slovesech dočtete v našem seriálu o nepravidelných slovesech, konkrétně v části 2.1.3, kde se věnujeme všem slovesům, která mají nepravidelné tvary zakončeny na -ought.

Pokud se v angličtině setkají za sebou písmena G a H, často se vzájemně “vyruší”, o čemž si mohou pokročilejší studenti přečíst samostatný článek.

Studentům pak lze říct, že písmena G a H se “vyrušila” a “vzala s sebou” i písmeno U. Protože se slovesa BOUGHT se nakonec vyslovuje pouze BO___T.

K opačnému jevu však dojde u sloveso both. Zde se totiž ve výslovnosti najednou objeví právě písmen U.

Je to způsobeno tím, že O se ve slově vyslovuje jako OU, což je v angličtině ostatně docela častý jev.

Pozn.: Pro zjednodušení je zde použita americká výslovnost /boʊθ/. V britské angličtině je správně /bəʊθ/.

No a jelikož se výše zmíněná slovíčka pletou, je možno použít dnešní jednoduchou větu, díky který si studenti lépe zapamatují, jak slovíčka správně vyslovit.

Všimněte si barevného grafického označení. Červená čára má reprezentovat kupování (dáte peníze na stůl). Dvě modré vlnky pak představují vlny na moři, na kterých obě lodě plují. Když vyslovujete //, také se u toho vlastně zhoupnete na vlně. No a to vyslovené U je vlastně taky vlnka.

Pozn.: Pro jistotu znovu upozorňujeme, že je zde zvolen americký přepis výslovnosti slovíček BOTH a BOAT. Britská angličtina vyslovuje místo // podobné /əʊ/. Začátečníci mají však tendenci tento britský přepis pak vyslovovat //, což rozhodně není to samé. Naprosto správně je tedy následující:Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: měkké /i/ a tvrdé /ɪ/

Angličtina má dva odlišné způsoby vyslovování samohlásky ‘i’, jeden je tvrdší a jeden měkčí. Kdy se používá který?

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka EITHER / NEITHER

Dnes si řekneme něco o (pro někoho možná) záludném slovíčku EITHER a jeho záporné podobě NEITHER. Ke slovu se dostane také NOR nebo NONE.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná anglická výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost: "I bought both boats" 6 6936 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety